حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه تعدیل را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (تعدیل یعنی چه ?).

معنی تعدیل
معنی تعدیل

معنی تعدیل

مترادف و معادل واژه تعدیل:

 • متعادل سازی
 • معتدل کردن
 • بحد وسط آوردن
 • برابر ساختن
 • تقسیم کردن از روی عدالت
 • هموزن کردن
 • معادل کردن
 • برابرکردن
 • مساوی کردن
 • تراز
 • برابرسازی
آوا:/ta~dil/
جمع تعدیل: تعدیلات
تعدیل به انگلیسی:adjustment
modification
realignment
معنی تعدیل

تلفظ تعدیل:

تلفظ تعدیل

معنی تعدیل در لغتنامه دهخدا

تعدیل [ ت َ ] ( ع مص ) راست کردن ( تاج المصادر بیهقی ) ( زوزنی ) ( دهار ) ( ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) راست کردن، یقال :عدل الحکم ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) راست و درست کردن ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ) راست کردن چیز یا حکمی ( از اقرب الموارد ) راستی و درستی و برابری و صحت و عدالت ( ناظم الاطباء ).

|| عدل خواندن ( تاج المصادر بیهقی ) عادل خواندن ( زوزنی ) شایسته گواهی گردانیدن ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( ازآنندراج ) پاک گردانیدن شاهد ( از اقرب الموارد ) || تسویه ( کشاف اصطلاحات الفنون ) || برابر کردن ترازو را ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) برابر کردن چیزی را به چیزی ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ).

برابر کردن ترازو و کیل را. ( از اقرب الموارد ) || عدلین قرار دادن کالا را. ( از اقرب الموارد ) || یقال : شرب حتی عدل: یعنی نوشید چندان که شکمش مانند تنگبار گردید || بدرستی نمودن کاری را ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ).


– جرح و تعدیل: رجوع به جرح و جرح و تعدیل شود.
– علم تعدیل : صاحب کشف الظنون بنقل از مولی ابن الخیر در ذیل علم تعریف آرد که : علمی است که بدان تفاوت شب و روز و تداخل ساعات در شب و روز بهنگام اختلاف آنها در تابستان و زمستان شناخته شود و سپس آرد که ابن الخیر این دانش را از فروع علم هندسه دانسته و شاید آنچه وی یاد کرده همان تعدیلات مستعمل دردستوری است که برای استخراج تقویم از زیج وضع شده ودر آن جدول تعدیل ایام است و در زیج جدولهایی در این باره یافت میشود و پیداست که اگر مراد وی این معنی باشد آنگاه تعدیل از مسائل علم زیج و تقویم است…و خلاصه علم بودن آن درست نیست. رجوع به کشف الظنون و تعدیل شمس شود.

معنی تعدیل در لغتنامه معین

واژه تعدیل (تَ ) [ ع ]

 1. (مص م . ) راست کردن، معتدل کردن
 2. (اِمص . ) تقسیم کردن از روی عدالت
 3. راست کار خواندن، پارسا داشتن
 4. کم کردن

معنی تعدیل در فرهنگ عمید

 1. راست کردن.
 2. برابر کردن، دو چیز را با هم مساوی کردن.
 3. هم وزن کردن.

تعدیل کردن در لغتنامه دهخدا

تعدیل کردن [ت َ ک َ دَ ] ( مص مرکب ) برابر کردن و از روی عدالت چیزی را تقسیم کردن ( ناظم الاطباء ) || در فارسی امروزین کاستن از شدت و حدت چیزی یا عملی : فلان کس نظر خود را تعدیل کرد، رفتار خود را تعدیل کرد.

تعدیل به عربی

تعديلتعديل
تعديل , تنظيم تعديل
تنظيم تعديل
تَحويرتعديل
تَصويبتعديل
سَوَّي تعديل كرد
عَدَّلتعديل كرد
حوَّر تعديل كرد
ضَبَطتعديل كرد
تَسوية تعديل كردن
تعدیل به عربی

مطالب پیشنهادی

تعدیل یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 183

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir