حتما برای شما هم پیش آمده است ، عبارت از این حیث را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید ، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم . ( قث یعنی چه ? )

قث
قث

معنی قث

مترادف و معادل واژه قث :

 • گیاهی ریزه
 • کشیدن
 • دور کردن
 • راندن
 • کندن گیاه

اشتباه تایپی: re

تلفظ قث :

تلفظ قث

قث یعنی چه ?

معنی قث در لغتنامه دهخدا

قث. [ ق َث ث ] ( ع اِ ) گیاهی است ریزه.

|| ( مص ) کشیدن. گویند: فلان یَقُث مالاً؛ یعنی یجرّ؛

راندن و برکندن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). و فعل آن از نصر است. ( منتهی الارب ).

غث یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه غث:

 • کم گوشت
 • لاغر
 • کذب
 • نادرست
 • چاق
 • سمین
 • فربه
 • درست
 • راست
 • سست و سخت ( تناقض )
 • درست و نادرست
 • صدق و کذب

معنی غث در لغتنامه دهخدا

غث. [ غ َث ث ] ( ع ص ) لاغر. ( غیاث اللغات ). کم گوشت. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ): لحم غث ؛ گوشت لاغر. ( منتهی الارب ). و تأنیث آن غثة. ( اقرب الموارد ). مقابل سمین. غث و سمین ؛ لاغر و فربه.

|| سخن تباه. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ): حدیث غث ؛ سخن تباه. ( منتهی الارب ). حدیث غث ؛ سخن ناخوش. ج ، اَغِثّاء. ( بنقل دزی ) : قاصدان از قصداربر کار کرد، و میفرستاد سوی بلخ ، و غث و سمین می بازنمود عبدوس را پنهان. ( تاریخ بیهقی چ غنی ص 250 ).

جواب داد خرد کاین گمان مبر به سخاش
که در گمان همه غث و سمین تواند بود …

ابوالفرج رونی

چون صدق با کذب و غث با سمین و صواب با خطا امتزاج و اختلاط پذیرد تمییز عسر شود. ( تاریخ بیهق ص 16 ).

گرچه در تألیف این ابیات نیست
بی سمین غثی و بی غثی کروت

انوری

و از هرچه حادث شود، غث و سمین. و معین و مهین ، و صلاح و فساد، و خیر و شر بدانی. ( سندبادنامه چ احمدآتش ص 87 ).

|| گوشت گنده.

|| ( اِ ) ریم. خون. ( غیاث اللغات ).

|| ( مص ) روان شدن ریم جراحت. ( آنندراج ). روان شدن غثیثه جرح : غث الجرح غثاً و غثیثاً. ( منتهی الارب ). دویدن ریم از جراحت. ( تاج المصادر بیهقی ).

|| از هر کسی چیزی پرسیدن و چیزی نوشتن : یقال ما یغث علیه احد؛ یعنی از هرکس سؤال می کند و چیزی میخواهد. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).

|| چیزی را بد ندانستن تا آن را ترک گفتن : لایغث علیه شی ٔ؛ یعنی چیزی را بد نمیداند تا آن را ترک کند. ( منتهی الارب ).

|| مجازاً فاسد و تباه شدن گوشت و هر چیز. ( غیاث اللغات ).

معنی غث در لغتنامه معین

(غَ ) [ ع . ] (ص . )۱ – لاغر. ۲ – سخن نادرست و سُست .

معنی غث در فرهنگ عمید

۱. لاغر، کم گوشت.
۲. سخن سست و نادرست.
* غث و سمین: [مجاز]
۱. بدوخوب.
۲. سخن شیوا همراه با سخن غیر فصیح.
۳. [قدیمی] کم ارزش و ارزشمند.
۴. [قدیمی] همه چیز.

غث در حل جدول کلمات

لاغر , سخن سست و نادرست .

قثا یعنی چه ?

خوردن چیزی را که وقت خائیدن آواز باشد آنرا .

معنی قثا در لغتنامه دهخدا

قثا. [ ق َ ] ( ع مص ) خوردن چیزی را که وقت خائیدن آواز باشد آن را. ( منتهی الارب ).

قص یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه « قص » :

 • سینه
 • استخوان سینه
 • استخوان مسطح جلوسینه انسان

معنی قص در لغتنامه دهخدا

قص. [ ق َص ص ] ( ع مص ) برگفتن قصه. ( ترجمان جرجانی ترتیب عادل ).

|| برگفتن. ( تاج المصادر بیهقی ): قص علیه الخبر و الرؤیا؛ حدث بهما علی وجههما. ( اقرب الموارد ).

||پیدا و نمایان گردیدن بار و آبستنی آن.

||باردار گردیدن.

||قریب به مرگ رسیدن. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ): ضربه حتی قصه علی الموت ؛ای ادناه منه. ( اقرب الموارد ).

|| بر پی کسی رفتن. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ).

|| در پی کسی رفتن اندک اندک. ( اقرب الموارد ). و از این معنی است قول خدای : فارتدا علی آثارهما قصصاً . ( اقرب الموارد ).

|| آگاهانیدن.

|| بریدن و قطع کردن. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ): قص شوارب ؛ بریدن و کوتاه کردن آن. ( اقرب الموارد ). قص اظفار؛ چیدن ناخن.

|| قطع اطراف گوش. ( اقرب الموارد ).

|| ( اِ ) سینه. ( منتهی الارب ). صدر. ( اقرب الموارد ).

|| سر سینه. ( منتهی الارب ) ( مهذب الاسماء ). قیل رأس الصدر. ( اقرب الموارد ).

|| میانه سینه. ( منتهی الارب ). قیل وسط الصدر. ( اقرب الموارد ).

|| استخوان سینه. ( منتهی الارب ). قیل عظم الصدر. ( اقرب الموارد ). ج ، قِصاص. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ).

|| پشم بریده گوسفند. ( منتهی الارب ). من الشاة، ما قُص من صوفها. ( اقرب الموارد ).

قص. [ ق َص ص ] ( معرب ، اِ ) جص. ( دزی ج 2 ). گچ.

قص. [ ق َ ] ( اِخ ) نام شهری است نزدیک مکران بر ساحل بحر هند. این شهر دارای قرا و توابع بسیاری است و مردمی دارد نادان و بت پرست. ( نخبةالدهر دمشقی ص 170 ).

معنی قص در لغتنامه معین

(قَ ) [ ع . ] (اِ. ) = استخوانی است پهن و میانی که در جلو استخوان بندی قفسة سینه واقع است .

طولش در حدود ۲٠ سانتیمتر و به شکل خنجر است و دارای یک دسته و یک تنه و یک انتها است که به زایدة خنجری موسوم است .

استخوان جناغ ، عظم قص ، جناغ سینه .

قث یعنی چه ?

معنی قص در فرهنگ عمید

 1. بریدن موی یا ناخن.
 2. (ادبی ) در عروض، اسقاط حرف دوم متحرک از رکن چنان که متفاعلن مفاعلن شود.

مطالب پیشنهادی

قث یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 378

هنوز کسی رای نداده...