شاید شما هم در مورد نوشتن مغایرت یا مقایرت دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( مغایرت یا مقایرت ? )

املای صحیح این واژه « مغایرت » می‌باشد و نوشتن به صورت « مقایرت » نادرست است .

مغایرت یعنی چه ?

مترادف و معادل مغایرت :

 • اختلاف
 • تباین
 • تضاد
 • مخالفت
 • منافات
 • ناسازگاری
 • ناهمسانی
 • ناهمگونی
 • تفاوت
 • تناقض
 • توفیر
 • غیریت

متضاد واژه مغایرت : مشابهت، تشابه، همانندی

تلفظ مغایرت :

تلفظ مغایرت

/moqAyerat/

معنی مغایرت در لغتنامه دهخدا

مغایرت. [ م ُ ی َ / ی ِ رَ ] ( از ع ، اِمص ) مخالفت. بیگانگی. جدایی. ( ناظم الاطباء ). مُغایَرَة. غیریت. دوگانگی. ( از یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : مادام که از مغایرت طالب و مطلوب اثری باقی باشد محبت ثابت بود. ( اوصاف الاشراف ص 49 ). و رجوع به مغایرة شود.
– مغایرت داشتن ؛ با یکدیگر اختلاف داشتن. مخالف یکدیگر بودن.

مغایرة. [ م ُ ی َ رَ ]( ع مص ) بیع کردن به عوض. ( المصادر زوزنی ).

معاوضه کردن در خرید و فروخت و مبادله نمودن در آن. غیار. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). مقایضة. تاخت. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).

|| با کسی خلاف کردن. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) ( از اقرب الموارد ). و رجوع به مغایرت شود.

معنی مغایرت در لغتنامه معین

مغایرت (مُ یِ رَ ) [ ع . مغایرة ] (مص ل . ) = مخالفت ، غیر هم بودن .

معنی مغایرت در فرهنگ عمید

۱. تفاوت، اختلاف.
۲. (ادبی ) در بدیع، آن است که شاعر در دو مصراع یا دو بیت چیزی را که مدح کرده ذم کند یا آنچه را که ذم کرده مدح بکند، تلطف، مانند این شعر: می کنم شکوه ز هجران و زوالش خواهم / که مرا بعد وصال آمد و گردید وبال هجر را باز کنم شکر و عزیزش دارم / که پس از هجر میسر شود البته وصال.

مغایرت به عربی

متن اصلیمعنی
كرهمغايرت
کره مغايرت
خالفَمغايرت پيدا كرد
اختلفمغاير بودن
اختلف , جرةمغاير بودن
جرةمغاير بودن
مغایرت به عربی

مغایرت به انگلیسی

 • clash
 • conflict
 • contrariety
 • contrariness
 • discrepancy
 • repugnance
 • contradiction
 • disagreement

مغایرت به اسپانیایی

aversi n : مخالفت, ناسازگاري , مغایرت .

مغایرت به فنلاندی

todennk isyys : نابرابري, فرق, احتمالو وقوع, تمایلبیکسو, احتمالا ت ,شانس, عدم توافق, مغایرت, احتمال.

مغایرت به ایتالیایی

bets) posta) : نابرابري , فرق , عدم توافق , مغایرت .

at odds) in disaccordo) : مغایرت ، نابرابري , فرق , احتمال وقوع, تمایل بیک سو , احتمالات ,شانس , عدم توافق .

مغایرت به سوئدی

aversion : بیزاري , نفرت , مخالفت , ناسازگاري , مغایرت .

variation : اختلاف , مغایرت , عدم توافق , ناسازگـاري , اختلاف, دگرگونی, تغییر .

utsikter : نابرابري , فرق, تمایل به یک سو , احتمالات ,شانس , عدم توافق , مغایرت.

oppositionslust : مخالفت , مغایرت , ناجوري , ناسازگاري.

motsgelse/avsky : مغایرت , ناسازگاري , تناقض , مخالفت.

مغایرت به فرانسوی

(aversion (nom fminin : بیزاري, نفرت , مخالفت , ناسازگاري, مغایرت.

(variance (nom fminin : اختلاف , مغایرت , عدم توافق , ناسازگاري .

dsaccord : اختلاف , مغایرت , عدم توافق, ناسازگاري.

مغایر یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه مغایر:

 • خلاف
 • دیگرگون
 • ضد
 • ناساز
 • ناجور
 • دگرگون
 • ناسازگار
 • نایکسان
 • مباین
 • متفاوت
 • مخالف
 • منافی
 • نامشابه
 • ناهمگون

متضاد واژه مغایر : مشابه .

/moqAyer/

مغایر در لغتنامه دهخدا

مغایر. [ م ُ ی ِ ] ( ع ص ) برخلاف و برعکس و برضد و مخالف و ناموافق. ( ناظم الاطباء ). و رجوع به مغایرت شود.

معنی مغایر در لغتنامه معین

مغایر (مُ یِ ) [ ع . ] (اِفا. ) = برخلاف ، برعکس .

معنی مغایر در فرهنگ عمید

مغایر =

۱. مخالف ، ناجور.
۲. دگرگون .

مغایر در حل جدول کلمات

ضد

مغایر به انگلیسی

 • contrary
 • contradictory
 • adverse
 • repugnant
 • inconsistent
 • incompatible
 • counter
 • inimical

مغایرت داشتن یعنی چه ?

مترادف و معادل «مغایرت داشتن» :

 • اختلاف داشتن
 • ، تفاوت داشتن
 • ناسازگاری داشتن
 • مباینت داشتن
 • ( مصدر ) مخالف یکدیگر بودن [ این سخن با گفته اولتان مغایرت دارد . ]

اشتباه تایپی : lyhdvj nhajk .

مطالب پیشنهادی

مغایرت یا مقایرت ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 424

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir