حتما برای شما هم پیش آمده است عبارت «تکدر خاطر» را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( تکدر خاطر یعنی چه ? ).

تکدر خاطر
تکدر خاطر

معنی تکدر خاطر

عبارت تکدر خاطر از کنار هم قرار گرفتن، «تکدر» به معنی { آزردگی، تیرگی، رنجیدن و..} بعلاوه «خاطر» به معنی { دل، اندیشه، یاد، قلب و..} ساخته شده است.

برای « تکدر خاطر » می‌توان موارد زیر را مترادف و معادل دانست:

 1. دل آزردگی
 2. دخوری
 3. رنجیده خاطر
 4. دلگیر

آوا:takaddor_xAter
اشتباه تایپی:j;nv ohxv
تکدر خاطر در حل جدول:دل‌آزردگی
دلخوری
تشویش خاطر
تکدر خاطر

تلفظ تکدر خاطر:

تلفظ تکدر خاطر

مکدر شدن:

۱. تنگدل شدن، غمین شدن، دلگیر شدن، غمگینشدن
۲. آزردن، آزرده شدن، ناراحت شدن، آزردهخاطر شدن ≠ محفوظ شدن، مشعوفشدن

تکدر یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه تکدر:

 • آزردگی
 • دل آزردگی
 • دل تنگی
 • کدورت
 • تیره شدن
 • کدرشدن
 • دل تنگ شدن
 • دل آزرده شدن
 • رنجیدن
 • رنجاندن
 • اذیت کردن
 • آزار رساندن
 • دلگرانی
آوا:/takaddor/
تکدر به انگلیسی:being offended, offence
اشتباه تایپی:j;nv
جمع تکدر:تکدرات
واژه تکدر

معنی تکدر در لغتنامه دهخدا

تکدر [ ت َ ک َدْ دُ ] ( ع مص ) تیره شدن آب و عیش و جز آن ( تاج المصادر بیهقی )، تیره عیش شدن ( زوزنی ) تیره شدن ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد )، و یقال : تکدر و تکدرت معیشة ( اقرب الموارد ).

کدورت و تیرگی و تاریکی و مهمومی و ترشرویی و آشفتگی ( ناظم الاطباء ).

|| ( اصطلاح طب ) ورم غیر حاد ملتحمه. رمد خفیف ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) نزد پزشکان چشم درد سبک را نامند.

چنین است در بحر الجواهر، و در آقسرائی گفته : تسخن و ترتب که عارض چشم شود و مانند چشم درد، چشم را دردناک کند. و آن مانند درد چشم دارای ورم نباشد بلکه از حیث عوارض بیماریی است شبیه به رمدو سبب حدوث این بیماری سبب های خارجیه است از قبیل وارد شدن ضربه بچشم و یا بر زمین افتادن و یا آفتاب که حرارتش زیاده باشد… ( از کشاف اصطلاحات الفنون ).

معنی تکدر در لغتنامه معین

(تَ کَ دُّ ) [ ع] (مص ل) تیره شدن، کدر شدن .

فرهنگ عمید:

۱. کدر شدن، تیره شدن.
۲. [مجاز] دلتنگ شدن.
۳. [مجاز] تیرگی خاطر.

خاطر یعنی چه ?

مترادف و معادل خاطر:

 • حافظه
 • یاد
 • اندیشه
 • فکر
 • دل
 • ذهن
 • ضمیر
 • قلب
 • طبع
 • قریحه
 • آنچه دردل گذرد
 • ویر
 • هوش
آوا:/xAter/
خاطر به انگلیسی:mind
heart
memory
sake
behalf
consciousness
اشتباه تایپی:ohxv
خاطر در جدول کلمات:یاد
خاطر به عربی:ذکری , عقل
واژه خاطر

معنی خاطر در لغتنامه دهخدا

خاطر [طِ] (ع اِ) آنچه در دل گذرد ( از منتخب ) ( بهار عجم ) ( خیابان ) ( غیاث اللغات ) ( آنندراج )، فکر، اندیشه، ادراک، ( ناظم الاطباء ) خیال، قریحه :

گر این گفته داد است ره بسپرید
وگر نیست از خاطرم بسترید(فردوسی)

با خاطر عطاردی و با جمال ماه
با فر آفتابی و با سعد مشتری(فرخی)

صاحب فرهنگ آنندراج گوید: صفات زیر با خاطر بکار میرود: غمناک ، شوریده ، آزرده ، پژمان ، نژند، مجروح ، فاتر، رمیده ، وحشت رسیده ، آزرده ، صاف ، لطیف ، وقاد، نازک ، بیدار، الفت پذیر، خطیر، عاطر، گنج ریز، مردآزمای.

ادامه معنی خاطر در لغتنامه دهخدا

خاطر با مصادر زیر می آید و مصدر مرکب می سازد: شکستن ، برهم خوردن ، بر هم شدن ، رمیدن ، گرفتن ، ماندن در چیزی.

 • آسوده خاطر : آسوده خیال : آسوده خاطر و سلیم نفس بگذاشت.
 • بار خاطر: آنچه یا آنکه موجب کلفت و زحمت باشد.
 • پراکنده خاطر: پریشان خاطر، مشوش اندیشه، حواس پرت.
 • تسکین خاطر: تسلی خاطر.
 • تشویش خاطر: نگرانی خیال.
 • تعلق خاطر: علاقه داشتن. عشق بچیزی داشتن. میل بکسی داشتن.
 • جمعیت خاطر: جمع بودن حواس، مقابل پراکندگی خاطر.
 • خسته خاطر: ناراحت، پریشان فکر.
 • شکسته خاطر: شکسته دل.
 • کوفته خاطر: ملول شده، متألم شده.
 • نگران خاطر: آنکه نگران و مضطرب باشد.

 • بخاطر آمدن: بذهن رسیدن، بیاد آمدن.
 • مصدر بخاطر آوردن: بیاد آوردن، به ذهن آوردن : هر چه از مصلحت مملکت بخاطرآورد بعمل درنیاورد ( مجالس سعدی ).
 • بخاطر سپردن: از بر کردن، حفظ کردن، بیاد گرفتن.
 • به خاطر گذشتن: بذهن آمدن، بیاد آمدن.
 • در خاطر داشتن: در حفظ داشتن، از برداشتن، در حافظه و یاد داشتن: بخاطر ندارم، بخاطرم چیزی نمی آید.

معنی خاطر در لغتنامه معین

(طِ ) [ ع] (اِ) =

 1. آنچه که در دل گذرد.
 2. دل ، ضمیر.
 3. ذهن، حافظه .

معنی خاطر در فرهنگ عمید

 1. ضمیر، ذهن.
 2. قلب.
 3. یاد.
 4. اندیشه.
 5. [قدیمی] نیت، قصد.

مطالب پیشنهادی

تکدر خاطر یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 157

هنوز کسی رای نداده...