مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » ویکی پدیا بی بی رکسا

ESC را برای بستن فشار دهید

ویکی پدیا بی بی رکسا