معرفی کامل دارو میدازولام

میدازولامmidazolam ) داروی بی هوشی و آرامش بخش می باشد . ایجاد تسکین قبل از جراحی، تسکین هنگام هوشیاری ، ایجاد بیهوشی عمومی  مهمترین کاربرد های میدازولام می باشد.

 عوارض جانبی میدازولام

اعصاب مرکزی : فراموشی، سردرد، رخوت بیس از حد ، درد ،‌خواب آلودگی

پوست : درد و حساس شدن محل تزریق

تنفس : آپنه، سرفه، کاهش سرعت تنفس، سکسکه، ایست تنفسی

قلبی-عروقی : کمی فشار خون ، ایست قلبی،پالس نامنظم

سرفه , تهوع , استفراغ , خواب آلودگی , افت فشارخون , درد در محل تزریق , نیستاگموس , کاهش تنفس , قطع تنفس , فعالیت شبه تشنجی , عدم اشباع در کودکان , واکنش های پارادوکسی , هیکاف


موارد منع مصرف میدازولام

در صورت وجود سابقه حساسيت به اين دارو، ميدازولام نبايد مصرف شود.


تداخلات دارویی میدازولام

استفاده  همزمان اين دارو با دارو هاي بی هوشی ، ضد جنون، ضد دردهاي اوپيوئيدي، دارو هاي ضد افسردگي، آنتي‌ هستامين‌ها، دارو های كاهنده فشار خون، مسدد گيرنده آلفا آدرنرژيك و با كلوفن باعث افزايش اثرات تسكينی دارو مي‌شود. اين دارو شدت متابوليسم كلونازپام را افزايش داده و موجب كاهش اثر آن مي‌گردد. مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي ضد زيادي فشار خون موجب افزايش اثر كاهنده فشار خون مي‌گردد.

سايمتيدين، اريترومايسين، ديلتيازم و وراپاميل متابوليسم اين دارو را مهار و با افزايش چگالی پلاسمايي ميدازولام، اثر تسكين بخش آن را افزايش مي‌دهند. اين دارو اثر درماني لودوپا را كاهش مي‌دهد.

اریترومایسین , الانزاپین , پوساکونازول , ریفامپین , سایمتیدین , فلوکونازول , آتوموکستین ، کتوکونازول, اپرپیتانت , ارلوتینیب , ایتراکونازول , ایماتنیب , پروپوفول , تلیترومایسین , پروکائین , لوماکافتور / ایواکافتور , انزالوتامید , دیلتیژل , ریفابوتین , داروناویر , ایندیناویر , ریتوناویر , دوسه تاکسل , نیلوتینیب ،سدیم اکسی بات , کلوبازام , کلوزاپین , یوهمبین , وریکونازول ,  نفازودون , کلاریترومایسین , سنبل الطیب , علف چای , آتازاناویر , , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایدلالیزیب , ایواکافتور , افاویرنز , هیدروکدون , بوپرنورفین ,کوبیسیستات, دروپریدول , بوسپرویر , میفه پریستون , پروپوکسیفن , نلفیناویر , آمپرناویر , فوسامپرناویر , بریگاتینیب , تیپراناویر , آپالوتامید , کاربامازپین , دلاویردین , تلاپرویر , کونیواپتان
ایووزیدنیب – لوومتادیل استات


 

دارو های هم گروه میدازولام

 • آلپرازولام
 • کلردیازپوکساید
 • کلرازپیک اسید
 • دیازپام
 • اس تازولام
 • فلورازپام
 • لورازپام
 • دلورازپام
 • اگزازپام
 • تمازپام
 • تریازولام
 • نیترازپام

مقدار مصرف دارو میدازولام

مصرف بزرگسالان

مسکن/ضداضطراب قبل از عمل همراه خاطره زدایی

تزریق عضلانی

70-80 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن(حدود 5 میلی گرم) 30-60 دقیقه قبل از جراحی(دوز را برای بیماران مزمن یا مسن نصف کنید)

