حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه اتساع را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (اتساع یعنی چه ?).

معنی اتساع
معنی اتساع

معنی اتساع

مترادف و معادل واژه اتساع:

 • بسط
 • سعه
 • فراخی
 • گسترش
 • گشادگی
 • وسع
 • ثروت
 • مکنت
 • پهن شدن
 • پهناورشدن
 • اتساع عروق= گشاد کردن یا گشودن رگ خونی است
 • اتساع پذیر= قابل اتساع
آوا:/~ettesA~/
متضاد اتساع: انقباض
اتساع به انگلیسی:dilation
expansion
dilatation
اشتباه تایپی: hjshu
معنی اتساع

تلفظ اتساع:

تلفظ اتساع

معنی اتساع در لغتنامه دهخدا

اتساع [ اِ ]( ع مص ) نُه شدن ( تاج المصادر ) نُه تن شدن || خداوند شترانی شدن که نه روز یک بار به آب شوند || نهم به آب آمدن اشتر ( تاج المصادر ).

( ع مص ) اتساع [ اِت ْ ت ِ ] فراخ شدن ( تاج المصادر بیهقی ) گشاد شدن ( در تداول عامه ) || فراخی، فراخا، گشادگی، سعه، وسع، وسعت، توسیع، فسحت، گنجایش : عرصه غزنه در اتساع بنیان و استحکام ارکان از جملگی بلاد عالم درگذشت ( ترجمه تاریخ یمینی )، بعرصه ای از آن حدود که اتساعی داشت لشکر را عرض بازداد و صفها بیاراست ( ترجمه ٔتاریخ یمینی ) || مقدرت، نضرت، نضارت || کثرت مال، ملک، مکنت، ثروت، وفره، دولت.

 • اتساع پیدا کردن: متسع شدن. پهن شدن. عریض شدن
 • [پزشکی] اتساع حدقه: گشادگی ثقبه عنبیه بیش از حدّ طبیعی ( اصطلاح کحالی )
 • اتساع دادن: پهن گستردن، عرض دادن، عریض کردن، انبساط دادن
 • اتساع داشتن: گنجیدن
 • ( اصطلاح طب ) اتساع شعب: قصبه اتساع عروق ( اصطلاح طب ) اتساع قلب ( اصطلاح طب ) اتساع معده ( اصطلاح طب )

اتساع [ اَ ] ( ع اِ ) ج ِ تُسْع.

معنی اتساع در لغتنامه معین

(اِ تِّ ) [ ع ] =

 1. (مص ل) فراخ شدن، گشاد شدن
 2. (اِمص) فراخی، وسعت ، گنجایش
 3. کثرت مال و ثروت

معنی اتساع در فرهنگ عمید

 1. گشاد شدن، فراخ شدن، پهناور شدن، گشادگی، فراخی.
 2. (ادبی ) در بدیع، گفتن شعری که بتوان آن را به چند نوع معنی و تفسیر کرد، مانندِ این بیت: لبان لعل تو با هرکه در حدیث آید / به راستی که ز چشمش بیوفتد مرجان (سعدی۲: ۶۶۴ )، مصراع دوم را به دو صورت می توان تفسیر کرد، یکی اینکه مرجان از چشمش بیفتد (مرجان در نظرش خوار و پست شود )، دیگر اینکه از چشمش اشک خونین چون مرجان سرازیر شود.
 3. (پزشکی ) گشاد شدن هریک از عروق و شریان ها.
 4. [قدیمی] زیاد شدن.

اتساع زمان یعنی چه ?

اتساع زمان یکی از مفاهیم فیزیکی مربوط به نظریه نسبیت خاص آلبرت اینشتین هست که مبنی بر پایه نسبیت این گونه بیان می شود که از دید دو ناظر با سرعت متفاوت ، گذر زمان متفاوت بررسی می شود.در مثال آزمایشی ساده: یکی با دو سرعت نزدیک به سرعت نور و سرعتی کمتر از سرعت نور به طوری که دو بردار سرعت با هم زاویه غیر از ۱۸۰ و صفر درجه بسازند”برای احساس بهتر پدیده اتساع” فرض می شود و ناظر دوم ساکن فرض می شود. به طور کلی هرچه با سرعت بیشتری حرکت کنیم، زمان کندتر می گذرد واین دو رابطهٔ معکوس دارند.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 335

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir