مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » پاک کردن شمع از روی فرش و موکت  چگونه لکه شمع را از روی فرش پاک کنیم

ESC را برای بستن فشار دهید

پنجشنبه , ۱۴ مهر ۱۴۰۱
Thursday , 6 October 2022

پاک کردن شمع از روی فرش و موکت  چگونه لکه شمع را از روی فرش پاک کنیم