حتما برای شما هم پیش آمده است واژه خوانش را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( خوانش یعنی چه ?).

معنی خوانش
معنی خوانش

معنی خوانش

واژه خوانش اکثرا به معنای خواندن یک متن ترجمه میشود اما این واژه معادل « خواندن یا روخوانی متن » نمی‌باشد، خوانش را میتوان مترادف و معادل واژه قرائت دانست.

مثلا وقتی میگوییم، فلان گروه کمونیستی قرائت خاصی از افکار مارکس دارد میتوانیم بجای کلمه قرائت از خوانش استفاده کنیم.

خوانش :

  • رویکردی که در خواندن به کار می‌رود
  • توانایی رمزگشایی و رمز خوانی از فرا متن
  • روایتی خاص از یک اندیشه

فرق خواندن و خوانش

همانطور که گفتیکه شد، خوانش به استنباطی خاص از روح یک متن یا اندیشه اشاره دارد اما خواندن عملی است که در آن معنای کلمات دریافت می‌شود.

معنی خوانش در واژه‌نامه آزاد

(نقد ادبی) قرائت خاص با رویکرد تحلیلی، مثلاً خوانش ویژۀ آثار محمود دولت آبادی (خواندن مترادف خوانش نیست.)

صرف فعل خواندن

فعلخواندن
بن گذشتهخواند
ماده‌ی گذشتهخوانده
بن حالخوان
فعل خواندن

گزارشی گذشته

گذشته ساده

منخواندم
توخواندی
او/آنخواند
ماخواندیم
شماخواندید
ایشان/آنهاخواندند
گذشته ساده

گذشته ناتمام

منمی‌خواندم
تومی‌خواندی
او/آنمی‌خواند
مامی‌خواندیم
شمامی‌خواندید
ایشان/آنهامی‌خواندند
گذشته ناتمام

گذشته استمراری

منداشتم می‌خواندم
توداشتی می‌خواندی
او/آنداشت می‌خواند
ماداشتیم می‌خواندیم
شماداشتید می‌خواندید
ایشان/آنهاداشتند می‌خواندند
گذشته استمراری

گذشته نقلی

منخوانده‌ام
توخوانده‌ای
او/آنخوانده(است)
ماخوانده‌ایم
شماخوانده‌اید
ایشان/آنهاخوانده‌اند
گذشته نقلی

گذشته پیشین

منخوانده بودم
توخوانده بودی
او/آنخوانده بود
ماخوانده بودیم
شماخوانده بودید
ایشان/آنهاخوانده بودند
گذشته پیشین

گزارشی حال

حال ساده

منخوانم
توخوانی
او/آنخواند
ماخوانیم
شماخوانید
ایشان/آنهاخوانند
حال ساده

حال ناتمام

منمی‌خوانم
تومی‌خوانی
او/آنمی‌خواند
مامی‌خوانیم
شمامی‌خوانید
ایشان/آنهامی‌خوانند
حال ناتمام

حال استمراری

مندارم می‌خوانم
توداری می‌خوانی
او/آندارد می‌خواند
ماداریم می‌خوانیم
شمادارید می‌خوانید
ایشان/آنهادارند می‌خوانند
حال استمراری

گزارشی آینده

آینده ساده

منخواهم خواند
توخواهی خواند
او/آنخواهد خواند
ماخواهیم خواند
شماخواهید خواند
ایشان/آنهاخواهند خواند
آینده ساده

التزامی گذشته

گذشته نقلی

منخوانده باشم
توخوانده باشی
او/آنخوانده باشد
ماخوانده باشیم
شماخوانده باشید
ایشان/آنهاخوانده باشند
گذشته نقلی

التزامی حال

حال ساده

منبخوانم
توبخوانی
او/آنبخواند
مابخوانیم
شمابخوانید
ایشان/آنهابخوانند
حال ساده

امری حال

حال ساده

من
توبخوان
او/آنبخواند
مابخوانیم
شمابخوانید
ایشان/آنهابخوانند
حال ساده

مطالب پیشنهادی

خوانش یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 348

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir