شاید شما هم در مورد نوشتن مواجهه یا مواجه دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( مواجهه یا مواجه ؟ )

املای درست مواجهه یا مواجه

هر دو این کلمات دارای معنی هستند و در جای صحیح خود باید به کار گرفته شوند .

معنی مواجه

 کلمه مواجه معنی :

  • رو در رو
  • دچار
  • رویارویی
  • برابر

مثال : من با چند مشکل مواجه شدم .

معنی مواجه در لغتنامه دهخدا

مواجه. [ م ُ ج ِه ْ ] ( ع ص ) روباروی و مقابل. ( ناظم الاطباء ). روبرو. برابر. رو درروی. محاذی. مقابل. روی به روی. ( یادداشت مؤلف ).
– مواجه شدن ؛ روبرو شدن. مقابل شدن. رو در رو قرار گرفتن. مقابل آمدن.
– || برخورد کردن.مقابل گردیدن : کار تحقیق با مشکلاتی مواجه شد. ( از یادداشت مؤلف ). و رجوع به مواجه شود.
|| پیش. برابر. ( یادداشت مؤلف ).

فرهنگ معین

(مُ جِ ) [ ع . ] (اِفا. ) رویاروی ، مقابل .

فرهنگ عمید

روبه رو.

مواجه به انگلیسی

meetمواجه شدن با
face مواجه شدن
confront مواجه شدن
مواجه به انگلیسی

معنی مواجهه

 کلمه مواجهه معنی :

  • تلاقی
  • روبارویی
  • مقابله
  • روبرویی

معنی مواجهه در لغتنامه دهخدا

( مواجهةً ) مواجهةً. [ م ُ ج َ هََ تَن ْ ] ( ع ق ) به طور روبارویی. ( ناظم الاطباء ). رودررویی. رویارویی.در حال روبروشدگی : پس میثاقی که… مواجهةً و مشافهةً بر زبان راندند. ( تاریخ غازانی ص 54 ).


مواجهه.[ م ُ ج َ هََ / ج ِ هَِ ] ( از ع ، اِمص ) مواجهت. مواجهة. روبارویی و مقابل و مقابله. ( ناظم الاطباء ). رودررویی. روبرویی. مقابله. ( یادداشت مؤلف ) :
ثنا و طال بقا هیچ فائده نکند
که در مواجهه گویند راکب و راجل.سعدی.ملک زوزن را خواجه ای بود کریم النفس که همگنان را در مواجهه خدمت کردی. ( گلستان سعدی ).

درست ناید از آن مدعی حکایت عشق
که در مواجهه تیغش زنند و سر خارد

سعدی.

|| ( ق ) روبارو و این مجاز است. ( از آنندراج ).روبرو. در روی هم. رودرروی :
زیرا که هست حشمت او بیش از آن که تو
با او سخن مواجهه گویی و آشکار

منوچهری

مواجهه آمدن ؛ روبرو آمدن. روبرو شدن. روباروی کسی آمدن :
اگر مواجهه آید عدوت نشناسی
که هیچ وقت ندیدی از او مگر که قفا

مسعودسعد.

– مواجهه کردن ؛ روبرو کردن. روبرو ساختن. روبروی هم قرار دادن دو کس را. ( از یادداشت مؤلف ).
|| ( اِمص ) مواجه شدن. روبرو گشتن. روبرو شدن. رویاروی گردیدن با کسی.( از یادداشت مؤلف ).

برابر شدن. ( یادداشت مؤلف ).

|| موازات. ( یادداشت مؤلف ). || ( اصطلاح نجومی ) مقابله دو کوکب. ( ناظم الاطباء ).

معنی مواجهه در لغتنامه معین

(مُ جَ هَ یا جِ هِ ) [ ع . مواجهة ] (مص ل . ) روبرو شدن .

معنی مواجهه در لغتنامه عمید

رویاروی شدن ، روبه رو شدن با کسی.

مواجهه به انگلیسی

encounterتصادف، برخورد، مواجهه
confrontationمواجهه
مواجهه به انگلیسی

مثال : مواجهه‌ای میان دو لشکر صورت گرفت.

مطالب مرتبط

املای درست فراق یا فراغ

واگذاری یا واگزاری ?

حضور یا حظور ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 225

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir