شاید شما هم در مورد نوشتن قاطی یا قاتی دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . (قاطی یا قاتی ?)

نوشتن این واژه به هر دو صورت قاطی/قاتی صحیح می‌باشد، و در لغتنامه های معتبر فارسی هر دو صورت آورده شده است .

قاتی
قاتی

قاتی یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه قاتی :

 • آمیخته
 • درهم
 • مخلوط
 • ممزوج
 • درهم برهم
 • قاراشمیش
 • توی هم
اشتباه تایپی : rhjd
متضاد واژه قاتی : سوا
[nh
آوا :/qAti/
قاتی یعنی چه ?

معنی قاتی در لغتنامه دهخدا

قاتی ( از ترکی ، ص ) از قاتمک و قاتمق، مخلوط، درهم، قاطی.

( صفت ) مخلوط درهم .

معنی قاتی در لغتنامه معین

قاتی [ تر – فا. ] (ص . ) =

 1. مخلوط ، درهم .
 2. مجازاً خیلی صمیمی ، دوستان خیلی نزدیک .

قاطی یعنی چه ?

قاطی
قاطی

مترادف و معادل واژه قاطی:

 • آمیخته
 • درهم
 • مخلوط

متضاد واژه قاطی: جدا ، سوا .

تلفظ قاطی :

تلفظ قاطی

/qAti/

واژه نامه بختیاریکا :

شِمتِه ؛ شِندِه
شیونیدِه ( شیوسته )

معنی قاطی در لغتنامه دهخدا

قاطی ( از ترکی ، ص ) مخلوط، درآمیخته، رجوع به قاتی شود. قاطی کردن ؛ مخلوط کردن، درهم کردن، آمیختن، درآمیختن، رجوع به قاتی کردن شود.

( صفت ) مخلوط درهم .

قاتی پاتی یعنی چه ?

مترادف و معادل « قاتی پاتی » : درهم بر هم .

/qAtipAti/

معنی قاتی پاتی در لغتنامه دهخدا :

 • قاتی و پاتی ( ص مرکب ، از اتباع ) درهم مخلوط و ممزوج نامتناسب، قاطی پاطی.
 • قاتی -پاتی شدن ، درهم و برهم شدن، مخلوط شدن.
 • قاتی پاتی کردن ؛ درهم برهم کردن، مخلوط کردن.

( صفت ) مخلوط درهم ممزوج .

لغتنامه معین :

قاتی پاتی [ تر – فا ] (ص م ) (عا ) درهم آمیخته ، مخلوط .

قاطی پاطی یعنی چه ?

مترادف و معادل «قاطی پاطی» :

 • بی نظم
 • درهم
 • قاراشمیش
 • مغشوش

لغتنامه دهخدا :

قاطی پاطی. ( ص مرکب ، از اتباع ) درهم و برهم. مخلوط بی تناسب. رجوع به قاتی پاتی شود.

( صفت ) مخلوط درهم ممزوج .

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 175

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir