حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه متبادر را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (متبادر یعنی چه ?).

متبادر
متبادر

معنی متبادر

مترادف و معادل واژه متبادر:

 • آنچه به ذهن خطور کند
 • شتابان
 • پیشی گیرنده
 • وارد به ذهن
 • خاطر
 • آنکه پیشی گیرد
 • متبادر کردن : بیاد آوردن، به پیش چشم آوردن
آوا:/motebAder/
جمع متبادر:متبادرین
متبادر به انگلیسی:making haste to get the start
متبادر

تلفظ متبادر:

تلفظ متبادر
معنی متبادر در لغتنامه معین ?

(مُ تَ دِ ) [ ع ] (اِفا) پیشی گیرنده، چیزی که ناگهان به خاطر آید.

معنی متبادر در فرهنگ عمید ?

پیشی گیرنده
* متبادر به ذهن: واردشده به ذهن، چیزی که ناگهان به خاطر می آید.

معنی متبادر در لغتنامه دهخدا

متبادر [ م ُ ت َ دِ ] ( ع ص ) آن که پیشی گیرد و بشتابد ( آنندراج ) پیشی گیرنده ( غیاث ) ( از منتهی الارب ) پیشی گیرنده و شتابنده ( ناظم الاطباء ) || زودرسنده و زودکننده و به سرعت شتابنده بسوی ذهن ( آنندراج ) به سرعت شتابنده به سوی ذهن ( غیاث ) مأخوذ از تازی، هر چیزی که سبقت گیرد و بشتابد و زودتر به نظر آید و بیشتر ظاهر شود ( ناظم الاطباء )، آنچه به ذهن خطور کند.
– متبادر به ذهن: هر آنچه اول به یاد آید ( ناظم الاطباء ).

تبادر یعنی چه ?

مترادف ت و معادل واژه تبادر:

 • پیشی
 • تعجیل
 • سبقت
 • شتاب
 • پیشدستی کردن
 • شتافتن
 • عجله کردن
 • پیشی گرفتن
 • سبقت گرفتن

معنی تبادر در لغتنامه دهخدا

تبادر [ ت َ دُ ] ( ع مص ) بهم بشتافتن ( زوزنی ) پیشی گرفتن او را بشتافتن سوی آن ( منتهی الارب ) با هم شتافتن و پیشی گرفتن در کاری ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ).

تبادر در لغتنامه معین

(تَ دُ ) [ ع ] (مص ل) =

 • پیشی گرفتن
 • شتافتن
 • بدون اندیشیدن، معنی را از لفظ فهمیدن

تبادر در فرهنگ عمید

۱. پیشی گرفتن.
۲. [قدیمی] خطور کردن به ذهن.

مطالب پیشنهادی

متبادر یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 347

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir