شاید شما هم در مورد نوشتن اختلاس یا اختلاص دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( اختلاس یا اختلاص ? )

املای اختلاس
املای اختلاس

املای صحیح این واژه « اخلاس » می‌باشد و نوشتن به صورت « اختلاص » نادرست است .

اختلاس یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه اختلاس:

 • تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت توسط کارمند دولت
 • پولی را مخفیانه از صندوق ، بنگاه ، یا اداره های دولتی برداشتن
 • حیف ومیل
 • دزدی
 • دزدیدن
 • دزدی کردن
 • ربایش
 • ربودن
 • سرقت

تلفظ اختلاس :

تلفظ اختلاس

اختلاس از نظر قانون

 هرگونه تصاحبی که نسبت به اموال و وجوه عمومی که به کارمند دولت سپرده شده است، صورت بگیرد خود یک نوع خیانت در امانت است.

این عنصر سپردن مال و وجوه دولتی وجه  افتراق اختلاس با خیانت در امانت است . عنصر قانونی جرم اختلاس دارای ماهیتی عمومی و غیرقابل گذشت است.

مجازات آن در قانون « تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » پیش بینی شده است .

چه ارگان هایی دولتی محسوب می شوند :

 1. مؤسسات خیریه که تولیت آنها بر حسب زمان بر عهده حاکم عصر حاضر است .
 2. مؤسسات عام المنفعه ای که دولت یا شهرداری اداره می کند .
 3. مؤسسات انتفاعی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند.

مجازات اختلاس :

 • 2 تا 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی
 • جزای نقدی 2 برابر مبلغ اختلاس
 • رد وجه یا مال مورد اختلاس

معنی اختلاس در لغتنامه دهخدا

اختلاس . [ اِ ت ِ ] ( ع مص ) ربودن. ( تاج المصادر بیهقی ). مخالسه. تخلس. ( زوزنی ).

|| زود ربودن. سلب کردن.

|| مؤلف آنندراج آرد: فی الاصطلاح ، ادا کردن است معانی مدح ( را ) در غزل و یا برعکس. مثال اول ، میرزا صائب گوید:
خاکدان دهر مفلس بود از نقد مراد
دستهابر هم زدی دریا و کان آمد پدید.
مثال دوم ، طالب آملی در تعریف اسپ گوید:
در شکیلش پا بسان ساق خلخال آشنا
در جدارش دست همچون ساعد دستینه دار.
شکیل رسن اسب را گویند. ( از مطلعالسعدین و منتهی الارب ).

وصاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد : اختلاس بمعنی ربودن است . و آن چنان باشد که معنی غزل بمدح آورند . و یا معنی مدح بغزل آورند. مثال اول ، مصرع :
رُمح تو راست چون قدِ زیبای دلبران.
مثال دوم ، مصرع :
همی از راستی قدّت برُمح شاه دین ماند.
کذا فی جامعالصنایع.

و اختلاس نزد قاریان ، ترک تکمیل حرکت را گویند. کما فی شرح الشاطبی.

|| ( اصطلاح تجوید ) یکی از اقسام وقف است که در موقع وقف دو ثلث حرکة حرف موقوف علیه تلفظ شود.

|| ( اصطلاح فقه ) مالی را از محل غیر حرز و بطور مخفی ربودن و آن با سرقت فرق دارد. ابوسالم السلولی ، قال : کنت عندالحسن بن علی جالساً اذا اتی بشاب فقیل انه سرق فقال له الحسن هل اختلسته قال بل سرقته قال اذهبوا به فاقطعوا . ( الکنی والاسماء للدولابی ). رجوع به مختلس شود.

معنی اختلاس در لغتنامه معین

(اِ تِ ) [ ع . ] (مص م . ) :

 1. ربودن .
 2. دزدیدن .
 3. سوءاستفادة مالی توسط شخصِ مسئول .

اختلاس یا اختلاص ?

معنی اختلاس در فرهنگ عمید

۱. (حقوق ) دزدیدن پول مؤسسه یا ادارۀ دولتی.
۲. [قدیمی] غنیمت شمردن.
۳. (ادبی ) بیان کردن معنی مدح در غزل یا معنی غزل در مدح.

نقش: اسم
آوا: /~extelAs/
اشتباه تایپی: hojghs
واژه اختلاس

اختلاس به انگلیسی

Englishفارسی
defalcation
embezzlement
expropriation
graft
jobbery
misappropriation
peculation
اختلاس
defalcate
embezzle
misappropriate
graft
loot
peculate
plunder
trim
اختلاس کردن
embezzlerاختلاس کننده
اختلاس به انگلیسی

اختلاس به عربی

متن اصلیمعنی
تَزويراختلاس
نصباختلاس
عَبَث بـ را اختلاس كرد
اِنتزاعٌ (الممتلكات)اختلاس اموال
تَزويرُ الحساباتاختلاس بانكي
اختلاس به عربی
متن اصلیمعنی
اختلَسَدست به اختلاس زد
اختلَسَ اختلاس كرد
خلَسَاختلاس كرد
سَلَباختلاس كرد
اِبتِزاز اختلاس كردن
ابتزار اختلاس کردن
تَزويرُ الحساباتاختلاس مالي
اختلاس عربی

موارد پیشنهای

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 224

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir