حتما برای شما هم پیش آمده است « اسائه ادب » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید ، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم . ( اسائه ادب یعنی چه ? )

اسائه ادب به معنی : غیر مودبانه رفتار کردن ، بی ادبی کردن و خارج شدن از دایره ادب می‌باشد .

  • اسائه ٔ ادب ؛ بی ادبی .
  • اسائه ٔ ظن ؛ بدگمانی .
املای اسائه ادب
املای اسائه ادب

اسائه ادب

اسائه به معنی :

  • بدی کردن با کسی
  • بد کردن کاری را.
  • بدی مقابل احسان نیکی .

اسائه ادب یعنی :

  • بی ادبی کردن
  • هتک هرمت کردن بی ادبی

توضیح در رسم الخط عربی ( اسائ ه) نویسند و در فارسی ( اسائت ) و ( اسائه ) معمول گردیده .

تلفظ اسائه ادب :

/’esA’e/

تلفظ اسائه ادب

معنی اسائه در لغتنامه معین

اسائه (اِ ئِ) [ ع . اسائة ] (مص ل .) :

  1. بدی کردن .
  2. بدی کردن به کسی . ،~ ء ادب بی ادبی کردن ، هتک حرمت کردن .

معنی اسائه در فرهنگ عمید

اسائه = بدی کردن با کسی، بدی .

کلمه : اسائه
اشتباه تایپی : hshmi
آوا : ‘esA’e
نقش : اسم
اسائه

معنی اساءة در لغتنامه دهخدا

اساءة. [ اِ ءَ ] (ع مص )اِسائه . اِسائت . بدی کردن با. (منتهی الارب ) (صراح ).بدی ، مقابل احسان و نیکی : اساءة اَدَب :

چه اسائت ز من آمد که بدین تشنه دلی
بسوی مشرب احسان شدنم نگذارند.

خاقانی .


|| گمان بد بردن به کسی . (تاج المصادر بیهقی ): اساءة ظن . || تباه کردن چیزیرا. (منتهی الارب ).

معنی اساعه در لغتنامه دهخدا

اساعة. [ اِ ع َ ] (ع مص ) اِسْواع. مهمل گذاشتن ستور را. (منتهی الارب ).ضایع کردن ستور را. (از منتهی الارب ).

فروگذاشتن چهارپای. (تاج المصادر بیهقی ). بی تیمار گذاشتن، چنانکه اشتران خود را بر سر خود گذاشتن و رها کردن.

|| ساعتی در ساعت دیگر آمدن، یا یک ساعت پس ماندن : اَسْوَع َ و اَساع َ؛ انتقال یافت از ساعتی بساعتی یا ساعتی تأخیر کرد. (از منتهی الارب ).

|| مذی انداختن مرد بعد انتشار. (منتهی الارب ): اسوع الرجل ؛ ای انعظ ثم امذی.

|| گذاشتن خر نره ٔ خود را. (منتهی الارب ): اسوع الحمار؛ ای ارسل قضیبه.

کلمه : اساعه ادب
اشتباه تایپی : hshui hnf
اساعه ادب

موارد مشابه

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 79

هنوز کسی رای نداده...