مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » و هيچ فقرى چون نادانى نيست.

ESC را برای بستن فشار دهید

و هيچ فقرى چون نادانى نيست.