شاید شما هم در مورد نوشتن قائله یا غائله دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( قائله یا غائله ? )

برای تشخیص املای صحیح باید معنای مورد ملاک قرار بگیرد ، املای « قائله » به معنی نیم روز و نصف النهار می‌باشد ، املای « غائله » به معنی آشوب و بلوا است .

معنی غائله

معنی غائله
معنی غائله
 • آشوب
 • بلوا
 • شورش
 • فتنه
 • نهضت
 • غوغا
 • آفت
 • بلا
 • بلای ناگهانی
 • بدی
 • شر
 • آسیب
 • گزند
 • دشواری
 • سختی

غائله در لغتنامه دهخدا

غائلة. [ ءِ ل َ ] (ع اِ) تأنیث غائل. || بدی. (منتهی الارب ). ج ، غوائل. (مهذب الاسماء). فساد.شر. عیب. دشواری. سختی. دشمنانگی. فلان قلیل الغائلة؛ ای قلیل الشر. (دهار).

|| داهیه. بلا. امری منکر. مهلکة. آفت. || کینه ٔ پوشیده. (منتهی الارب ). || طارقه. حادثه. ناگاه گیرنده ، مأخوذ از غول که بالفتح بمعنی ناگاه گرفتن و هلاک کردن و رنج و مشقت است. (از منتخب و صراح و مؤید وکشف و غیر آن ). (غیاث اللغات ). هلاک کننده. (دهار). || غائلة الحوض ؛

دریدگی از حوض. || غائلة الصداع ؛ رنج و آزار و دردسر. || در مبالغه آرند: اتی غولا غائلة؛ ای امراً داهیاً منکراً. (از اقرب الموارد) (تاج العروس ). ج ، غوائل : و زعم بعضهم. (بعض الاطباء). انه [ ای غاریقون ].

یسهل بلا اذی و لاغائلة و لایحتاج الی اصلاح. (ابن البیطار) : به رفقی هر چه تمامتر… غور و غائله ٔ آن [کار وخیم ] با او [ شیر ] بگویم. (کلیله و دمنه ).

معنی غائله به فارسی

غائله( اسم ) ۱ – دشواری سختی بدی . ۲ – آسیب گزند بلای ناگهانی جمع : غوایل .

معنی غائله در فرهنگ فارسی عمید

غائله

۱. شر و فساد.
۲. مهلکه، آشوب.
۳. [قدیمی] سختی و گزند.


کلمه : غائله
اشتباه تایپی : yhmgi
نقش : اسم
آوا : qA’ele
غائله به انگلیسیrebellion
tumult
unrest
غائله

معنی قائله

معنی قائله
معنی قائله

معنی قائله در لغت نامه دهخدا :

قائلة. [ ءِ ل َ ] (ع ص ) مؤنث قائل. || (اِ) نیم روز. نصف النهار. ظهیرة. || خواب نیم روز. خواب میان روزی. قیلوله. خفتن نیم روز. (منتهی الارب ). مقیل.

معنی قائله به فارسی :

قائله خواب نیم روز خواب میان روزی

کلمه : قائله
اشتباه تایپی : rhmgi
آوا : qA’ele
نقش : اسم
معنی قائله

بی‌محابا یا بی‌مهابا ?

پیش رو یا پیشرو ?

لب کلام یا لپ کلام ؟

مسئله یا مساله ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 45

هنوز کسی رای نداده...