خانه » Harley Davidson

ESC را برای بستن فشار دهید

Harley Davidson

هارلی دیویدسون هم موتور برقی میسازد

مدیر سایت 0

شرکت هارلی دیویدسون که به ساخت موتور های سنگین در کلاس کروز شناخته شده است ، با توجه به موج جدیدی که در صنعت خودرو و موتور سیکلت سازی جهان به راه افتاده طرح تولید موتور سیکلت برقی را در برنامه های خود قرار داده است.

ادامه مطلب