شاید شما هم در مورد نوشتن صلب مسئولیت یا سلب مسئولیت چار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( صلب مسئولیت یا سلب مسئولیت ? )

املای فارسی صحیح آن « سلب مسئولیت » است و نوشتن آن به صورت « صلب مسئولیت » نادرست است .

تلفظ سلب
سلب مسئولیت
سلب مسئولیت

معنی صلب

مترادف و هم معنی صلب: بردبار، شکیبا، صبور، بردارکشیدن، دارزدن

متضاد صلب: ناصبور

برابر پارسی: شانه خالی کردن

صلب :

 • ( صفت ) استوار محکم .
 • درشت .
 • قوی شدید .
 • ( اسم ) استخوانهای پشت تیره پشت : جمع : اصلاب اصلب .

مشاهده هم خانواده های واژه صلب .


معنی صلب در لغتنامه دهخدا

صلب. [ ص َ ] (ع مص )بر دار کشیدن. (منتهی الارب ). بر دار کردن. (غیاث اللغات ) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ) (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ) : بعضی از شر بود که آسان تر بود از بعضی، چنانکه ضرب از قتل و قتل از صلب و صلب ازتمثیل. (ابوالفتوح رازی ). و با کردن صرف شود.

|| برآوردن چربش استخوانها را و سوختن آن را.

|| بریان کردن گوشت را.

|| ساختن دو چلیپ بر سر دلو.

|| مداومت کردن تب و سخت شدن آن. (منتهی الارب ). تب گرم شدن. (تاج المصادربیهقی ). تب گرم آمدن. (مصادر زوزنی ). سخت شدن تب.

صلب. [ ص ُل ْ ل َ ] (ع ص ) سخت.

|| استوار.

|| (اِ) سنگ فسان. (منتهی الارب ). حجرالمسن.

معنی صلب در لغتنامه معین

صلب(صَ) [ ع . ] (ص .) بردبار، صبور.
(صُ) [ ع . ] ۱ – (ص .) سخت، محکم . ۲ – درشت . ۳ – قوی . ۴ – (اِ.) استخوان های پشت، کمر. ۵ – مجازاً نطفه .

معنی صلب فرهنگ عمید

صلب۱. شدید، قوی، سخت، درشت.
۲. (اسم) استخوان پشت، تیرۀ پشت، کمر.
۳. (اسم) [مجاز] نسل و اولاد.
۱. مصلوب کردن، به دار آویختن، به دار زدن، کسی را بر دار کشیدن.
۲. درآوردن چربی و مغز استخوان.
۳. بریان کردن گوشت.

صلب در زبان عربی

متن اصلیمعنی
صُلْبصُلْب : ج أَصْلَاب و أَصْلُب و صِلَبَة: سخت؛ «هو صُلْبٌ فى دِينِهِ»:
او در دين خود استوار است، فولاد، جاى سنگلاخ، ستون فقرات بدن.؛
«هُوَ مِنْ صُلْبِ فُلان»: او از دودمان يا نسل فلانى است، پاك سرشتى
– ج صِلَبَة : نيرو، توان.
صَلَبصَلَب : ج صِلَبَة و أَصْلَاب: زمين سفت و سخت، استخوان كمَر، پيه و چربى.
صَلَّبَصَلَّبَ : تَصْلِيباً [صلب] المسيحىُّ: با دست بر بدنِ خود علامت صَلِيب زد
– اللّصَّ: دزد را به دار آويخت
– الْحَجَر: سنگ را برداشت و بلند كرد
– الشي ءُ: آن چيز سفت و يا سخت شد
– الشَّي ءَ: آن چيز را سخت و سفت نمود.
صُلَبصُلَب : چيز سفت و سخت، سنگ چاقو تيزكُن.
صَلِبَ صَلِبَ : صَلَابَةً: خَشِن و سخت شد
– على المال: آن مرد خسيس و بخيل شد.
صلب در زبان عربی

معنی سلب

مترادف و معادل واژه سلب :

 • برگیری
 • محرومیت
 • نفی
 • ربایش
 • گرفتن
 • برداشتن
 • جدا کردن
 • ربودن
 • از میان بردن
 • برطرف کردن

ربوده، کندن، از میان بردن

متضاد واژه سلب : ایجاب

معنی سلب در لغتنامه دهخدا

سلب. [ س َ ل َ ] (ع اِ)مطلق جامه. (آنندراج ). پوشش. (تفلیسی ) :

نگارینا شنیدستم که گاه محنت و راحت
سه پیراهن سلب بوده ست یوسف را بعمر اندر

رودکی.

 • ادات سلب ؛ چون : لیس و لا و لم و لن و ما در عربی و نیست و نه و دیگر ودیگری در فارسی و در جمله یا کلمه درآیند و مدخول خود را منفی سازند.
 • سلب آسایش ؛ ازبین بردن آن.
 • سلب اختیار ؛ ازمیان بردن اختیار و انتزاع آن.
 • سلب اعتبار ؛ از بین بردن اعتبار و ارزش کسی. (فرهنگ فارسی معین ).
 • سلب امنیت ؛ ازمیان رفتن آن.
 • سلب بسیط ؛ قضیه ٔ سالبه بسیط آن است که حرف سلب وارد بر نسبت حکمیه در آن شده باشد و در این صورت حکم احتیاج بمطابق و مصداق و موضوع ندارد. یعنی وجود مصداق برای آن ضروری نیست زیرا ممکن است سالبه ٔ بانتفاء موضوع باشد. (اسفار ج 3 ص 155 از فرهنگ علوم عقلی سجادی ص 301).
 • سلب حیثیت ؛ ربودن و ازمیان بردن آن.
 • سلب عدولی ؛ در صورتی سلب را عدولی گویند که حرف سلب جزء موضوع یا محمول و یا دوطرف شده باشد مانند «هر لاحیوانی انسان نیست و یا هر لاجامدی نامی است » و مثال آنکه حرف سلب جزء محمول شده باشد «هر جمادی لاحیوان است » و مثال آنکه حرف سلب جزء موضوع و محمول هردو شده باشد «هر لاحیوانی لاانسان است » که اول را معدولةالموضوع و دوم را معدولة المحمول و سوم را معدولة الطرفین نامند. (دستورج 2 ص 179 از فرهنگ علوم عقلی سجادی ص 301).
 • سلب کلی ؛ قضیه سالبه ٔ کلیه قضیه ای است که سلب وارد بر تمام مصادیق آن شده باشد و یکی از محصورات چهارگانه است مثال «هر انسانی جماد نیست ». (دستور ج 2 ص 179 از فرهنگ علوم عقلی سجادی ص 301).
 • سلب مالکیت ؛ انتزاع مالکیت. ازبین بردن مالکیت.
 • سلب و ایجاب ؛ از نظر معانی و بیان آن است که کلام را از جهتی مبتنی بر نفی و ازجهت دیگر مبتنی بر اثبات قرار دهند. (فرهنگ فارسی معین ) :
 • صوفی و عشق و در حدیث هنوز
 • سلب و ایجاب و لایجوز و یجوز.

معنی سلب در لغتنامه معین

سلب(سَ لْ) [ ع . ] :

۱ – (مص م .) کندن، جدا کردن .

۲ – ربودن .

۳ – (ص .) ربوده شده .

۴ – کنده شده .

۵ – به قهر گرفته شده .
(سَ لَ) [ ع . ] (اِ.) نوعی جامة درشت مانند جوشن که در روز جنگ می پوشیدند.

معنی سلب در فرهنگ عمید

سلب :

۱. ربودن.
۲. کندن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر.
۳. [مقابلِ ایجاب] (فلسفه) مترادف با نفی.
* سلب و ایجاب: (ادبی) در بدیع، وقتی شاعر در شعر خود موضوعی را از جهتی نفی و از جهتی اثبات کند. مثل این شعر: مرا به شام جدایی به تیغ هجر مکش / بکش به غمزۀ ابرو به بامداد وصال.

sgf lsm,gdj – wgf lsm,gdj
رخت، سلاح.آهن سلبکسی که جوشن یا خفتان فولادی پوشیده باشد: جایی که برکشند مصاف از بر مصاف / وآهن سلب شوند یلان از پس یلان (فرخی: ۳۳۰).پیروزه سلبدارای جوشن یا جامۀ پیروزه رنگ.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 56

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir