شاید شما هم در مورد نوشتن ذوزنقه یا زوزنقه دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( ذوزنقه یا زوزنقه ? )

املای صحیح این واژه « ذوزنقه » می‌باشد و نوشتن به صورت « زوزنقه » نادرست است .

ذوزنقه یا ذوذنقه یا زوذنقه یا زوزنقه ؟
زوزنقه – زوذنقه – زوظنقه – ظوزنقه – ظوذنقه – ظوظنقه – ظوزنغه – ظوذنغه – ظوظنغه
زوزه نقه – ذوزه نقه – زوذه نقه – ذوذه نقه – زوزنغه – زوذنغه – زوظنغه
ذوزنقه – ذوذنقه – ذوظنقه – ذوزنغه – ذوذنغه – ذوظنغه

املای ذوزنقه
املای ذوزنقه

ذوزنقه

ذوزنقه یکی از اشکال هندسی است که از 4 خط تشکیل میشود . در هر ذوزنقه 2 خط موازی با هم هستند و 2 خط دیگر با هم زاویه دارند و در امتداد خود با 2 خط موازی برخورد میکنند . « ذو » به معنای صاحب و «زنق» به معنی انحراف می‌باشد ، بنابراین معنی تحت‌الفظی ذوزنقه «دارای انحراف» است .

معادل فارسی ذوزنقه : کجدار ، فروهشته .

تلفظ ذوزنقه :

تلفظ ذوزنقه

/zuzanaqe/

معنی ذوزنقه در لغتنامه دهخدا

( ذوزنقة ) ذوزنقة. [ زَ ن َ ق َ ] ( ع اِ مرکب ) نزد مهندسان شکلی است از اشکال منحرفه. و آن شکلی است که دارای دو ضلع متوازی و دو ضلع غیر متوازی باشد بنحوی که دو ضلع اخیر یک ضلعش عمود بر دو ضلع اول واقع شود و ذوزنقتین شکل منحرفی است که نبوده باشد یکی از دو ضلع غیر متوازی عمود بر دو ضلع متوازی .

چنانچه مولوی سید عصمةاﷲ در شرح خلاصة الحساب گفته که زنقه بمعنی انحراف است و املاء آنرا آشکاربیان نکرده که آیا باید با قاف و یا با فاء کتابت وتلفظ شود و در کتب لغتی هم که در دسترس ما بوده همه جا با قاف ضبط شده حتی درصراح هم با قاف ضبط کرده لکن آنرا بمعنی انحراف تفسیر نکرده بلکه بمعنی : کونچه تنگ. واﷲ اعلم بحقیقة الحال و ظاهر امر آن است که املا این لفظ قاف میباشد .

ذوزنقة. [ زَ ن َ ق َ ] ( ع اِ مرکب ) ( استخوان… ) یکی از استخوانهای هشتگانه مچ دست است که در ردیف دوم استخوانهای مچ ( مجاور استخوانهای کف دست ) در طرف خارج محاذی اولین استخوان کف دست قرار دارد ، این استخوان از پائین به استخوان اول و از بالا بزورقی واز انسی بشبه ذوزنقه و یمین استخوان مشط می پیوندد واز علامات ممیزه آن سطح کوچکی است که به استخوان اول مشط پیوسته از یمن بیسار مقعر و از قدام بخلف محدب بشکل زین اسب است در سطح قدامی آن دانه بسیار بر آمده ای است .

ادامه معنی ذوزنقه در لغتنامه دهخدا

که زائده وحشی و تحتانی رسغ است و در طرف انسی این دانه ناودان عمودئی مشاهده میشود که معبر وترعضله بزرگ کف است. شبه ذوزنقه – این استخوان از پائین بعظم دویم مشط و از بالا بزورقی و از وحشی بذوزنقه و از انسی بعظم کبیر پیوسته قریب بمخروطی است و در آن دیده میشود .

اولاً چهار سطح کوچک مفصلی که سطوح اربعه این مخروط از آن حاصل میشود ثانیاً سطح قدامی و غیر مفصلی بسیار کوچکی که عبارت است از رأس مقطوع این مخروط. ثالثاً در جانب وحشی سطح خلفی که نیز غیر مفصلی و بمنزله قاعده مخروط است زائده ای است که بطرف زورقی و ذوزنقه مایل است. ( تشریح میرزاعلی ).

ذوزنقه. [ زَ ن َ ق َ ] ( ع ص مرکب ، اِ مرکب ) ( رسغ… ) رجوع به رسغ… شود.

معنی ذوزنقه در لغتنامه معین

(زَ نَ قِ ) [ ع . ذوزنقة ] (اِ. ) شکلی است چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی هستند .

معنی ذوزنقه در فرهنگ عمید

شکل چهارضلعی که فقط دو ضلع آن متوازی باشد.

اشتباه تایپی: b,ckri
آوا: /zuzanaqe/
نقش: اسم
معنی ذوزنقه

تعاریف مربوط به ذوزنقه

در علم هندسه برای اجزا اشکال هندسی اسامی و تعاریف مشخصی آورده شده است . ذوزنقه هم دارای اجزا و تعاریف مخصوص به خود می‌باشد از جمله :

  • قاعده ها : 2 ضلع موازی ذوزنقه را پایه یا قاعده می‌نامند برای تشخیص بهتر قاعده بالایی و پایینی نامگذاری شده اند .
  • ساق ها : هریک از دو ضلع غیرموازی ذوزنقه ساق نامیده می‌شوند .
  • ارتفاع : کوتاه‌ترین فاصله بین دو قاعده ذوزنقه را ارتفاع‌ می‌نامند. بنابراین، ارتفاع ذوزنقه بر قاعده‌های آن عمود است.
  • قطر : قطر ذوزنقه پاره‌خطی است که دو رأس زوایای مقابل را به هم وصل می‌کند. هر ذوزنقه دو قطر دارد.
ذوزنقه
ذوزنقه

انواع ذوزنقه

زاویه ساق های ذوزنقه باعث می‌شود انواع مختلفی از ذوزنقه را داشته باشیم . انواع ذوزنقه عبارت اند از :

  1. ذوزنقه مختلف الاضلاع : ساق ها زاویه و طول متفاوت نسبت بهم دارند .
  2. ذوزنقه متساوی الساقین : ساق ها دارای زاویه و طول یکسان هستند .
  3. ذوزنقه قائم الزاویه : یکی از ساق ها دارای زاویه قائم ( 90 درجه ) است .
انواع ذوزنقه
انواع ذوزنقه
ذوزنقه متساوی الساقین
ذوزنقه متساوی الساقین

محاسبه محیط ذوزنقه

برای محاسبه محیط ذوزنقه باید اندازه قاعده بالایی ، قاعده پایینی و ساق ها را با هم جمع کرد . توجه داشته باشید که طول ساق ها میتواند برابر هم نباشد .


محاسبه مساحت ذوزنقه

در نگاه نخست هز ذوزنقه از 2 مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است . اگر بخواهیم اینگونه به محاسبه مساحت ذوزنقه بپردازیم محاسبه طولانی خواهد شد .

راه ساده تر :

اگر هر ذوزنقه را در کنار یک ذوزنقه دقیقا هم اندازه خود ولی وارونه قرار بدهیم . مانند تصویر زیر یک متوازی الاضلاع خواهیم داشت . در این صورت با فرمول محاسبه مساحت متوازی الاضلاع میتوان به سادگی محاسبات را انجام داد و در آخر جواب را تقسیم بر 2 کرد ، زیرا در این حالت ما مساحت 2 ذوزنقه را محاسبه کرده ایم .

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه = 2/1 متوازی الاضلاع

مساحت ذوزنقه
مساحت ذوزنقه

قاعده بزرگ = a

قاعده کوچک = b

ارتفاع = h

مساحت متوازی الاضلاع = (a + b) × h 

حالا فرمول بالا را باید تقسیم بر 2 بکنیم :

2 ÷ (a + b) × h 

مساحت ذوزنقه: (قاعده کوچک + قاعده بزرگ) * نصف ارتفاع

فرمول مساحت ذوزنقه
فرمول مساحت ذوزنقهفرمول مساحت ذوزنقه

ذوزنقه انگلیسی

ذوزنقه‌ Trapezoid
ذوزنقه‌ای‌ Trapezoidal Rule
قاعده‌ ذوزنقه‌ای‌ Trapping
عدد فازی ذوزنقه ای Trapezoidal Fuzzy Number
دره ذوزنقه ای Trapezoid Valley
روش انتگرال گیری ذوزنقه ایTrapezoidal Rule of Integration
ذوزنقه انگلیسی

موارد مشابه

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 101

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir