حتما برای شما هم پیش آمده است واژه اضمحلال را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( اضمحلال یعنی چه ? ).

معنی اضمحلال

معنی اضمحلال

مترادف و معادل واژه اضمحلال:

 • از هم پاشیدن
 • امحا
 • انحطاط
 • انهدام
 • خرابی
 • زوال
 • فروپاشی
 • فنا
 • محو
 • نابودی
 • نیستی
 • ویرانی
 • تباهی
آوا: /~ezmehlAl/
اشتباه تایپی: hqlpghg
نقش: اسم
اضمحلال به انگلیسی:overthrow
collapse
breakup
معنی اضمحلال
معنی اضمحلال در لغتنامه معین ?

(اِ مِ ) [ ع ] ۱ – (مص ل) نیست شدن ۲ – از هم پاشیدن ۳ – (اِمص) نابودی.

معنی اضمحلال در فرهنگ عمید ?

نیست شدن، تباه شدن، از میان رفتن، نابود شدن، برافتادن، ازهم پاشیدگی، نابودی.

تلفظ اضمحلال :

تلفظ اضمحلال

معنی اضمحلال در لغتنامه دهخدا

اضمحلال [ اِ م ِ ] ( ع مص ) نیست شدن ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( زوزنی ) ( مجمل اللغة ) نیست شدن و نابود شدن ( مؤید الفضلا )، رفتن ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء )، ناپدید شدن، برافتادن، برافتادگی، فنا و نیستی، ذهاب و انحلال و تلاشی ( از اقرب الموارد ) || گشاده و پریشان شدن ابر ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) انقشاع ابر، تقشع ( از اقرب الموارد ) اضمحنان ( از منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ) رجوع به اضمحنان شود.

مضمحل یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه مضمحل:

 • تباه
 • درهم شکسته
 • سرکوب
 • متلاشی
 • منقرض
 • منکوب
 • نابود
 • ناپدید
 • نیست
آوا:/mozmahel/
اشتباه تایپی:lqlpg
مضمحل به انگلیسی:overthrown
annihilated
مضمحل یعنی چه ?

معنی مضمحل در لغتنامه دهخدا

مضمحل [ م ُ م َ ح ِل ل ] ( ع ص ) نیست و محو شونده و ناچیز و سست ( غیاث ) ( آنندراج ) نیست و نابود و پراکنده و پریشان و منتشر و ناپدید و نابود و محو شده و برطرف شده و ناچیز ( ناظم الاطباء ).
– (مصدر) مضمحل شدن: نیست و نابود شدن: و از گرستن رطوبات زجاجی و ملحی، بحکم قوت حرارت غریزی منحل و مضمحل شد ( سندبادنامه ص 291 ).
– مضمحل گرداندن: نابود گرداندن، نیست کردن: و بعضی را بخار شکل بطریق آه از راه نفس بیرون آردو بتدریج مضمحل گرداند ( سندبادنامه ص 15 ).

فرهنگ معین:

(مُ مَ حِ لّ ) [ ع ] (اِفا) پراکنده، از میان رفته، نابود.

فرهنگ عمید:

نیست و نابود، پراکنده، ازمیان رفته.

مطالب پیشنهادی

اضمحلال یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 346

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir