شاید شما هم در مورد نوشتن منتها یا منتهی شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( منتها یا منتهی ? )

املای درست این کلمه به معنا و مفهومی که شما مد نظر دارید بستگی دارد . اگر منظور شما «اما » ، « لیکن » و « ولی » باشد املای آن « منتها » می‌باشد ، اما گر منظور شما « آخر » یا « مختوم » است املای آن « منتهی » است .

املای منتها
املای منتها

مثال :

 • این خیال باطل به جنون منتهی خواهد شـد .
 • ساختمان های این محله همه مرتفع است ، منتها محکم نیست .

معنی منتها

مترادف و معادل منتها:

 • اما
 • لیکن
 • ولی
 • آخر
 • انتها
 • پایان
 • درنهایت

/montehA/

معنی منتها در لغتنامه دهخدا

منتها. [ م ُ ت َ ] (ع ص ، اِ) چیزی به پایان رسیده. (آنندراج ). || آخر. آخرین. پایان. حد ونهایت. انجام و عاقبت. (از ناظم الاطباء). انجام. فرجام. کران. کرانه. بن. تک. ته. سر. انتها. غایت. مقابل مبتدا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :

فضل ترا همی نبود منتها پدید
آن را که از شماره برون شد چه منتهاست

فرخی

گویند عالمی است خوش و خرم
بی حد و منتهاست در او نعما

ناصرخسرو


ترکیبات منتها در لغتنامه دهخدا

 • از مبداء تا منتها ؛ ازاول تا آخر و از آغاز تا انجام. (ناظم الاطباء).
 • به منتها رسیدن ؛ به پایان رسیدن.
 • به منتهای چیزی رسیدن ؛ به انجام چیزی رسیدن. (ناظم الاطباء).
 • بی منتها ؛ بی نهایت. بی پایان. بی حد. بسیار : مالی سخت بی منتها و عظیم بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 260).
 • تا منتها : تا آخرین درجه
 • منتها درجه ؛ آخرین درجه. (ناظم الاطباء).
 • منتهای مقصود و مراد ؛ نهایت مقصود و مراد و آخرین مقصود و مراد. (ناظم الاطباء).
 • به منتهای مراد و به غایت مقصود.ابن یمین.
 • منتهای هر چیزی ؛ نهایت و پایان آن چیز و جایی که آن چیز به انجام رسیده وتمام می گردد : از ابتدای آفرینش تا منتهای عالم به یک نفخه ٔ اسرافیل همه در بسیط قیامت حاضر کند. (کشف الاسرار ج 2 ص 527).
 • نامنتها ؛ بی منتها. بی پایان. بی نهایت.بی حد.
 • منتهای مراتب ؛ تکیه کلام است و در نتیجه گرفتن یا استثنا کردن به کار می رود .

معنی منتها در لغتنامه معین

منتها(مُ تَ) [ ع . منتهی ‘ ]

۱ – (اِمف .) به پایان رسیده . ۲ – (اِ.) پایان، انجام . ۳ – (ص .) آخر، آخرین . ،~ الیه پایان، انتها.

معنی منتها در فرهنگ عمید

منتها :

۱. نهایت.
۲. [مقابلِ مبتدا] پایان، آخر.

معنی منتهی

مترادف و معادل واژه منتهی:

 1. مختوم
 2. منجر
 3. پایان
 4. انجامیده
 5. پرداخته
 6. پایان رسیده

معنی منتهی در لغتنامه دهخدا

منتهی. [ م ُ ت َ ها ] (ع ص ) به پایان رسیده و پرداخته و انجام داده و به آخر رسیده. (ناظم الاطباء).

|| (اِ) نهایت. گویند: هو بعیدالمنتهی. (از اقرب الموارد) : و اءَن َّ اًلی ربک المنتهی. (قرآن 42/53).
– سدرةالمنتهی . رجوع به سدره شود.

منتهی. [ م ُ ت َ ] (ع ص ) به انتها رسیده و به انجام رسیده. به پایان رسیده. تمام شده. محدودشده و منقطعشده و فارغ شده و موقوف شده. (از ناظم الاطباء). ج ، منتهون.
– منتهی شدن ؛ به پایان رسیدن. به فرجام آمدن. انجامیدن. فرجامیدن. رسیدن به غایت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
– منتهی گردیدن ؛ منتهی شدن : هرچه ادراک او بدان منتهی گردد غایت ادراک او بود نه غایت واحد. (مصباح الهدایه چ همایی ص 18).

|| به انتها رساننده و به انجام رساننده. (ناظم الاطباء).

|| بازایستاده. بازایستنده : اًنما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکراﷲ و عن الصلوة فهل أنتم منتهون . (قرآن 91/5).

معنی منتهی در لغتنامه معین

منتهی (مُ تَ) [ ع . ] (اِفا.) به انتها رساننده، به پایان .

معنی منتهی در فرهنگ عمید

منتهی به آخر رسیده.منتهی الیهپایان، انجام.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 102

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir