مجموعه ای از اسامی دخترانه که بر اساس نام گل ها انتخاب شده اند در این مطلب گردآوری شده است . این فهرست به صورت مستمر به روزرسانی خواهد شد . امیدواریم که رضایت شما عزیزان را جلب کنیم . ( اسم گل برای دختر 350 اسم )

عکس نی نی های خوشگل
عکس نی نی های خوشگل

اسم گل برای دختر با الف

آلالهشقایق، گلی به رنگ زرد سفید یا قرمز که انواع گوناگون خودرو و زینتی دارد
آلاگلآلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی
آدنیسآدونیس،‌ گلی به زرد و قرمز رنگ که موقع تابش خورشید باز می‌شود
الیاگل خطمی صحرایی
آذرگلگلی سرخ رنگ شبیه شقایق
ارکیده  گل ارکیده پیام آور عشق، زیبایی و خرد ورزی در جهان است.
در چین این گل نشانگر خلوص و بی گناهی کودکان می باشد.
ارکیده صورتی بیانگر عشق پاک و نوع بسیار مشهور آن کاتالیا (Cattalya)
بیانگر جذابیت بی انتها بوده که بیشتر در روز مادر از آن در دسته های گل استفاده می شود.
آبشنشکل دیگر آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه‌های فراوان و گل‌های سفید یا صورتی
ایرسازنبق سفید، سوسن، آیرسا
اطلسیگلی شیپوری و خوشبو به رنگ‌های سفید، نیلی، صورتی، ارغوانی، یا سرخ
آبگونبه رنگ آب، گل نیلوفر
آذربویهبوته‌ای از تیره اسفناج با گل‌های تکی زرد رنگ که در نواحی کویری و کناره‌های آبهای شور می‌روید
آذرگونگلی است از دسته شقایق‌ها که رنگش زرد است و میانش مشکی است ، به رنگ آتش
آذین گلزینت گل، زیورگل، کنایه از زیبایی بسیار زیاد
آبرونگل همیشه بهار
آبگونبه رنگ آب، گل نیلوفر
آتشینام نوعی گل، به رنگ آتش، سرخ
آویشه آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه‌های فراوان و گل‌های سفید یا صورتی
آوشنآویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه‌های فراوان و گل‌های سفید یا صورتی
ایرسازنبق سفید، سوسن، آیرسا
آزالهگلی خوشبو که معمولا به شکل قیف یا زنگوله است
و به رنگ‌های سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می‌شود
ارغواندرختی است زینتی از تیره پروانه‌واران با گل‌هایی به رنگ سرخ مایل به بنفش
آذربوبته‌ای با گل‌های تکی زرد رنگ که در نواحی کویری و کناره‌های آب‌های شور می‌روید
آراگلآراینده گل‌ها، زیبا کننده گل‌ها
انارگلگل انار
آق گلآق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید
آهارگلی مرکب با گل برگ‌های پیوسته به رنگ‌های
سفید، قرمز، نارنجی، صورتی، یا دو رنگ که انواع گوناگون کم‌پر و پُرپَر دارد
آزالیاگلی خوشبو که معمولا به شکل قیف یا زنگوله است
و به رنگ‌های سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می‌شود
آویزگلی زینتی به شکل زنگوله و قرمز رنگ
آفرین گلگل تحسین برانگیز، کنایه از دختر بسیار زیبا
آیگلآی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه
اسم گل برای دختر با الف

اسم گل برای دختر با ب

بنفشهنام گلی پاکوتاه و رونده به رنگ‌های بنفش، سفید، آبی و… 
بیدگلگل درخت بید، نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان
بهارگلگلی که در بهار می‌روید
اسم گل برای دختر با ب

اسم گل برای دختر با پ

پرگل(به فتح پ) هر یک از گلبرگ‌های گل
پرگل(به ضم پ) دارای گل‌های زیاد، پر از گل
پری گلزیبا چون گل و پری
پوپوکنعنای دشتی با گل آذینی، مثل سنبل در بخش خراسان
پادینادر گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود
پامچالگلی زینتی به رنگ‌های سفید، صورتی، یا نارنجی
پریاسگلبرگ یاس
پوناپودنه و پونه، گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده نعناع که برگ‌ها و گل‌های آن مصرف دارویی دارد
پونهگیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده‌ نعناع که برگ‌ها و گل‌های آن مصرف دارویی دارد؛ پودنه
پیچکگلی زینتی که ساقه‌ای بالا رونده دارد
اسم گل برای دختر با پ

اسم گل برای دختر با ت

تابان گلمرکب از تابان (درخشان) + گل
ترگلگل تازه و شاداب
تاج گلآن که چون تاجی در رأس گل‌ها است، زیبا
تَنَسگُلنام میوه‌ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
تیساگلگلِ خالص
تحفه گلتحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند
توریگیاهی درختچه‌ای و زینتی از خانواده حنا که گل‌های خوشه‌ای بنفش و تاج گسترده دارد
تاج الملوکگیاهی زینتی از خانواده آلاله با گل‌های زیبای واژگون
اسم گل برای دختر با ت

اسم گل برای دختر با چ

چهره گلآن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد
چمن افروزنام چند نوع گیاه علفی که
گل آذین قرمزرنگ آنها به شکل تاج خروس است، تاج خروس
چیچکنام ترکی به معنی شکوفه
اسم گل برای دختر با چ

اسم گل برای دختر با خ

خرم گلآن که چون گل خرم و با طراوت است
خندان گلآن که چون گل شاداب و باطراوت است
خانم گلخانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است
خجستهگل همیشه بهار
ختمی / خطمیگیاهی علفی، پایا و زینتی از خانواده پنیرک که گل‌های درشت دارد
اسم گل برای دختر با خ

اسم گل برای دختر با د

دُرگلدر (عربی) + گل (فارسی) مروارید گل‌ها
دالیانوعی از گلِ کوکب
دانژهغنچه گل نیمه‌باز
اسم گل برای دختر با د

اسم گل برای دختر با ر

رابونام گلی از گل‌های بهاری
رازقیگیاهی بوته‌ای از خانواده زیتون با گل‌های درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس
رعنابلند و کشیده، گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد
رُزگلی از خانواده گل سرخ دارای گل‌هایی به رنگ‌های متفاوت
اسم گل برای دختر با ر
گل رز
گل رز

اسم گل برای دختر با ز

زرگلزرین گل
زرین گلآن كه چون گلی زرین زیبا و درخشان است
زعفرانگیاهی علفی، چند ساله و از خانواده زنبق كه گل‌های پاییزی سفید یا بنفش دارد
زنبقگلی درشت به رنگ‌های بنفش، سفید، یا زرد
اسم گل برای دختر با ز

اسم گل برای دختر با ژ

ژالهنوعی گل صورتی که در تهران به آن خرزهره میگویند زیرا سمی است
ژینوراگیاهی شبیه به حُسن یوسف
ژولیتگل صورتی که گل برگهای بسیار زیادی دارد .
معمولا برای دسته گل عروس کاربرد دارد .
اسم گل برای دختر با ژ

اسم گل برای دختر با س

سارگلگل زرد
سپیده گلگل سپید، گلی که موقع سر زدن سپیده باز شود
سَرگلاولین گل، بهترین از هر چیز
سَروگل(سرو = درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب
سوگلمورد علاقه و محبت زیاد، محبوب
سحرگل(عربی فارسی) گل سپیده دم؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت
سمن گلگل یاسمن
سی‌گلسی عدد گل
سارگلگل زرد
سالویانام گلی است
سامینامانند مینا، نام گلی
سانازاسم ترکی، نام گلی؛ کمیاب، نادره
سُنبلگلِ خوشه‌ای بلند، به هم فشرده و معطر به رنگ‌های قرمز، آبی، سفید و زرد
سمن گلگل یاسمن
سوسن نام گلی خوشبو
سِلواگیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده نعناع، مریم گلی
سَلوی(معرب از لاتین) گیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده نعناع، مریم گلی
سَناگروهی از گیاهان درخچه‌ای یا بوته‌ای گرمسیری و خودرو از خانواده گل ارغوان
سینرهگیاهی زینتی و نیز دارویی با گل‌هایی که
در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا می‌شوند، پامچال فرنگی
اسم گل برای دختر با س

اسم گل برای دختر با ش

شادگلآن که چون گل شاداب است
شاهگلزیباترین گل در میان گل‌ها
شهرگلگل شهر
شهگلبهترین گل، گلِ شاهانه
شاه پسندگیاهی کاشتنی و زینتی که گل‌های رنگارنگ چتری دارد
شب بوگلی معطر و زینتی در رنگ‌های مختلف با ساقه بلند
شکوفههریک از گل‌های درختان میوه که معمولًا در فصل بهار می‌شکفند
شقایقگلی سرخ رنگ که بیشتر در مزارع، دشت‌ها و کوهستان می‌روید
شرمیلااسمی با ریشه هندی، نام نوعی گل (به فتح ش)
اسم گل برای دختر با ش

اسم گل برای دختر با ص

صنم گلصنم (عربی) گل (فارسی) مرکب از صنم (بت) + گل، گل زیبا
اسم گل برای دختر با ص

اسم گل برای دختر با ف

فام گلبه رنگ گل
فرگلدارای شکوه و زیبایی گل
فخرگلفخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل
فایدیمبه معنای گل نیلوفر، نام همسر کمبوجیه پادشاه هخامنشی
فلوراسمی با ریشه فرانسوی به معنی گل
فلورافلوریا، در رم باستان الهه گل‌ها و بارآوری
اسم گل برای دختر با ف
نی نی عکس
نی نی عکس

اسم گل برای دختر با ق

قشنگ گلگل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است
اسم گل برای دختر با ق

اسم گل برای دختر با ک

کاملیاگلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می‌شود
کاملینگیاهی با گل‌های زرد و کوچک
کوکبستاره، گلی زینتی و درشت و پُرپَر به رنگ‌های ارغوانی، سفید، قرمز، زرد یا بنفش
اسم گل برای دختر با ک

اسم گل برای دختر با گ

گلایل (گلایول)گلی زینتی و زیبا به رنگ‌های مختلف
گلسرخهر گلی که سرخ باشد، وَرد؛ (به مجاز) زیبارو
گلنارگل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیت‌های شاهنامه
گولیاسمی با ریشه کردی، یک نوع گل
اسم گل برای دختر با گ

اسم گل برای دختر با ل

لادبنبوته گل، گلبن
لادنمعرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارنجی
لالهگلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون
لاله چهرآن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد
لاله دخت مرکب از لاله (گلی) + دخت (دختر)
لاله رخ لاله چهر، آن که چهره و صورتی سرخ و زیبا چون گل لاله دارد
لاله رخسار لاله چهر، کسی که صورتش زیبا چون گل لاله است
لاله رولاله چهر، آن که صورتی زیبا به مثال گل لاله دارد
لوتوسگل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی، همچنین درخت سدر یا کنار، نماد مذهب در تمدن‌های قدیمی آسیایی و نماد اهورا در آیین زردشت
لیلیاننام گل، نور نوربخش
اسم گل برای دختر با ل

اسم گل برای دختر با م

ماه گلگلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو
مِهرگل(مهر = خورشید + گل)، گل آفتاب، گل آفتاب گردان؛ (به مجاز) زیبا و لطیف
مریمگلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام
مَهگل(مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو
موژانگل نرگس نیم شکفته
میناگلی به رنگ سفید
مِهرگل(مهر = خورشید + گل)، گل آفتاب، گل آفتاب‌گردان
مِیگُل(می = شراب + گل)، (به مجاز) زیبا و مست کننده
موناگل یاس، امید
مهیاس(مَه = ماه + یاس)، ماهی که چون گل یاس است یا یاسی که چون ماه است
اسم گل برای دختر با م

اسم گل برای دختر با ن

نارسیس
لاتین از یونانی، نرگس، نام جوانی زیباروی در اساطیر یونان
که وقتی صورت خود را در آب دید عاشق خود شد و آنقدر
مبهوت زیبایی خود شد که تبدیل به گل نرگس شد
نارملا
شکوفه گل انار، به کسر میم
 
نارمیلا
(ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
نرگس
گرفته شده از یونانی، گلی خوشبو و زینتی با گلبرگ‌های سفید و زرد
نسترن
گلی شبیه رز با تعداد گلبرگ کمتر به رنگ‌های صورتی، سفید و زرد
نسرین
گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه‌های نرگس است
نسرین مهر
زیبا و درخشان چون گل نسرین و خورشید
نسرین نوش
زیبا چون گل نسرین و شیرین چون عسل،
نام دختر پادشاه سقلاب و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
نیلوفر 
گلی به رنگ سفید، کبود و زرد، همچنین نام یکی از
جشن‌های باستانی ایرانیان (جشن نیلوفر) که در
روز هفتم یا هشتم هر ماه برگزار می‌شد
و هرکس که در این روز از پادشاه حاجتی می‌خواست برآورده می‌شد
نارگلگل انار، آن که چون گل لطیف و زیبا است
نازگلدختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است
نوگلگلی که تازه شکفته شده است، دختر جوان
اسم گل برای دختر با ن
گل نیلوفر
گل نیلوفر

اسم گل برای دختر با و

ورتاجگلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد
ونوشاسم کردی، گل بنفشه
ویولتاسمی با ریشه فرانسوی، گل بنفشه
وارتوشاسمی با ریشه ارمنی، نام گلی سرخ و ظریف
ونوشهدر گویش مازندران گل بنفشه
اسم گل برای دختر با و

اسم گل برای دختر با ه

همیشه بهارگیاهی زینتی یا خودرو با گل‌های زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می‌شود
هلالهگلی زرد رنگ خوشبو، آلاله
اسم گل برای دختر با ه

اسم گل برای دختر با ی

یارگلدوستی که همانند گل زیباست
یاسمینیاسمن
یاسگلی زینتی با رنگ‌های سفید، زرد، سرخ و بنفش و بسیار خوشبو
یاسمینایاس و مینا گلی به رنگ‌های سفید، زرد و کبود
یاسمنگلی زینتی با گل‌های درشت و معطر، به رنگ‌های سفید، صورتی، زرد و قرمز
اسم گل برای دختر با ی

مطالب مرتبط

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 87

هنوز کسی رای نداده...