شاید شما هم در مورد نوشتن اولویت یا الویت دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( اولویت یا الویت ? )

املای صحیح این واژه « اولویت » می‌باشد ، و « الویت » املای اشتباه است .

اولویت یا الویت ?
اولویت یا الویت ?

اولویت

 • برتری
 • ترجیح
 • تفوق
 • تقدم
 • رجحان
 • مزیت
 • نخستینگی
 • سزاوارتری تقدم
 • تفوق و رجحان
 • حق تقدم حق برتری

اولویت در لغتنامه دهخدا

اولویت. [ اَ ل َ وِی ْ ی َ ] (ع مص جعلی ) تفوق و رجحان. (ناظم الاطباء). برتری و رجحان و تفوق و افضلیت و سبقت و تقدم. (ناظم الاطباء).
– اولویت ذاتیه ؛ نزد حکماء بدو معنی اطلاق میشود اول اینکه یکی از دو طرف ممکن نسبت به ذات آن سزاوارتر بوده باشد. و دوم آنکه ذات ممکن یکی از دو طرف را اقتضاء کند بر سبیل اولویت بقیاس آنچه حکماء و متکلمان درواجب بالذات میگویند. و هر یک بر دو وجه متصور است یکی آنکه اولویت نسبت بذات ممکن ضروری باشد.

دوم اینکه ذات ممکن اولویت یکی از دو طرف را بر سبیل اولویت اقتضاء کند و همچنین است اولویتاولویت. (کشاف اصطلاحات الفنون ).

 • بطریق اولویت : بطریق برتری. (ناظم الاطباء).
 • حق اولویت : حق تقدم و برتری.
کلمه اولویت
تلفظ اولویت/’owlaviyyat/
نقشمصدر
معنی اولویت

معنی اولویت در فرهنگ معین

اولویت(ا ُ لَ یَّ) [ ع . ] (مص جع .) برتری داشتن .

معنی اولویت در فرهنگ فارسی عمید

اولویت

۱. تفوق، رجحان، برتری.
۲. مقدم بودن، پیش از چیزی یا کسی قرار داشتن.

اولویت به انگلیسی

 • precedence
 • preference
 • priority
 • precedency
 • hegemony
 • premiership

اولویت به آلمانی

[die hegemonie[noun : برتري, تفوق, استیلا, تسلط, پیشوایی, اولویت.

اولویت به اسپانیایی

hegemon a : برتري, تفوق, استیلا, تسلط, پیشوایی, اولویت.

preferencia : پسند, انتخاب,چیز نخبه, برگزیده, منتخب, برتري, رجحان, ترفیع, مزیت, اولویت, تقدم,گزین, انتخاب,گزینش

مطالب پیشنهادی

ارق ملی یا عرق ملی ?

لب کلام یا لپ کلام ؟

غش یا قش ?

خرده یا خورده ?

غلتیدن یا غلطیدن ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 218

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir