اگر قصد یادگیری اعداد آلمانی را دارید در این صفحه می‌توانید اعداد آلمانی را به همراه تلفظ فرا بگیرید ، در ابتدا با تسلط به اعداد 0 تا 20 می‌توانید به آسانی تمامی اعداد آلمانی را با یاد بگیرید . ( اعداد آلمانی همراه با تلفظ )

اعداد آلمانی همراه با تلفظ
اعداد آلمانی همراه با تلفظ

اعداد آلمانی

آلمانیعدد
eins1
zwei2
drei3
vier4
fünf5
sechs6
sieben7
acht8
neun9
zehn10
اعداد آلمانی همراه با تلفظ

تلفظ اعداد آلمانی

تلفظ اعداد آلمانی از 0 تا 20 :

تلفظ اعداد آلمانی

اعداد آلمانی 0 تا 19

 • 0، صفر =null
 • 1، یک= eins
 • اولین = der ersteder 1
 • 2، دو= zwei
 • دومین= der zweiteder 2
 • نیم ساعت= halb, die Hälfte
 • 3، سه= drei
 • سومین= der dritteder 3
 • یک سوم= drittel
 • 4، چهار= vier
 • چهارمین= der vierte
 • یک چهارم= viertel-, das Viertel
 • پنج، 5= fünf
 • پنجمین=der fünfte
 • 6، شش= sechs
 • ششمین= der sechste
 • 7، هفت= sieben
 • هفتمین= der siebte
 • 8، هشت= acht
 • هشتمین= der achte
 • 9، نه= neun
 • نهمین= der neunte
 • ده= zehn
 • دهم= der zehnteder 10
 • یازده= elf
 • یازدهم= der elfteder 11
 • دوازده= zwölf
 • دوازدهم= der zwölfteder 12
 • سیزده= dreizehn
 • سیزدهم= der dreizehnte
 • چهارده= vierzehn
 • چهاردهم= der vierzehnte
 • پانزده= fünfzehn
 • پانزدهم= der fünfzehnte
 • شانزده= sechzehn
 • شانزدهم= der sechzehnte
 • هفده= siebzehn
 • هفدهم= der siebzehnte
 • هجده= achtzehn
 • هجدهم= der achtzehnte
 • نوزده= neunzehn
 • نوزدهم= der neunzehnte

اعداد آلمانی 20 تا 29

 • بیست: zwanzig
 • بیستم: der zwanzigsteder 20
 • بیستم ژوان: am zwanzigsten (Juni)am 20. (Juni)
 • بیست و یک: einundzwanzig
 • بیست و یکمین: der einundzwanzigsteder 21
 • بیست و یکم ژوان: am einundzwanzigsten (Juni)am 21. (Juni)
 • بیست و دو: zweiundzwanzig
 • بیست‌ و دومین: der zweiundzwanzigsteder 22
 • بیست و سه: dreiundzwanzig
 • بیست‌و سومین: der dreiundzwanzigsteder 23
 • بیست و چهار: vierundzwanzig
 • بیست ‌و چهارمین der vierundzwanzigsteder 24
 • بیست ‌و پنج: fünfundzwanzig
 • بیست ‌و پنجمین: der fünfundzwanzigsteder 25
 • بیست ‌و شش: sechsundzwanzig
 • بیست ‌و ششمین: der sechsundzwanzigsteder 26
 • بیست ‌و هفت: siebenundzwanzig
 • بیست ‌و هفتمین: der siebenundzwanzigsteder 27.
 • بیست و هشت: achtundzwanzig
 • بیست و هشتمین: der achtundzwanzigsteder 28
 • بیست و نه: neunundzwanzig
 • بیست‌ و نهمین: der neunfundzwanzigsteder 29.

دهگان سی به زبان آلمانی

 • سی‌ ام der dreißigsteder 30
 • سی و یک einunddreißig
 • سی و یکم der einunddreißigsteder 31
 • سی و دو zweiunddreißig
 • سی و دوم der zweiunddreißigsteder 32
 • سی و سه dreiunddreißig
 • سی و سوم der dreiunddreißigsteder 33

دهگان چهل به زبان آلمانی

 • چهل vierzig
 • چهلم der vierzigsteder 40
 • چهل و یک einundvierzig
 • چهل و یکم der einundvierzigsteder 41
 • چهل و دو zweiundvierzig
 • چهل و دوم der zweiundvierzigsteder 42
 • چهل و سه dreiundvierzig
 • چهل و سوم der dreiundvierzigsteder 43

دهگان پنجاه به زبان آلمانی

 • پنجاه fünfzig
 • پنجاهم der fünfzigsteder 50.
 • پنجاه و یک einundfünfzig
 • پنجاه و یکم der einundfünfzigsteder 51
 • پنجاه و دو zweiundfünfzig
 • پنجاه و دوم der zweiundfünfzigsteder 52
 • پنجاه و سه dreiundfünfzig
 • پنجاه و سوم der dreiundfünfzigsteder 53

دهگان شصت به زبان آلمانی

 • شصت sechzig
 • شصتم der sechzigsteder 60
 • شصت و یک einundsechzig
 • شصت و یکم der einundsechzigsteder 61
 • شصت و دو zweiundsechzig
 • شصت و دوم der zweiundsechzigsteder 62
 • شصت و سه dreiundsechzig
 • شصت و سوم der dreiundsechzigsteder 63

دهگان هفتاد به زبان آلمانی

 • هفتاد siebzig
 • هفتادم der siebzigsteder 70
 • هفتاد و یک einundsiebzig
 • هفتاد و یکم der einundsiebzigsteder 71
 • هفتاد و دو zweiundsiebzig
 • هفتاد و دوم der zweiundsiebzigsteder 72
 • هفتاد و سه dreiundsiebzig
 • هفتاد و سوم der dreiundsiebzigsteder 73

دهگان هشتاد به زبان آلمانی

 • هشتاد achtzig
 • هشتادم der achtzigsteder 80
 • هشتاد و یک einundachtzig
 • هشتاد و یکم der einundachtzigsteder 81
 • هشتاد و دو zweiundachtzig
 • هشتاد و دوم der zweiundachtzigsteder 82
 • هشتاد و سه dreiundachtzig
 • هشتاد و سوم der dreiundachtzigsteder 83

دهگان نود به زبان آلمانی

 • نود neunzig
 • نودم der neunzigsteder 90
 • نود و یک einundneunzig
 • نود و یکم der einundneunzigsteder 91
 • نود و دو zweiundneunzig
 • نود و دوم der zweiundneunzigsteder 92
 • نود و سه dreiundneunzig
 • نود و سوم der dreiundneunzigsteder 93

صدگان به زبان آلمانی

 • صد hundert/ einhundert
 • صدم der hundertsteder 100
 • صد و یک hunderteins
 • صد و یکم der hundertersteder 101
 • صد و دو hundertzwei
 • صد و دوم der hundertzweiteder 102
 • صد و سه hundertdrei
 • صد و سوم der hundertdritteder 103
هایپرتیمزیا
ظرفیت حافظه کوتاه مدت
هوش چیست ؟

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 223

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir