مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » کلماستین برای چیست

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۲ آبان ۱۴۰۰
Sunday , 24 October 2021

کلماستین برای چیست