شاید شما هم در مورد نوشتن موزی با موذی دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم .

املای صحیح این واژه « موذی » می‌باشد و نوشتن آن به صورت « موزی » نادرست است .

موذی درسته یا موزی
موذی درسته یا موزی

موذی یعنی چه ?

در لغتنامه دهخدا واژه «موذ»، رنجاننده معنی شده است. هر موجودی که سبب رنجش و آزار شود را « موذی » می‌گویند.

مترادف و معادل واژه موذی:

 • ضرر رسان
 • اذیت کننده
 • عذاب دهنده
 • مضر
 • آزارنده
 • بدجنس
 • حیله گر شریر
 • مردم آزار
 • ناقلا
 • بدذات
 • بدطینت
 • بدسرشت
 • موتک
 • گزندرسان
آوا:/muzi/
اشتباه تایپی:l,bd
متضاد موذی: ساده لوح
موذی به انگلیسی:noxious, harmful, sly, crafty, hurtful, serpentine, snaky, impish
موذی به عربی:سام , قوس
ماکر , موذی
واژه موذی

تلفظ موذی:

تلفظ موذی

معنی موذی در لغتنامه دهخدا

مؤذی [ م ُءْ ذا ] ( ع ص ) ستم کشیده و رنجانیده شده، آزرده شده ( ناظم الاطباء ) مؤذ.

واژه موذی ( از ع ، ص ) مؤذی، زیان رساننده و آزاررسان و رنج آور و اذیت رسان و مضر و مفسد ( ناظم الاطباء )، رنجاننده ( آنندراج )، اذیت کننده، رنج رسان، آزارنده. رنجاننده، موذیه، اذیت کیش، آن که آزردن مردم پیشه دارد ( از یادداشت مؤلف ) : آب و آتش و دد و سباع و دیگر مؤذیان را در آن اثری ممکن نگردد ( کلیله و دمنه )، موش… چون موذی باشد آن را از خانه بیرون می فرستند ( کلیله و دمنه ).

سخن آخر به دهن می گذرد موذی را
سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن(سعدی)

اقتلوا الموذی قبل أن یوذی ( یادداشت مؤلف ) || حیله گر و بدجنس ( از فرهنگ لغات عامیانه )، || زیانکار ( یادداشت مؤلف ) || مهلک، زهردار، ( ناظم الاطباء ).

معنی موذی در لعتنامه معین

[ ع] (اِفا) =
 1. اذیت کننده، آزار رساننده .
 2. در فارسی، بداندیش، حیله گر.

فرهنگ عمید:

اذیت کننده، آزار رساننده.

موذی گری یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه «موذی گری» :

 • حیله گری
 • مکاری
 • ناقلابازی
 • بدطینتی
 • بدجنسی
 • مردم آزاری
 • شرارت

/muzigari/

معنی موذی گری در لغتنامه دهخدا

موذی گری [ گ َ ] ( حامص مرکب ) آزار دهندگی ورنج رسانندگی ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ عمید:

حیله گری، بدجنسی، مردم آزاری.

موذیانه یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه موذیانه:

 • حیله گرانه
 • محیلانه
 • بدجنسانه
 • مزورانه

متضاد واژه موذیانه: ساده لوحانه.

/muziyAne/

معنی موذیات در لغتنامه دهخدا

موذیات ( ع اِ ) ج ِ موذیة، جانوران زیانکار، حیوانات آزاردار چون مار و موش و پشه ( از یادداشت مؤلف ) :… لکن مسکن شیر و مار و دیگر موذیات که بر رفتن در وی دشوار است و مقام کردن در میان آن طایفه مخوف ( کلیله و دمنه )، علما پادشاه را با کوه مانند کنند که… مسکن شیر و مار و دیگر موذیات بود ( کلیله و دمنه )، و رجوع به موذی و موذیه شود.

مطالب پیشنهادی

موزی یا موذی ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 179

هنوز کسی رای نداده...