شاید شما هم در مورد نوشتن نشئه یا نعشه دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( نشئه یا نعشه ? )

املای صحیح این واژه « نشئه » می‌باشد و نوشتن به صورت « نعشه » نادرست است .

نشعه
نشعه

نشئه یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه نشئه :

 • تلذذ
 • سرخوشی
 • سکر
 • کیف
 • کیفور
 • لذت
 • مستی
 • نشوت
 • حالت سرور و فرحی که از خوردن مسکرات پدید می آید، یا آفرینش.
نقش: صفت
صدا : /naS~e/
اشتباه تایپی: kami
متضاد :ملال
نشئه

/naS~e/

معنی نشئه در لغتنامه دهخدا

( نشئة ) نشئة. [ ن َ ءَ / ءِ ] ( از ع ، اِ ) نشاءة.

|| حالت کیف آمیخته به رخوتی که بر اثر استعمال تریاک و امثال آن در شخص استعمال کننده مخدّرات پیدا شود. رجوع به نشاءة و نشوة شود :

هر کس به نشئه ای تاخت با نشئه کار خود ساخت
منهم زدم به وافور پک بی شمارو بی مرّ

ایرج.

نشئة. [ ن َ ءَ / ءِ ] ( از ع ، اِ ) حالت سرور و فرحی که از خوردن مسکرات پدید می آید. ( ناظم الاطباء ). رجوع به نشأه و نشوه شود.

|| آفرینش. ( ناظم الاطباء ).
– آن نشئه ؛ قیامت. ( ناظم الاطباء ).
– این نشئه ؛ این جهان. ( ناظم الاطباء ).

نشئه در لغتنامه معین

(نَ ئِ ) [ ع . نشأة ] (اِمص . ) سرخوشی ، حالت خوشی و کیفی که بر اثر استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی به وجود می آید.

نشئه به انگلیسی

 • high
 • zonked
 • jag
 • spaced-out
 • stoned
 • trip
 • wasted

نشوت یعنی جه ?

مترادف نشوت :

 • سکر
 • لذت
 • مستی
 • نشئه
 • نشوه
 • آگاهی
 • اطلاع

معنی نشوت لغتنامه دهخدا

نشوت. [ ن َش ْ وَ ] ( ع مص ) نشوة. رجوع به نَشْوَة شود.

نشوة. [ ن َش ْ وَ ] ( ع اِ ) مستی.( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( برهان قاطع ) ( از ناظم الاطباء ).

مستی یا آغاز سکر. ( از المنجد ) ( از اقرب الموارد ) ( از معجم متن اللغة ) . مقابل هشیاری. ( آنندراج ) ( برهان قاطع ).

|| بوی. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). رایحه. ( المنجد ) ( اقرب الموارد ).

|| می خوارگی. مخموری. عیش و عشرت.

|| شراب حاضر کرده برای نوشیدن.

|| تریاق. اختلاط داروهای چند خصوصاً جهت دفع سم و زهر.

|| عطر. بوی خوش. خوش بوی. ( ناظم الاطباء ).

|| ( ص ) اترجة نشوة؛ ترنج همان سال. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از اقرب الموارد ).

|| ( مص ) نُشوَة. نِشوُة. رجوع به نُشوَة شود.

نشوة. [ ن ُش ْ وَ ] ( ع مص ) بوی کردن چیزی را. ( از منتهی الارب ). بوی کردن خوشبوی را. ( آنندراج ). بوییدن چیزی را. ( از المنجد ) ( از اقرب الموارد ). نِشوَة. نَشوَة.( معجم متن اللغة ).

|| مست گردیدن. ( آنندراج ) ( از المنجد ) ( از اقرب الموارد ). نَشوَة. نِشوَة. ( آنندراج ) ( المنجد ) ( اقرب الموارد ). نَشْوْ. ( المنجد ) ( اقرب الموارد ).

|| دانستن خبری را و بررسیدن آن را. ( از منتهی الارب ) ( آنندراج ). تخبر و تحقیق از منشاء خبر و دانستن آن را. ( از المنجد ) ( از اقرب الموارد ).

تفحص در اخبار و گیرنده خبر و آگاهی واطلاع. ( ناظم الاطباء ). نِشوَة. نَشوَة. ( المنجد ) ( منتهی الارب ).

|| نشو. رجوع به نَشْوْ شود.

نشوة. [ ن ِش ْوَ ] ( ع مص ) نَشوَة. نُشوَة. رجوع به نُشوَة شود.

معنی نشوت در لغتنامه معین

نشوت (نَ وَ ) [ ع . نشوة ] (مص ل . ) =

 1. مست شدن ، نشئه شدن .
 2. (اِمص . ) مستی .

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 223

هنوز کسی رای نداده...