شاید شما هم در مورد نوشتن تایید یا تعیید دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( تایید یا تعیید ? )

املای صحیح این واژه « تائید » می‌باشد و نوشتن به صورت « تعیید » نادرست است .

نوشتن این واژه به صورت « تائید » و « تایید » هر دو درست می‌باشد و نمیتوان یکی از آنها را نادرست دانست .

معنی تایید
معنی تایید

تایید یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه تایید:

 • اثبات
 • اذعان
 • تسجیل
 • تصدیق
 • تصویب
 • صحه گذاری
 • صوابدید
 • قبول
 • گواهی
 • مرافقت
 • هم صدایی
 • استواری
 • پشتیبانی
 • ترهیب
 • تقویت
 • کمک کردن
 • یاوری
 • یاریگری
 • یاری کردن
 • توفیق
 • عنایت

/ta~yid/

متضاد و مخالف واژه تایید: تکذیب .

معنی تایید در لغتنامه دهخدا

تأیید. [ ت َءْ ] ( ع مص ) نیرومند کردن. ( زوزنی ) ( دهار ) ( ترجمان علامه جرجانی ) ( ازاقرب الموارد ) ( از قطر المحیط ). نیرو و قوت دادن. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). نیرو دادن. ( آنندراج ) ( فرهنگ نظام ). توانا گردانیدن. ( آنندراج ). توانا کردن.( فرهنگ نظام ). ج ، تأییدات. ( آنندراج ) :


خردمند گوید که تأیید و فر
بدانش بمردم رسد نه به زرابوشکور

بگویم بتأیید محمودشاه
بدان فر و آن خسروانی کلاه

فردوسی

این مملکت خسرو تأیید سمایی ست
باطل نشود هرگز تأیید سمایی

منوچهری

این نکرد الا بتوفیق ازل این اعتقاد
وآن نکرد الا بتأیید ابد آن اختیار

منوچهری.

خدای عزوجل ایشان را از بهر تأیید دولت خداوند مانده است. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 332 ).

پس از آن آمدن بدرگاه عالی از دل و بی ریا و نفاق و نصیحت کردنی در اسباب ملک و تأیید آن بر آن جمله که تاریخی بر آن توان ساخت. ( تاریخ بیهقی ایضاً ). حاجب فاضل عم خوارزمشاه ادام اﷲ تأییده ما را امروز بجای پدر است. ( تاریخ بیهقی ایضاً ).


روی یزدان جهان دار و خداوند زمان
که ز تأیید خدایی به درش بر حشرست

ناصرخسرو ( دیوان چ مینوی ص 318 ).

ز تو بنازد اقبال چون بدن به روان
به تو بماند تأیید چون روان به بدن.

مسعودسعد.

اقبال آسمانی و تأیید ایزدی
هر سو که قصد و عزم کنی رهبر تو باد

مسعودسعد

فر و تأیید تو به گیتی در
هر زمان سایه همای کشد

مسعودسعد

و افعال و اقوال او را بتأیید آسمانی بیاراست. ( کلیله و دمنه ).

ادامه معنی تایید در لغتنامه دهخدا

از فرایض احکام جهانداری آن است که… عزیمت را… بتأیید بخت جوان به امضاء رسانیده آید. ( کلیله و دمنه ).


ترا تأیید یزدان است یار اندر همه وقتی
نباشد هیچ یاری بهتر از تأیید یزدانی.

رشید وطواط.

عنصر اقبال و جان مملکت
گوهر تأیید و کان مملکت.

خاقانی.

فر تو خبر دهد که چندان
تأیید ظفررسان ببینم.

خاقانی.

زهی دارنده اورنگ شاهی
حوالتگاه تأیید الهی.

نظامی.

حق به دور و نوبت این تأیید را
می نماید اهل ظن و دید را.

مولوی.

درونت به تأیید حق شاد باد.

( بوستان ).

بخت و دولت بکاردانی نیست
جز به تأیید آسمانی نیست.

( گلستان ).

تأیید. [ ت َءْ ] ( اِخ ) خواجه عبداﷲ. سامی بیک آرد: از شعرا و علمای متأخر هند است که از اکثر علوم و فنون آگاه بود و در نزد حکمران بنگاله ، نواب مؤتمن الملک مبارک الدوله بهادر، اعتبار و احترام داشت. پس از چندی حکمران بنارس ، نواب ابراهیم علیخان بهادر، وی را بسوی خویش خواند تا در تألیف «صحف ابراهیم » شرکت کند. دیباچه این کتاب از او است. سپس از امور دنیا دست کشید و عمر خود را در عبادت و مطالعه مصروف کرد. و بسال 1206 هَ. ق. درگذشت. از او است :
اگر رود بفلک از شراب ما بوئی
سر ملائک هفت آسمان بجنباند
چه گویمت به کجا کار اشک و آه رسید
یکی رسید بماهی ، دگر بماه رسید.( قاموس الاعلام ترکی ج 3 ص 1623 ).

معنی تایید در لغتنامه معین

( تأیید ) (تَ ) [ ع . ]

 1. (مص م . ) نیرو دادن ، کمک کردن ، توفیق دادن .
 2. (اِمص . ) توفیق .
 3. درست دانستن یا مناسب تشخیص دادن سخن یا عملی .

معنی تایید در فرهنگ عمید

۱. درست تشخیص دادن.
۲. نیرو دادن، قوت دادن.
۳. کمک یاری کردن خداوند به انسان.

تایید به انگلیسی

Englishفارسی
affirmation
acceptance
approval
authentication
blessing
confirmation
corroboration
countenance
endorsement
ratification
sanction
seal
subscription
validation
verification
تایید
disapprovinglyبا عدم تایید
uncertainlyبا عدم اطمینان
non-existence, absence, lack, wantعدم
affirm
acclaim
approve
authenticate
check
commend
confirm
corroborate
countenance
endorse
ratify
recognize
sanction
eal
smile
subscribe
sustain
underpin
validate
verify
تایید کردن
indeterminableتایید نشدنی
unconfirmed
uncorroborated
unofficial
unsubstantiated
تایید نشده
disapprove
discountenance
تایید نکردن
تایید به انگلیسی

تایید یا تعیید ?

تایید به عربی

متن اصلیمعنی
ادعاء تاييد
ادعاء
تاکيد
تصديق
دعم 
تاييد
تاكيد تاييد
تصديق تاييد
دعم تاييد
تایید به عربی

معنی تعیید در لغتنامه دهخدا

تعیید. [ ت َع ْ] ( ع مص ) ( از «ع ود» ) حاضر آمدن و عید کردن. ( تاج المصادر بیهقی ). عید کردن. ( زوزنی ). فراهم آمدن به روزعید. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ).

|| شهادت دادن قوم عید را. ( از اقرب الموارد ).

حاضر آمدن و عید کردن عید کردن

اشتباه تایپی: juddn

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 101

هنوز کسی رای نداده...