شاید شما هم در مورد نوشتن اعلیحضرت یا علیاحضرت دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم .

اعلیحضرت لقبی برای پادشاه و افراد مذکر خانواده سلطنتی می‌باشد، اما علیاحضرت لقب افراد مونث در خانواده سلطنتی مانند : ملکه، خواهر، مادر و دختران شاه است.

فرق اعلیحضرت و علیاحضرت
فرق اعلیحضرت و علیاحضرت

اعلیحضرت یعنی چه ?

لقبی احترام آمیز برای مردان که بیشتر به شخصیت های سلطنتی نسبت داده می‌شود. در ادیانی به غیر از اسلام از این لقب برای بزرگان مذهبی استفاده می‌شود.

مترادف و معادل واژه اعلیحضرت:

  • فردی با پیشگاه کبیر
  • برتر پیشگاه
  • عالیجناب
آوا:/~alAhazrat/
اشتباه تایپی:hugdpqvj
اعلیحضرت یعنی چه ?

تلفظ اعلیحضرت:

تلفظ اعلیحضرت

معنی اعلیحضرت در لغتنامه دهخدا

اعلیحضرت [ اَ لا ح َ رَ ]( اِ مرکب ) از القاب پادشاه است ( ناظم الاطباء ) لقب مرکب از اعلی و حضرت که به پادشاهان و امامان دهند. برتر پیشگاه، بزرگ پیشگاه، پیشگاه عالی و بهنگام خطاب به آخر آن الف ندا آرند، چنانکه در اعلیحضرتا.

اعلیحضرت در فرهنگ عمید

بلندجایگاه، عنوان مخصوص پادشاه.

از القاب پادشاه است

علیاحضرت یعنی چه ?

لقبی برای افراد مونث در خانواده سلطنتی : ملکه، مادر، خواهر، دختران شاه و…

( اسم ) عنوان ملکه کشور ( مادر شاه و زوجه شاه ).
مونث اعلی حضرت عنوانی و خطابی ملکه و امپراطوریس را عنوان و لقب رسمی ملکه و شهبانو را خواه در زمان سلطنت شوی او و یا سلطنت فرزند یا فرزندان وی.

آوا:/~oliyAhazrat/
علیاحضرت به انگلیسی:majesty, empress, her majesty
اشتباه تایپی:ugdhpqvj
علیاحضرت یعنی چه ?

معنی علیاحضرت در لغتنامه دهخدا

علیاحضرت [ ع ُل ْ ح َ رَ ] ( ص مرکب ) مؤنث أعلی حضرت، عنوانی و خطابی ملکه و امپراطریس را، عنوان و لقب رسمی، ملکه و شهبانو را، خواه در زمان سلطنت شوی او و یا سلطنت فرزند یا فرزندان وی.

علیاحضرت در فرهنگ عمید

عنوان احترام آمیز برای زنان وابسته به پادشاه، مانند ملکه، دختر، یا مادر شاه.

علیاجناب در لغتنامه دهخدا

علیاجناب [ ع ُل ْ ج َ ] ( ص مرکب ) مؤنث عالی جناب، عنوانی و خطابی بزرگ داشت زنی را، از القاب و عناوین زنان، خطابی تفخیم آمیز زنان را.

مونث عالی جناب عنوانی و خطابی بزرگ داشت زنی را از القاب و عناوین زنان خطابی تفخیم آمیز زنان را.

علیامخدره یعنی چه ?

مترادف و معادل علیامخدره:

  • بانو
  • خاتون
  • خانم
  • احترام به زنان مومن و پیر
آوا:/~olyAmoxaddare/
اشتباه تایپی:علیامخدره
علیامخدره یعنی چه ?

معنی علیامخدره لغتنامه دهخدا

علیامخدره [ ع ُل ْ م ُ خ َدْ دَ رَ / رِ ] ( اِ مرکب ) عنوانی و خطابی زنان را، خطابی احترام آمیز زنی را.

عنوانی و خطابی زنان را خطابی احترام آمیز زنی را.

فرهنگ معین:

(عُ مُ خَ دَّ رِ ) [ ع ] (اِ) زن والا مقام .

مطالب پیشنهادی

اعلیحضرت یا علیاحضرت ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 226

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir