حتما برای شما هم پیش آمده است واژه توامان را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( توامان یعنی چه ? ).

معنی توامان
معنی توامان

معنی توامان

مترادف و معادل واژه توامان

  • باهم
  • همزمان
  • جنابه
  • دوقلو
  • همزاد
  • توام
آوا:/tow~amAn/
اشتباه تایپی: j,hlhk
نقش: صفت
معنی توامان

توامان یعنی چه ?

معنی توامان در لغتنامه معین ?

( توأمان ) [ ع ] (ص اِ ) تثنیة توأم، دو همراه.

معنی توامان در فرهنگ عمید ?

دو بچه که در یک موقع از یک شکم زاییده شده باشند، دوقلو.

تلفظ توامان:

تلفظ توامان

توامان درلغتنامه دهخدا

توأمان [ ت َ ءَ ] ( ع اِ ) مثنای توأم ( از منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) تثنیه توأم، یعنی دو تا همزاد و حملی که به فارسی جنابه گویند ( ناظم الاطباء ) آن هر دو بچه که از یک حمل زن زائیده شود و این تثنیه توأم است ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ) همزادان ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) دو بچه از یک شکم که بین ولادت آن دو، کمتر از شش ماه فاصله باشد ( از تعریفات جرجانی ) :

دروغ راست نمایست در ولایت شاه
ز عدل او بره با گرگ توأمان گفتن(سوزنی)

|| ( اِخ ) برج جوزا ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) نام دیگربرج جوزاء است ( مفاتیح ) صورت جوزا و در میان عام برج توأمین به جوزا مشهور است ( التفهیم ) او را جوزا و دوبرادران خوانند و آن نام صورتی است از صور بروج دوازده گانه میان سرطان و ثور و کواکب آن هیجده است و خارج از صورت هفت کوکب و آن را بر مثال دو کودک توأم کرده اند ایستاده و دست بر کتف یکدیگر نهاده ( از جهان دانش از یادداشت بخط مرحوم دهخدا ).


هر گوهری که لفظ وی افشاند بر زمین
شد بر سپهر و برکمر توأمان رسید(سوزنی)

در آسمان مداربه وفق مراد تست
تا بر مدار ماند تو بر مراد مان
بدر و هلال او سپر و ناجخ تواند
وز بهر بندگیت کمر بسته توأمان(سوزنی)

ایا عظیم وقاری که هرکه بنده تست
ز رفع قدر کمربند توأمان گیرد(حافظ)

رجوع به توأم شود || ( ع اِ ) گیاهی ریزه که ثمرش مانند کمون باشد ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ).

معنی توام لغتنامه دهخدا

توآم [ ت ُ ] ( ع اِ ) ج ِ توأم ( ناظم الاطباء ) ( اقرب الموارد ) رجوع به تواءَم شود.

توآم [ ت ُ] ( اِخ ) نام قصبه عمان است از جانب ساحل، و مروارید توآمیه منسوب بدین قصبه است.

توأم [ ت َ ءَ ] ( ع اِ ) ( از «ت ٔم » یا «ؤم » )بچه هم شکم، بچه دوگانه ( دهار ) هم شکم، یکی از دو تن که به یک شکم زاده شده اند، همزاد ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) همزاد، دو باشد یا زائد از آن، نر باشد یا ماده، همزاد و حملی، دو باشد و یا زیادتر و نر باشد یا ماده، ج توائم، توآم ( ناظم الاطباء ) آن یک بچه که با بچه دیگر از یک حمل زن پیدا شده باشد ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ) ج- توائم ، توآم ( منتهی الارب ) :… به عصیان مبتلی گردد که بطن و فرج توأمند ( گلستان ).

در روزگار عدل تو شاید که عاقلان
گویند بره با بچه ٔگرگ توأم است(ابن یمین)

رجوع به اقرب الموارد و کشاف اصطلاحات الفنون شود || نزد بلغاء نام تشریع است و نیز آنرا توشیح نامند || به شعر ذوقافیتین نیز اطلاق کنند || دوم تیر قمار یا تیری از تیرهای قمار، دویم تیر قمار، نام تیری است از ده تیر قمار که عرب بدان بازی کنند ( آنندراج ) اصلُه وَوْأم، دوم تیر که بدان قمار کنند.

توأم [ ت َ ءَ ] ( اِخ ) منزلی است مر جوزا را، برج جوزا ( ناظم الاطباء ) صاحب صبح الاعشی نویسد : مردمان از توأم به جوزا تعبیر کنند لیکن حسین بن یونس حاسب در کتاب خود که «هیئة الصور الفلکیة» نام دارد گوید مردم در این تعبیر بخطا رفته اند، چه جوزا صورت «جبار» است در زمره صور جنوبی و قدم راست توأم بعض ستاره های جبار است.

توأم [ ت َ ءَ ] ( اِخ ) قبیله ای از حبش ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ).

مطالب پیشنهادی

توامان یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 235

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir