شاید شما هم در مورد نوشتن نامگذاری یا نامگزاری دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم .

نامگذاری درست است یا نامگذاری
نامگذاری درست است یا نامگذاری

املای صحیح این واژه « نامگذاری » می‌باشد، و « نامگزاری » املای اشتباه است .

  • معنی «گزاردن» در فرهنگ دهخدا : ادا کردن، انجام دادن، بجا آوردن چنانکه در نماز، طاعت، حق، شکر، شغل ، کار، مقصود، فرض ، فریضه ، حج.
  • معنی «گذاشتن» در فرهنگ دهخدا : نهادن، هشتن، قرار دادن، وضع کردن، برجای نهادن چنانکه در گذاشتن اشیا کاربرد دارد.
موارداملای صحیحتوضیح
نمازگزار یا نمازگذارنمازگزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
شکرگذاری یا شکرگزاریشکرگزاری«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
امانت گزار یا امانت گذارامانت گذار« گذاشتن » نهادن، هشتن، قرار دادن
کارگذاران یا کارگزارانکارگزاران«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
مناقصه گزار یا مناقصه گذارمناقصه گزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
خدمت گزار یا خدمت گذارخدمت گزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
بارگذاری یا بارگزاریبارگذاری« گذاشتن » نهادن، هشتن، قرار دادن
گذاردن و گزاردن

نامگذاری یعنی چه ?

به نام نهادن بر شخصی، شی و… نامگذاری می‌گویند.

معنی به فارسی:نام گذاشتن تسمیه
نامگذاری به انگلیسی:denominate : نامگذاری کردن
denomination : نامگذاری
نامگذاری به عربی:ترشیح
طائفة
کنیة
اشتباه تایپی:khl’bhvd
khl’chvd
نامگذاری یعنی چه ?

تلفظ نامگذاری:

تلفظ نامگذاری

نامگذاری در لغتنامه دهخدا

نام گذاری [ گ ُ ] ( حامص مرکب ) نام گذاشتن، نام نهادن، تسمیه.
– شب نام گذاری ؛ ششمین شب تولد نوزاد را شب نامگذاری نوزاد گویند.
|| ترجمه ( یادداشت مؤلف ).

مطالب پیشنهادی

نامگذاری درست است یا نامگذاری ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 181

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir