قدرت یک کشور را می‌توان به انوع مختلف تعریف کرد، در این مقاله با بررسی انواع قدرت کشور ها میتوانیم به تعریف درستی از قدرت کشور ها دست پیدا کنیم.

قدرت power

توانایی شخص برای وادار کردن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی و اعمال ضمانت اجرایی در صورت تخلف.

توانایی یک کشور در تاثیرگذاشتن بر رفتار سایر کشور ها و کنترل رفتار آنها . قدرت یک کشور ناشی از دارایی های محسوسی مثل پایگاه صنعتی قوی ، جمعیت مناسب، فناوری پیچیده ، منابع قابل بهره برداری و نیز عوامل غیر محسوسی مثل ایمان و اعتقادات ، رهبری موثر ، حمایت توده های مردم ، سطح سواد و فرهنگ است

قدرت تهدید threat power

یک تهدید موثر باید به نسبت درخواست ، قدرت داشته باشد که به صورت عملی شدن تهدید، شرایطی ایجاد نماید که برای کشور هدف بدتر از شرایطی است که در صورت فقدان پذیرش ایجاد شود.

قدرت روانی psychological power

ترکیبی است از همبستگی ملی ، تار و پود زندگی اخلاقی و اجتماعی مردم و همچنین ترکیبی است از ماهیت قدرت سازمان های ملی آن از نظر سیاسی ، اجتماعی ، مذهبی ، آموزشی ، هنری وعلمی .

قدرت روانی شامل نیروها و احساساتی چون وطن دوستی ، اخلاق، پشتکار و تمایل به خدمت در راه کشور می باشد. در ضمن شامل میزان موفقیتی است که یک ملت به دست می آورد تا از پشتیبانی سایر ملل برای اقدامات و عملیات خود در امور بین المللی بر خوردار گردد.

قدرت جنگ martial power

تخمینی از تمام جنبه های قدرت یک دولت از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی .

به سخن دیگر باید اذعان داشت که چگونه یک دولت از یک آزمایش جنگی بیرون می آید؟

قدرت اتمی atomic power

کشوری که دارای سلاح اتمی باشد و قادر باشد آن را به سوی قلمرو دیگری در همسایگی یا در دوردست بفرستد.

قدرت اتمی باقوه potential atomic power

کشور هایی که از فناوری پیشرفته برخوردارند و قادر به تولید مواد اتمی و یا در حقیقت تولید پلوتونیوم از طریق انجام عملیاتی روی مواد سوختی اتمی هستند و مصمم اند که به سود خود ، در را به روی نیروی اتمی نظامی بازگذارند.

قدرت اتمی بزرگ great atomic power

کشوری که قابلیت به راه انداختن رویارویی اتمی همگانی ، قدرت اقدام به عملیات در مناطق مختلف دنیا را بعد از تحمل یک حمله اتمی محدود را داشته باشد.

قدرت اتمی کوچک tiny atomic power

کشوری که دارای قدرتی خواهد بود که دارای چند بمب اتمی و چند وسیله حمل این بمب باشد (بمب افکن) ولی امکان گریز از تخریب احتیاطی که از سوی قدرت اتمی دیگری به عمل آید یا پیروزی در یک رویارویی اتمی را نداشته باشد.

قدرت اتمی متوسط  middle atomic power

کشور هایی که دارای قابلیت بازدارنده هستند و از آن میتوانند در برابر هرگونه قدرتی ، حتی قدرت های بزرگ اتمی استفاده کنند. زیرا از امکان مقابله به مثل برخوردارند . برای این کار باید دستگاه استراتژیکی آسیب ناپذیری داشت تا بتواند از هرگونه حمله غافلگیرانه جان سالم بدر برد و در پاسخ به یک تجاوز اتمی به کار گرفته شود و به گونه ای موثر آن را تنبیه کند . قدرت اتمی متوسط قادر است دست به مقابله به مثل ، متناسب با اهمیتی که خود او برای تجاوزگر بالقوه دارد بزند.

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 456

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir