حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه مدون را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مدون یعنی چه ? ).

معنی مدون
معنی مدون

معنی مدون

مترادف و معادل واژه مدون:

 • تالیف
 • تدوین یافته
 • گردآوری شده
 • مرتب
 • منسجم
 • نوشته شده
 • آراسته
 • فراهم آورده شده
 • مطالب مرتب شده
آوا:/modavvan/
اشتباه تایپی: ln,k
نقش: صفت
مدون به انگلیسی:collected into a book
compiled
codified
compiler
framer
معنی مدون
معنی مدون در لغتنامه معین ?

(مُ دَ وَّ ) [ ع ] (اِمف) تدوین شده، گردآورده شده

معنی مدون در فرهنگ عمید ?

۱- فراهم آورده شده، جمع آوری شده
۲- ویژگی اشعار و مطالبی که جمع آوری کرده باشند

تلفظ مدون:

تلفظ مدون

مترادف و معادل مدون شدن:

 • تدوین یافتن
 • تدوین شدن
 • گردآوری شدن
 • جمع آوری شدن

معنی مدون در لغتنامه دهخدا

مدون [ م ُ ] ( ع مص ) بجائی مقیم شدن ( تاج المصادر بیهقی ) پیوسته و همیشه ماندن بجای و مقیم شدن ( از منتهی الارب ) اقامت کردن در مکانی ( از اقرب الموارد ).

|| درآمدن در شهری ( از منتهی الارب ) رسیدن به شهری ( از اقرب الموارد ).

مدون [ م ُ دَوْ وَ ] ( ع ص ) جمعکرده شده ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ) مکتوب در دیوان، دیوان انشأکرده شده و فراهم آمده ( از متن اللغة ) دردیوان نبشته، مجموع، مضبوط، نعت مفعولی است از تدوین :

منت برد عراق و ری از من بدین دو جای
بحری ز نظم و نثر مدون درآورم(خاقانی)

مقامات و مقالات ایشان مدون است ( ترجمه تاریخ یمینی ص 282 ) و او را [ بهرام گور را ] شعر تازی است بغایت بلیغ و اشعار او مدون است ( لباب الالباب از فرهنگ فارسی معین ).


– مدون ساختن: ثبت دفتر و دیوان کردن، در دفتری جمع آوردن، دیوان و دفتری پرداختن.
– مدون کردن: ثبت کردن، در دیوان نوشتن :

شاد زی و شاد باش تا همه شاهان
نام به دیوان تو کنند مدون(فرخی)

– || در دفتری جمع کردن، دیوان ساختن. ترتیب دفتر و دیوان دادن.

مدون [ م ُ دَوْ وِ ] ( ع ص ) ترتیب دهنده دیوان ( آنندراج ) دیوان پرداز، نعت فاعلی است از تدوین، رجوع به تدوین شود.

مطالب پیشنهادی

مدون یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 277

هنوز کسی رای نداده...