شاید شما هم در مورد نوشتن منصوب یا منسوب دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( منصوب یا منسوب ? )

املای درست این کلمه به معنا و مفهومی که شما مد نظر دارید بستگی دارد . اگر منظور شما « گماردن به کاری » ، « به مقامی رساندن کسی » باشد املای آن « منصوب » می‌باشد ، اما گر منظور شما « خویشاوند بودن » است املای آن « منسوب » است .

املای منصوب
املای منصوب

معنی منصوب

مترادف و معادل منصوب شدن : گماشته شدن، نصب شدن، پست گرفتن

منصوب شدن ( مصدر ) ۱ – بر پا شدن . ۲ – گماشته شدن بشغلی .

تلفظ منصوب

منصوب شدن یعنی چه ؟

معنی منصوب لغتنامه دهخدا

منصوب. [ م َ ] (ع ص ) بر پای کرده شده. (آنندراج ) (از اقرب الموارد). بر پای کرده و افراخته و بلندشده و نصب شده و نشانده شده. ج، مناصیب. (ناظم الاطباء). برپاداشته. ایستادانیده. افراشته. برافراخته. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
آن تاج سر ملت والا عضد دولت
منصوب بدو رایت منصور به او لشکر.امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 281).

مأمورگشته و مقررشده و معین شده و نامزدشده. (ناظم الاطباء). به کاری داشته شده. گمارده. گماشته شده. مقابل معزول. (یادداشت مرحوم دهخدا).
– منصوب شدن ؛ گمارده شدن. مأمور شدن. معین شدن.
– منصوب کردن ؛ گماشتن. گماردن : هر یک را به کاری منصوب کرد و به خدمتی منسوب گردانید. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 40).
|| دارای رتبه و عهده شده و منصب داده شده و جانشین شده. (ناظم الاطباء).

|| کلمه ای که زبر داده شده باشد. (آنندراج ) (ازناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). دوزبردار. کلمه ای که نصب دارد: کل مفعول منصوب. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به نصب و منصوبات شود.
– منصوب به نزع خافض . رجوع به خافض شود.
|| (اِ) مقام و رتبه.

|| مقام پیاده در شطرنج.

|| دام.

|| تقلب در کشتی گیری. (ناظم الاطباء).

فرهنگ فارسی

منصوب : برپا کرده شده، برقرارشده، به شغل ومقامی گماشته شده
( اسم ) ۱ – نصب کرده شده بر پا کرده ۲ – بشغلی گماشته . ۳ – کلمه ای که حرف آخرش بر اثر عاملی دارای فتحه ( زیر ) یا تنوین مفتوح باشد .

منصوب شدن( مصدر ) ۱ – بر پا شدن . ۲ – گماشته شدن بشغلی .

معنی منصوب لغتنامه معین

منصوب(مَ) [ ع . ] (اِ مف .) :

 1. برقرار شده .
 2. به شغل و مقامی گماشته شده .

معنی منصوب لغتنامه عمید

منصوب :

۱. برقرار شده.
۲. به شغل و مقامی گماشته شده.
۳. [قدیمی] برپاشده.

جدول کلمات

منصوب به بنی امیه = اموی .


کلمه : منصوب شدن
اشتباه تایپی : lkw,f ank
منصوب شدن

معنی منسوب

مترادف و معادل منسوب:

 • خویش
 • قوم
 • متعلق
 • منتسب
 • وابسته
 • مربوط
 • پیوسته


۱ – ( اسم ) نسبت داده شده

۲ – ( صفت ) مربوط پیوسته : [ امیر ارتق ماردین … و هرچه … بان مضاف و منسوب … تصرف نمود . ] ( سلجوقنامه ظهیری . چا. خاور ۳ ) ۲

3 – خویشاوند خویش جمع : منسوبین .

۴ – شعری که شامل عشقبازی با زنان است .

۵ – ( اسم ) نوعی از خطوط اسمی ( سلوک مقریزی ۷۱۸ )

متضاد منسوب: غریبه .

خویش، خویشاوند، پیوسته، وابسته .

معنی منسوب لغت نامه دهخدا

منسوب. [ م َ ] (ع ص ) دارای نسبت و دارای علاقه و دارای پیوستگی و متعلق و مرتبط و متصل و ملحق شده و مخصوص شده. (ناظم الاطباء). نسبت داده. بسته. بازبسته. وابسته. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
ایا به صورت و سیرت چو آن کجا کردند
برادرانش منسوب ذنب خویش به ذیب

قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص 40).


هر یکی زآن به حاجتی منسوب
لیک نامحرمان از آن محجوب

سنائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص 60)

ور به تلبیس نیستی منسوب
همچو ابلیس نیستی مطرود.
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج 1 ص 117).

 • منسوب داشتن ؛ نسبت دادن.بازبستن. مرتبط ساختن. ربط دادن .
 • منسوب شدن ؛ نسبت داده شدن. بازبسته شدن. مرتبط گردیدن
 • منسوب کردن ؛ منسوب داشتن
 • منسوب گردانیدن ؛ منسوب داشتن. منسوب کردن : هر یک را به کاری منصوب کرد و به خدمتی منسوب گردانید.
 • منسوب گردیدن (گشتن ) ؛ منسوب شدن : اگر خردمندی به قلعه ای پناه گیرد وثقت افزاید… البته به عیبی منسوب نگردد. (کلیله ودمنه ).

منسوب نسبت داده شده ، دارای نسبت .

معنی منسوب در لغتنامه معین

منسوب (مَ) [ ع . ] (اِمف .) نسبت داده شده، دارای نسبت .

معنی منسوب فرهنگ عمید

منسوب :

۱. دارای نسبت، نسبت داده شده.
۲. (اسم، صفت) قوم و خویش.

مطالب پیشنهادی

نسب یا نصب کدام درست است ?

عاطل یا آطل ?

تهدید یا تحدید ?

علاف یا الاف ?

معترف یا معطرف ?

معذب یا موذب ?

زیباترین متن های تبریک انتصاب

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 65

هنوز کسی رای نداده...