تزریق وریدی میدازولام

شروع: معمولا 0.5-1 میلی گرم در دو دقیقه(حداکثر 2.5 میلی گرم در هر دوز)، 2-3 دقیقه صبر کنید تا اثر مسکنی را بعد از هر تنظیم دوز ارزیابی کنید.حداکثر دوز تام 5 میلی گرم برای رسیدن به اثر مورد نظر کافی است.اگر بیمار نارکوتیک یا سایر سرکوب کننده های سیستم عصبی-مرکزی را مصرف کرده است دوز داروی میدازولام را 30% کاهش دهید.
بیماران ناتوان یا مزمن:ابتدا 1.5 میلی گرم وریدی که ممکن است دوز 1 میلی گرمی هر 2-3 دقیقه در صورت نیاز تجویز شود. مجموعا بیش از 3.5 میلی گرم نشود.حداکثر اثر در افراد مسن با تاخیر بروز می کند پس میزان افزایش باید کم و تزریق آهسته تر باشد.
دوز نگهدارنده:25% از دوز موثر آغازی در صورت نیاز با افزایش آهسته، در صورت تجویز اپیات ها 30% کاهش دهید.( برای بیماران مزمن یا مسن نصف کنید)

بیهوشی

القا

زیر 55 سال بدون تجویز داروی قبلی: 300-350 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی در 20-30 ثانیه، 2-3 دقیقه صبر کنید تا اثر مسکنی را بعد از هر تنظیم دوز ارزیابی کنید.شاید افزایش 25% دوز اولیه در صورت نیاز لازم باشد تا القا کامل شود.در موارد مقاوم شاید تا دوز کل 0.6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن لازم باشد اما موجب طولانی شدن زمان ریکاوری می شود.

بیماران بالای 55 سال بدون تجویز داروی قبلی و بدون بیماری سیستمیک در بیمارانی که ضعیف نیستند: 300 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی در 20-30 ثانیه، 2-3 دقیقه صبر کنید تا اثر مسکنی را بعد از هر تنظیم دوز ارزیابی کنید.

بالای 55سال با تجویز داروی قبلی: 150-350 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن وریدی در 20-30 ثانیه، -3 دقیقه صبر کنید تا اثر مسکنی را بعد از هر تنظیم دوز ارزیابی کنی، دوز 250 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم معمولا برای رسیدن به اثر مطلوب کافی است.

بیماران بالای 55 سال بدون تجویز داروی قبلی با بیماری سیستمیک یا بیماران ضعیف: 200-250 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 20-30 ثانیه معمولا کافی است.0.15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در بعضی بیماران کافی است. -3 دقیقه صبر کنید تا اثر مسکنی را بعد از هر تنظیم دوز ارزیابی کنید.

سداسیون بیماران انتوبه/ونتیله

بارگیری: 10-50 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(0.5 تا4 میلی گرم) تزریق وریدی آهسته یا انفوزیون در چند دقیقه، هر 5-15 دقیقه در صورت نیاز تکرار شود.
نگهدارنده: ابتدا 20-100 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در ساعت انفوزیون شود سپس در صورت نیاز 25-50% افزایش یا کاهش تدریجی داده شود.

کودکان

اثر مسکنی

500-750 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خوراکی یک بار که در آبمیوه رقیق شده است 20-30 دقیقه قبل از فرآیند.بیشتر از 20 میلی گرم نشود.

100-150 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عضلانی تا 500 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، حداکثر 10 میلی گرم

وریدی

زیر 6 ماه:ابتدا 50 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی در 2-3 دقیقه، تدریجا افزایش داده شود تا اثر بالینی بروز کند، به دقت نظارت شود.
6 ماهه تا 6 ساله:ابتدا 50-100 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی در 2-3 دقیقه، در صورت نیاز هر 2-3 دقیقه تکرار کنید، شاید دوز کل 600 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن لازم باشد.حداکثر دوز کل 6 میلی گرم است.

6-12 ساله: ابتدا 50-25 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی در 2-3 دقیقه، در صورت لزوم هر 2-3 دقیقه تکرار کنید، شاید دوز کل 400 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن لازم باشد.حداکثر دوز کل 10 میلی گرم است.

بیهوشی(غیر نوزادان)

دوز بارگیری: 50-100 میکروگرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن وریدی در 2-3 دقیقه، در صورت نیاز تا به اثر مطلوب برسید.

انفوزیون پیوسته :1-2 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه انفوزیون وریدی

بیهوشی (نوزادان)

دوز بارگیری وریدی نباید در نوزادان تجویز شود.

انفوزیون پیوسته : 0.5 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه انفوزیون وریدی

دوز نگهدارنده

افزایش 25% از دوز القایی در صورت نیاز، بروز علایم کاهش اثر بیهوشی، تجویز می شود.

 


مصرف میدازولام در بارداری

D ( در این گروه از دارو ها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. ) .


میدازولام ( میدازولکس ) 5 میلی گرم آمپول
میدازولام آمپول 15 م گ

ميدازولام  7.5

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :3.7 تعداد آرا: 6

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir