مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » پردامدترین رشته تحصیلی در امریکا

ESC را برای بستن فشار دهید

پنجشنبه , ۷ مهر ۱۴۰۱
Thursday , 29 September 2022

پردامدترین رشته تحصیلی در امریکا