گواهی حسن انجام کار

نامه گواهی حسن انجام کار برای افراد و شرکت ها مهم ترین بخش یک رزومه کاری می باشد ، زیرا افرادی که می خواهند با یک فرد یا شرکت قرارداد منعقد کنند تجربیات طرف مقابل را شناخته و می توانند از سوابق آن مطلع شوند ،در این صفحه نمونه های نامه گواهی حسن انجام کار برای شما عزیزان قرار داده شده است .


نمونه نامه گواهی حسن انجام کار

گواهی حسن انجام کار
بدینوسیله گواهی میشود :
با عنایت به ارایه خدمات و همکاری مستمر شرکت گربه نره درخصوص پیمانکار این شرکت درخصوص پروژه …………. بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط آن شرکت و کارشناسان محترم ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آید
این گواهی بعنوان حسن انجام کار و بنا به درخواست شرکت مربوطه صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

با تشکر

امضا ………

مدیرعامل

گواهی حسن انجام کار شرکت و پرسنلی

شماره :

تاریخ :

بسمه تعالی
رئیس محترم هیئت مدیره گروه پیشگامان پردیس بین الملل

جناب آقای مهندس …….. .

با سلام

احتراماً بازگشت به قراردادهای شماره ———- – مورخ 16/01/89و —– —- مورخ 02/02/89 فی مابین با موضوع ————————————————- —-، به اطلاع می رساند این شرکت از خدمات آموزشی و مشاوره ارائه شده در قالب قرارداد های فوق که منجر به ———– ———- و —– ———- —————– گردید، رضایت کامل دارد.

مهر و امضا و تاریخ

گواهی حسن انجام کار شرکت

نمونه نامه درخواست بازگشت به کار


متن گواهی حسن انجام کار

بسمه تعالی

گواهی حسن انجام کار
بدینوسیله گواهی میگردد :

شرکت … مجری پروژه این شرکت درخصوص نصب دوربین مدار بسته بوده و به نحو احسن در انجام پروژه های مذکور عمل کرده است ، ازاین طریق رضایت کامل خود را از نحوه عملکرد این شرکت در حوزه های زیر رضایت کامل دارد.


کیفیت اجرای کار پیمان : خوب / عالی

کفایت کادر فنی : خوب / عالی

زمان بندی پروژه : تحویل پیش از موعد / سر موقع

این گواهی بعنوان حسن انجام کار و بنا به درخواست شرکت مربوطه صادر شده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگری می باشد.

نامه حسن انجام کار رسمی

گواهی سابقه کاری

بدینوسیله گواهی می شود: آقای … فرزند … به شماره ملی …. صادره از …. و به شماره بیمه ….از تاریخ …. لغایت …. در این شرکت در واحد … و با سمت …. واقع در محل این شرکت در ….. بعنوان کارمند تابع قانون کار مشغول به خدمت بوده اند و در تاریخ … بعلت استعفا به دلایل شخصی به خدمات نامبرده خاتمه داده شده است.

آخرین حقوق ماهیانه ایشان معادل … بوده و نحوه همکاری ایشان با این شرکت بصورت تمام وقت ( 44 ساعت در هفته ) و طبق قوانین وزارت کار بوده است.

وظایف و مسئولیتهای عمده ی ایشان در زمان اشتغال به شرح زیر بوده اند :

1-
2-
3-
این گواهی جهت اطلاع از وضعیت سوابق کاری ایشان می باشد و هیچگونه ارزش قانونی دیگری ندارد.

امضا

سمت

متن نامه حسن انجام کار

گواهی حسن انجام کار
بدینوسیله گواهی میشود :


با عنایت به ارایه خدمات و همکاری مستمر شرکت … درخصوص پیمانکار این شرکت درخصوص پروژه …. بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط آن شرکت و کارشناسان محترم ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آید
این گواهی بعنوان حسن انجام کار و بنا به درخواست شرکت مربوطه صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

با تشکر

امضا

مدیرعامل

blank
متن نامه حسن انجام کار

نمونه نامه تشکر / نمونه متن تشکر لوح تقدیر

نحوه نوشتن نامه حسن انجام کار

موضوع : گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )
گواهی سابقه کاری

بدینوسیله گواهی می شود: آقای …………….. فرزند ……………… به شماره ملی ……………..صادره از وارده و به شماره بیمه ……………از تاریخ …………….. لغایت …………….. در این شرکت در واحد …………….و با سمت ………………واقع در محل این شرکت در برره بعنوان کارمند تابع قانون کار مشغول به خدمت بوده اند و در تاریخ …………….بعلت استعفا به دلایل شخصی به خدمات نامبرده خاتمه داده شده است.

آخرین حقوق ماهیانه ایشان معادل ……………. بوده و نحوه همکاری ایشان با این شرکت بصورت تمام وقت ( …………ساعت در هفته ) و طبق قوانین وزارت کار بوده است.

وظایف و مسئولیتهای عمده ی ایشان در زمان اشتغال به شرح زیر بوده اند :

1- ………………..

2- ………………..

3- ………………..

4- ………………..

این گواهی جهت اطلاع از وضعیت سوابق کاری ایشان می باشد و هیچگونه ارزش قانونی و حتی غیر قانونی! دیگری ندارد.

امضا

سمت

نامه درخواست برای گرفتن نامه حسن انجام کار


بسمه تعالی

گواهی حسن انجام کار
بدینوسیله گواهی میگردد :

شرکت… مجری پروژه این شرکت درخصوص … بوده و به نحو احسن در انجام پروژه های مذکور عمل کرده است و این اموربعنوان کارفرمای پروژه ها از نحوه عملکرد این شرکت در حوزه های زیر رضایت کامل دارد.
کیفیت اجرای کار پیمان : …

کفایت کادر فنی : ….

زمان بندی پروژه : با تاخیر…درصدی نسبت به برنامه اولیه

این گواهی بعنوان حسن انجام کار و بنا به درخواست شرکت مربوطه صادر شده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگری می باشد.

blank
متن درخواست برای گرفتن نامه حسن انجام کار

نمونه متن نامه حسن انجام کار پرسنلی


بنام خدا
احتراماً بدینوسیله گواهی میگردد که آقای ……….. از مرداد ماه13..تا مورخه 18تیرماه1392 از پرسنل قراردادی این شرکت بوده ودرطول مدت همکاری شرکت از نحوه کار واخلاق نامبرده رضایت کامل داریم.
این گواهی جهت استخدام آتی نامبرده صادر گردیده است.

نمونه نامه استعفا

نمونه های نامه گواهی حسن انجام کار /

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 179

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir