حتما برای شما هم پیش آمده است اصطلاح به سخره گرفتن را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( به سخره گرفتن یعنی چه ? ).

به سخره گرفتن
به سخره گرفتن

معنی به سخره گرفتن

مترادف و معادل «به سخره گرفتن»:

 • بی مزد از کسی کار کشیدن
 • کسی را به بیگاری گرفتن
 • به خدنگی بردن کسی

به سخره گرفتن با سخره نمودن به معنی استهزا اشتباه گرفته نشود.

سخره یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه سخره:

 • بیگاری
 • کار بی مزد
 • تمسخر
 • ریشخند
 • لاغ
 • افسوس
 • بیگار
 • کار بیمزد
 • فسوسگر
 • مقهور زیردست
 • مسخره
 • کار بی اجرت
آوا:/soxre/
سخره به انگلیسی:jest
derision
laughing-stock
forced labour
requisition
سخره یعنی چه ?
معنی سخره در لغتنامه معین ?

(سُ رَ یا رِ ) [ ع سخرة ] (ص) ۱ – زیر – دست ۲ – مسخره ۳ – کسی که به کار بی مزد گمارده شود ۴ – (اِ. ) کار بی مزد و اجرت

معنی سخره در فرهنگ عمید ?

۱- ذلیل و مقهور و زیردست
۲- کسی که مردم او را ریشخند کنند
۳- آن که به کار بی مزد گمارده شود، کسی که دیگری او را به کار بی مزد وا دارد

تلفظ به سخره گرفتن:

تلفظ به سخره گرفتن

معنی سخره در لغتنامه دهخدا

سخره [ س ُ رَ / رِ ] ( از ع ، ص ، اِ ) مطیع و فرمانبردار || آنکه او را هر کس مقهور و فرمانبر سازد || آنکه بر وی بسیار مردم فسوس کنند ( منتهی الارب ) و در عربی بمعنی مسخرگی و استهزاء باشد ( برهان ) آنکه بر او استهزا و خنده کنند یعنی مسخره ( غیاث ) مسخره :


سخره دیو شوی گر پس ایشان بروی
زآنکه ایشان همه دیو جسدی را سخرند(ناصرخسرو)

شعرهای تو نخوانیم و بر او سخره کنیم
ور کند سخره ما سخره او را نخریم(سوزنی)

سخره او آفتاب سغبه او مشتری
بنده او آسمان چاکر او روزگار(خاقانی)

او خواندم بسخره سلیمان ملک شعر
من جان بصدق مورچه خوان شناسمش(خاقانی)

مرد باش و سخره مردان مشو
رو سر خود گیر و سرگردان مشو( مثنوی )

سخره عقلم چو صوفی در کنشت
شهره شهرم چوغازی در رسن(سعدی)

|| بیگاری که کار بی مزد باشد ( برهان ) کار بی مزد ( غیاث )، بیگار یعنی کار بی مزد فرمودن ( آنندراج ) ( جهانگیری ) :

نکنی طاعت و آنگه که کنی سست و ضعیف
راست گویی که همی سخره و شاکار کنی(کسایی)

در سخره و بیگار تنی از خور و از خواب
روزی برهد جان تو زین سخره و بیگار(ناصرخسرو)

چو بردند اسب عمرت را عوانان فلک سخره
چه جویی زین علف خانه که قحط افتاد در خانش(خاقانی)

|| زبون و زیردست. ( برهان ) ( آنندراج ) ( جهانگیری ) :

عقل عالم نه سغبه جهل است
خیل موسی نه سخره سخره ست(خاقانی)

مطالب پیشنهادی

به سخره گرفتن یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 224

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir