زیباترین پیام های تبریک تولد انگلیسی با ترجمه را در این صفحه برای شما عزیزان قرار دادیم ، امیدواریم که مورد پسندتان قرار بگیرد . این صفحه به طور مستمر بروزرسانی خواهد شد .

تبریک تولد انگلیسی با عکس
تبریک تولد انگلیسی با عکس

تبریک تولد انگلیسی

Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true

تولد مبارک، امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای تولدت به حقیقت بپیونده


“Happy birthday to someone who is forever young!

تبریک تولد به کسی که تا ابد جوان هستش.


Hope you have the greatest birthday ever.
امیدواریم که بهترین تولد تا همیشه را داشته باشی.


I hope all your birthday dreams and wishes come true.
امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای روز تولدت به حقیقت بپیوندد.


Happy birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder.

تولدت مبارک به یکی از معدود افرادی که تولدش را بدون یادآوری فیس بوک به خاطر دارم.


Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday

زندگیتو با تعداد لبخندهات بشمار نه اشک‌هات. سن ات رو هم با تعداد دوستات بشمار نه سال‌ها. تولدت مبارک


I am grateful for your true friendship. Hope your birthday is amazing as you are my best friend!

به خاطر دوستی حقیقی تو ازت سپاسگزارم. امیدوارم تولدت به اندازه خودت فوق العاده باشه بهترین دوست من


How I wish I could fly to you right now and be with you on this special day of yours. But remember, my good wishes are always there with you. Happy birthday!

کاش میتوانستم پرواز کنم و در این روز خاص کنارت باشم. اما یادت باشه که آرزوهای خب من همیشه همراهت خواهد بود. تولدت مبارک


Happy birthday to my bestie. Thank you for knowing me like no one else does!

تولدت مبارک بهترینم. ممنونم که مرا بهتر از هر کسی میشناسی.


متن های تبریک تولد به انگلیسی

May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!

آرزو میکنم تمام لذت و شادی که در گذشته گسترانیده‌ای برایت در این روز بازگردند. تولدت مبارک باد.


On this wonderful day, I wish you the best that life has to offer! Happy birthday!

برایت در این روز عالی و زیبا، بهترین چیزها رو از زندگی آرزو میکنم. تولدت مبارک.

متن های تبریک تولد به انگلیسی
متن های تبریک تولد به انگلیسی

پیام تولد انگلیسی 

I wish for all of your wishes to come true. Happy birthday!

آرزو میکنم تمام آرزوهایت به حقیقت بدل شوند. زادروزت مبارک.


A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip.
روز تولد تو، فقط اولین روز در یک سفر ۳۶۵ روزۀ دیگر به دور خورشید است. از این سفر لذت ببر.

پیام تولد انگلیسی 
پیام تولد انگلیسی 

تبریک تولد به انگلیسی برای دوست

زندگی یک سفر است، پس از هر کیلومتر آن لذت ببر. تولدت مبارک.
Life is a journey, so enjoy every mile. Happy birthday.


Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. Enjoy the ride.

روز تولدت اولین روز از سفر ۳۶۵ روزه‌ی دیگر است. ریسمان درخشنده‌ی این گیپور زیبا باش که بهترین سال را رقم بزنی. از این سواری لذت ببر.


I may not be by your side, celebrating your special day with you.

But I want you to know

that I am thinking of you

and wishing you a wonderful birthday!

شاید در کنار تو، در حال جشن گرفتن این روز ویژه نباشم

اما میخوام بدونی

که دارم بهت فکر می کنم

و یه زادروز شگفت انگیز رو برات آرزو می کنم

تبریک تولد به انگلیسی برای دوست
تبریک تولد به انگلیسی برای دوست

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday!

برایت روزی شاد و سالی مملو از لذت آرزو میکنم. تولدت مبارک.


I wish I could attach my heart to this Birthday wish. Only then you might understand how much you mean to me. I wish you are always happy, and I will try to make that reality for you.

کاش میشد قلبم را ضمیمه این تبریک کنم تا بدانی که چقدر برایم مهمی . آرزو می کنم همیشه خوشبخت باشی و من این شادی را برایت به واقعیت تبدیل کنم.

تبریک تولد انگلیسی عاشقانه

You are the reason I smile every day. Our passion will never go away, and or love will shine brightest on this special day. I love you.

تو دلیل لبخند هر روز منی. احساس ما به هم هیچ گاه کم نخواهد شد و عشقمان در این روز درخشان تر خواهد بود. عاشقتم تولدت مبارک


There is never a day that I will not think of you. I am captivated by your love, and I am thankful you chose me to be by your side. I love you and I hope you have a wonderful birthday.

روزی نیست که به تو فکر نکنم. من اسیر عشقت شده ام. ممنونم که مرا برای با هم بودن انتخاب کردی. عاشقتم و امیدارم تولدت فوق العاده هشود.

تبریک تولد انگلیسی عاشقانه
تبریک تولد انگلیسی عاشقانه

کپشن تبریک تولد انگلیسی

I wish God bless you…
With all joy and cheers…
May you live a long life…
May you get all good thing in your life…
May you have happy days and nights…
May all your dreams come true…
May all your desires be fulfilled…
May you spreading happiness everywhere…
And
Stay away from every sorrow and grief…
HAPPY BIRTHDAY

آرزو میکنم شامل لطف خدا قرار بگیری…
با تمام شادی وسلامتی…
امیدوارم یک زندگی طولانی داشته باشی…
امیدوارم همه چیز در زندگیت خوب باشد…
امیدوارم شب ها و روز های شادی داشته باشی…
امیدوارم تمام رویاهایت به حقیقت بپیوندد…
امیدوارم تمام ارزوهایت بر آورده شود…
امیدوارم در تمام لحظات عمرت شاد باشی…
و بهدور از هر غم و اندوهی…
تولدت مبارک

کپشن تبریک تولد انگلیسی
کپشن تبریک تولد انگلیسی

تبریک تولد خارجی

May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all, you yourself are a gift to earth, so you deserve the best. Happy birthday.

آرزو میکنم که بزرگترین لذت‌ها و سعادت دنیا به تو هدیه بخشیده شود. در هر صورت تو خودت یک هدیه به زمینی؛ پس لایق بهترین‌ها هستی. تولدت مبارک.


Flying papers,

multi colours of balloon,

delicated blossom,

fantastic people,

love and laughter.

What it describes? HAPPY BIRTHDAY.?

نوشته هایم پرواز میکنند.

بادبادک ها در این روز رنگی میشود.

گل ها شکوفه می دهند.

مردم خارق العاده میشوند.

همه چیز همراه با عشق و لبخند می شود.

این ها توصیف چه روزی است

تولدت مبارک

تبریک تولد خارجی
تبریک تولد خارجی

تبریک تولد عاشقانه انگلیسی

To the world, you may just be one person. But to me, you are the world. Happy Birthday, my darling

شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی اما برای من یک دنیا هستی. تولدت مبارک عزیزم!


On this day, a very special person was born. That person is you! Happy birthday

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی! تولدت مبارک مهربانم …


Blow your candles out and make a beautiful wish. I will do everything to make your birthday wishes come true. Happy Birthday my Dear

شمع های تولدت رو فوت کن و یه آرزوی قشنگ داشته باش! من هر کاری می کنم تا آرزوهای تولدت برآورده بشه. تولدت مبارک عزیزم!

تبریک تولد انگلیسی به همسر

Every birthday makes us one year older, but a good kiss can stop the time. Wish to give it a try, baby?

هر سالروز تولد ما رو یه سال پیرتر می کند اما یه بوسه خوب می تونه زمان رو متوقف کنه. امتحان کنیم عزیزم؟


تبریک تولد انگلیسی به همسر
تبریک تولد انگلیسی به همسر

My life is you, my heart is you; my love is you, Happy Birthday to you

زندگی ام تو هستی، قلبم تو هستی، عشقم تو هستی، تولدت مبارک …


If time had a pause button, I would pause every moment we are together and make it last for eternity. I never want to stay away from you, my love. Have the best birthday ever!

اگر زمان دکمه توقف داشت، هر لحظه ای که با هم هستیم را متوقف می کردم تا ابدیت طول بکشد. هرگز نمی خواهم دور از تو باشم عشقم. بهترین روز تولدت را داشته باشی.


موارد مشابه

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 281

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir