تعبیر خواب سردرد

تعبیر خواب سردرد بر اساس منابع معتبر اسلامی ، ایرانی و جهانی در این مطلب برای شما عزیزان قرار داده شده است . ( تعبیر خواب سردرد / منابع معتبر )

تعبی خواب سردرد از نظر زمان مربوط به آینده نمی‌باشد و صرفا موضوعات حال باعث دیدن این خواب می‌شود .

در تعبیر خواب مصر باستان سردرد در خواب را اینگونه تعبیر کرده اند که فرد کار اشتباهی انجام داده است که موجب احساس پشیمانی شدید در او شده است .

تعبیر خواب سردرد ابن سیرین

محمد ابن سیرین نگاشته است : اگر کسی به خواب ببیند که همه اندام های او درد می کند ، دلیلش آن که مالی دارد از دست او برود . اگر ببیند که سرش درد می کند، دلیل که گناه بسیار کند و توبه باید کرد و صدقه باید داد.

اگر ببیند که پیشانی او درد می کند ، دلیل بر فساد دین و غم و اندوه می‌باشد . اگر ببیند که چشم وی درد می کرد و کسی او را دارو می کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق.

سردرد مرده

اگر در خواب فردی که مرده است را ببینید و آن فرد سردرد داشته باشد ، تعبیر آن این است که عادت های شما در زندگیتان تاثیر زیادی دارد و باید این موضوع را حل کنید .

تعبیر خواب سردرد دیگران

اگر در خواب دیدید که افراد دیگر دچار سردرد می‌باشند ، یعنی شما به سمت آرامش حرکت خواهید کرد احتمالا حرکت شما به سمت آرامش با واکنش دیگران روبرو خواهد شد .

تعبیر خواب سردرد و خودزنی

هر گاه در خواب به دلیل سردرد زیاد خودزنی کردید این یعنی شما در واقعیت دارید با یک اشتباه خود را از دردسر های موجود رها میکنید که در آینده برای شما گران تمام می‌شود .

تعبیر خواب بیدار شدن از سردرد

اگر در خواب دیدید که به دلیل شدت سردرد از یک خواب بیدار می‌شوید ، تعبیر آن این است که دعوا و مشاجره با یکی از عزیزان خود را در پیش دارید به عنوان مثال یک مشکل جدی با همسر و…

در خواب چای نوشیدن به دلیل سردرد

این خواب دو حالت دارد نخست اینکه فرد دیگری به دلیل سردرد چای مینوشد ، این خواب تعبیرش این است که شما یک رقیب کاری دارید و او در حال دسیسه و نقشه کشیدن برای زمین زدن شما میباشد .

حالت دیگر این است که خود شما در خواب به دلیل سردرد چای مینوشید : تعبیر این خواب این است که شما به جمعی دعوت می‌شوید که آشنایی کمی با آنها دارید ولی در همین جمع با کسی آشنا می‌شوید که برای شما حکم یک نجات دهنده را دارد .

تعبیر خواب نابینا شدن از سردرد

هر گاه فرد در خواب ببیند که از شدت سردرد دچار نابینایی می‌شود تعبیرش این است که به زودی یک انتخاب سخت خواهد داشت ، مانند انتخاب همسر از میان دو نفر یا انتخاب رشته دانشگاه و … این خواب کمکی به انتخاب شما نمی‌کند و فقط یک هشدار دهنده می‌باشد .

تعبیر خواب سردرد و عصبانیت

اگر در خواب ببینید که به دلیل سردرد با دیگران با عصبانیت رفتار می‌کنید ، تعبیر آن این است که شما در حق فردی ظلم کرده اید و باید هر چه سریع تر رضایت او را به دست آورید زیرا این ظلم می‌تواند مجازات بدی برای شما به دنبال داشته باشد .

تعبیر خوردن مسکن در خواب

اگر در خواب به علت سردرد دارو و مسکن خوردید ، تعبیرش این است که در زندگی روزمره به خود آسیب میزنید ، افرادی که در ابتدای اعتیاد به مواد مخدر ، الکل و … هستند ممکن است این خواب را ببینند .

این خواب یک هشدار جدی برای عادت های بد می‌باشد .

تعبیر دیدن خواب سردرد در حال سواری

اگر در خواب دیدید که سوار بر اسب ، موتور ، دوچرخه و… هستید و به شدت سردرد دارید تعبیرش این است که یک اجبار در زندگی شما به وجود می‌آید که نباید در مقابل آن مقاومت کنید زیرا این اجبار در نهایت به نفع شما خواهد بود .


تعبیر خواب استفراغ به دلیل سردرد

اگر در خواب ببینید که خودتان به علت سردرد استفراغ میکنید تعبیرش این است که یک مشکل و چیز آزار دهنده در زندگی دارید که تصور میکنید قابل کنترل است در حالی که باید از آن دوری کنید و به کلی رهایش کنید ، مثلا کار جدیدی که وارد آن شدید مناسب شما نیست یا دوست جدید شما انسان خوبی نیست و …

اگر خواب شاهد استفراغ فرد دیگری باشید که می‌گوید سردرد دارد ، تعبیر آن این است که به شما اتهام زده می‌شود در حالی هیچ خطایی نکرده اید ، این موضوع موجب رنجش شما می‌شود اما در نهایت شما سربلند می‌شوید و فرد اتهام زننده رسوا می‌گردد .

تعبیر خواب سردرد / منابع معتبر

تعبیر خواب شهید شدن چیست ?

تعبیر خواب انواع درخت ( منابع معتبر )

تعبیر دیدن سگ در خواب ( منابع معتبر گوناگون )

تعبیر خواب آتش پرستی

تعبیر خواب بغل کردن مرده چیست ؟

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.1 تعداد آرا: 22

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir