شاید شما هم در مورد نوشتن بیفزایند یا بیافزایند دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( بیفزایند یا بیافزایند ? )

املای صحیح این عبارت « بیفزایند » می باشد و نوشتن و تلفظ آن به صورت « بیافزایند » اشتباه است .

بیفزایند
بیفزایند

بیفزایند

«بيافزايد» غلط رسم الخطي است كه صحيح آن عبارت است از : بيفزايد.

درست نادرست
بیندازد بیاندازد
بیندیشد بیاندیشد
بینجامد بیانجامد
بیفتد بیافتد
بیفزایند

مثال : بعضی حکّام عمارت از بهر امارت کردند و این کار بر کس مستور نیست که این عمل برای استحکام حکومت خویش می‌دارند تا بر قدر خویش بیفزایند و از غدر دشمن در امان باشند .

بیفزایند
کلمه :  بیفزاید
مثال : باید به زیبایی کلام بیفزاییم .
اشتباه تایپی :  fdtchdn
بیفزاید

معنی فزاینده‌ در لغتنامه دهخدا

فزاینده. [ ف َ ی َ دَ / دِ ] (نف ) افزاینده. افزون کننده. (یادداشت بخط مؤلف ) :
پرستنده باش و ستاینده باش
بکار پرستش فزاینده باش

فردوسی

همان آفریننده ٔ هور و ماه
فزاینده ٔ بخت و تخت و کلاه

فردوسی

تو شاهی و مابندگان توایم
بخوبی فزایندگان توایم

فردوسی

بمردی فزاینده ٔ عز مؤمن
بشمشیر کاهنده ٔ کفر کافر

فرخی

– تری فزاینده ؛ آنچه رطوبت را زیاد کند : شربتهای خنک هم زداینده هم تری فزاینده باید. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
– فزاینده مهر. رجوع به این ترکیب شود.
|| زیاد شونده. بسیارشونده. افزاینده. (یادداشت بخط مؤلف ) :
همه دانش او راست ما بنده ایم
که کاهنده و هم فزاینده ایم

فردوسی

عمر و تن تو باد فزاینده و دراز
عیش خوش تو باد گوارنده و هنی

منوچهری

بختش هر روز فزاینده باد
دستش هرگاه گشاینده باد

منوچهری

معنی فزاینده‌ در معین

فزاینده(فَ یَ دِ) (ص فا.) افزاینده .

اشتباه تایپی : tchdkni‌
آوا : fazAyande
نقش : صفت
معنی فزاینده‌ در معین

معنی افزایش در لغتنامه دهخدا

افزایش. [ اَ ی ِ ] (اِمص ) زیادتی شدن. (هفت قلزم ). یعنی زیاده شدن و نمودن و اوزایش نیز گویند. (از مجمع الفرس ). افزودن. (منتهی الارب ).

عمل افزودن شدن و عمل افزون کردن. (فرهنگ فارسی معین ). مصدر دوم افزودن. اسم از افزودن. حاصل مصدر افزودن و فزودن. عمل افزودن.

مصدر دیگر افزودن. فزایش. مقابل کاهش. ازدیاد. یمن. برکت. یمین. برخ. (از یادداشت دهخدا) :

که پیروزگر باد همواره شاه
به افزایش دانش و دستگاه

.فردوسی

مطالب مرتبط

ضر زدن یا زر زدن ?

چیدن یا چیندن ?

میشورم یا می شویم ?

وقت گذاشتن یا گزاشتن ?

بگید یا بگین ?

تبحر یا تبهر ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 40

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir