شاید شما هم در مورد نوشتن سانحه یا صانحه دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم.(سانحه یا صانحه ?)

املای صحیح این واژه « سانحه » می‌باشد، و « صانحه » املای اشتباه است .

سانحه درسته یا صانحه
سانحه درسته یا صانحه

سانحه یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه سانحه:

 • اتفاق
 • پیشامد
 • تصادف
 • حادثه
 • رزیه
 • عارضه
 • فاجعه
 • واقعه
 • واقعه ناگوار
 • مصیبت ناگهانی
 • عارضه
 • رخداد
 • مونث سانح
 • هر چیز ناگهانی که بغته پدید آید
 • سانحه هوایی: رویداد ناگواری که به بروز صدمات جانی یا وارد آمدن آسیب جدی به هواگَرد منجر می شود
آوا:/sAnehe/
سانحه به انگلیسی:accident, casualty, catastrophe, disaster
سانحه به عربی:حادث عرضی
سانحه

معنی سانحه در لغتنامه دهخدا

سانحه [ن ِ ح َ ] ( ع ص ، اِ ) مؤنث سانح، رجوع به سانح شود.

|| هر چیز ناپسند و موحش ( ناظم الاطباء )( سانحة ) .

فرهنگ عمید:

 1. = سانح
 2. حادثه، واقعه، پیشامد.

معنی سانح در لغتنامه دهخدا

سانح [ ن ِ ] ( ع ص ، اِ ) صیدی که از جانب دست چپ بطرف دست راست تیرانداز درآید و این طور صید را مبارک دانند و بارح را که ضد این است شوم گویند ( منتهی الارب ) ( غیاث ) ( آنندراج ): العرب تتیمن بالسانح و تتشأم بالبارح و منه مثل : من لی بالسانح بعد البارح ؛ ای بالمبارک بعد الشوم ( منتهی الارب ) : و در انتظار سانح و بارح و نازح وسارح ماند ( سندبادنامه ص 259 ).

|| چیزی که ظاهر شود کسی را ( غیاث ) || هر چیز که ظاهر شود کسی را از خیر و شر، ج – سوانح ( از آنندراج ): هیچ واقعه نباشد از خیر و شر که سانح گردد ( تاریخ بیهق ص 8 ).

راه انقباض و بیگانگی مسدود باید داشت و هر آنچه سانح شود و حاجت افتد از انواع مقدورات التماس کردن ( ترجمه تاریخ یمینی ص 61 ).

سانح در لغتنامه معین

(نِ ) [ ع ] (اِفا) =

 1. واقعه (اعم از خیر و شر ) ج . سوانح .
 2. انسان یا جانوری که از سمت راست شخص برآید، مق بارح (? ~ سانحه (نِ حَ یا حِ ) [ ع – سانحة ] (اِفا) واقعه، رویداد.

فرهنگ عمید:

هر واقعه و امری که برای انسان رخ بدهد، چه خیر باشد چه شر.

مطالب مرتبط

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 370

هنوز کسی رای نداده...