مجموعه ی تعبیر خواب جن و بسم الله گفتن از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن جن و وضعیت های گوناگون جن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن و بسم الله

مشاهده جن و گفتن بسم الله در عالم رویا چند تعبیر دارد:

 1. به دست آوردن احترام و بزرگی.
 2. روی آوردن شانس و اقبال به انسان.
 3. موفقیت در کار ها به صورت پی در پی.
 4. دوستی با فردی مومن
 5. دریافت خبر دروغ
تعبیر خواب جن چیست
تعبیر خواب جن چیست

تعبیر خواب جن از دیدگاه حضرت یوسف ع

دیدن جن در خواب دو حالت دارد، اگر جن مطیع شما باشد تعبیرش این است که دنیا به کام شما خواهد شد و همه امور زندگی اصلاح خواهد شد.

اما اگر جن نافرمان و مهاجم باشد همه امور به سوی سخت و سخت تر شدن میرود، کسب و کار و روابط فرد با اطرافیانش دچار آشوب می‌شود.

تعبیر خواب جن از دیدگاه جابر مغربی

از دیدگاه جابر مغربی برای تعبیر خواب جن جزئیات خواب بسیار مهم است، اگر در خواب ببینید که جن شما را به جایی میبرد تعبیرش این است که به مقاصد مورد نظر خود در زندگی میرسید .

اگر در خواب به خانه جن ها رفتید و آنها طوری رفتار میکردند که شما را میشناسند تعبیرش این است که از شهر و دیار خود مهاجرت میکنید و مدتی در غربت و دوری از آشنایان سختی میکشید.

دیدن جنازه جن و یا جن در حالی که بیمار است نشانه بدی است و به معنی بروز بیماری در شما خواهد بود.

دیدن جن و بسم الله گفتن: این خواب به این معنی است که نزدیکان فرد در حال دسیسه چینی و خیانت هستند، اگر فرد دارای اموال و قدرت زیاد باشد باید بداند که دشمنانش متحد شده اند برای نابود کردنش.

منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد دیدن جن در خواب موارد زیادی را ذکر کرده است:

 • گرفتن پول یا هدیه از جن: مال و اموال زیادی به فرد خواهد رسید.
 • مشاهده جشن جن ها: اگر فرد در خواب ببیند تعدادی جن در حال شادی و پای کوبی هستند، نشانه خوشحالی دشمنان و غم و اندوه بسیار برای فرد خواب بیننده است.
 • جن شدن افراد: اگر در خواب فردی که میشناسید به جن تبدیل شده باشد نشانه غلبه دشمن بر شما خواهد بود.
 • هدیه داده به جن: با یک اشتباه ضرر بزرگی به خودتان میزنید.
 • دعوا با جن: مشاهده دعوا لفظی یا فیزیکی با جن نشانه صلح و سلامت در زندگی خواهد بود.
 • حضور جن در خانه شما: این خواب نشانه دشمنی افراد نزدیک به شما است.
 • فرار از جن: ترسیدن از جن و فرار کردن از آن در عالم خواب نشانه منفعت و سود بسیار زیاد و بی زحمت خواهد بود.

ابراهیم کرمانی

از دیدگاه ابراهیم کرمانی مشاهده جن و گفتن بسم الله در خواب علامت مثبت است و فرد نباید به هیچ عنوان نگران این خواب باشد. وی در مورد حالت های مختلف دیدن جن در خواب گفته است:

اکر خواب بیننده احساس کند جن مسلمان است: نشانه دوستی و رزق و روزی زیاد خواهد بود. اما اگر احساس کرد که جن کافر است نشانه بدبختی و فقر شدید خواهد بود.

ابراهیم کرمانی معامله با جن در خواب را به دو صورت تعبیر کرده است، اگر فرد خواب بیننده در خواب سودی از جن ها دریافت کند نشانه خیر و برکت است اما اگر در معامله با جن ها ضرر کند در دنیای واقعی هم ضرر و خسارت بزرگی به او خواهد رسید.

تعبیر دیدن جن در کتاب رسالت یک رویا

در این کتاب در مورد دیدن جن در خواب مواردی ذکر شده است:

 • مشاهده جن زخمی و خونی: خبر فوت آشنایان به فرد خواهد رسید.
 • مشاهده جن در حال سوختن: بیماری و غم بسیار بزرگ.
 • سحر و جادوی جن ها: اگر در خواب ببینید جن ها در حال سحر و جادو هستند تعبیرش این است که افرادی برای ضربه زدن به شما در حال نقشه کشیدن هستند.
 • جنگ جن ها: اگر در خواب دیدید که عده زیادی از جن ها در حال جنگ با یکدیگر هستند نشانه رفع مشکلات شما است.
 • اسیر کردن جن: اگر فرد در خواب ببیند که یک یا چند جن را به اسارت درآوره است و آنها مطیع او هستند نشانه گمراهی و سقوط اخلاقی فرد می‌باشد.
تعبیر دیدن جن در کتاب رسالت یک رویا
تعبیر دیدن جن در کتاب رسالت یک رویا

تعبیر دیدن سم جن در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که به سُم های جن خیره شده است، نشانه فقر، نکبت، بیماری و بداقبالی خواهد بود. سفارش شده است برای دفع بلا صدقه و قربانی بدهید.

تعبیر قرآن خواندن جن

مشاهده جن در حال قرآن خواندن دو حالت دارد، اگر فقط از ظاهر متوجه شوید که آن کتاب قرآن است تعبیرش این است که آنچه آرزو دارید به زودی به شما خواهد رسید.

اما اگر علاوه بر کتاب، صدای قرآن خواندن جن را بشنوید، تعبیرش این است فردی که مدت زیادی ندیده اید نزد شما خواهد آمد و خبر های عجیبی به شما میدهد.

تعبیر خواب جن در قفس

اگر در خواب یک یا چند جن را در قفس ببینید، این خواب به شما در مورد کنجکاوی بیش از حدتان هشدار می‌دهد. این ویژگی اخلاقی شما می‌تواند شما را در مشکل یا وضعیتی جدی قرار بدهد و در پی آن اتفاق ناخوشایندی برای شما رخ بدهد.

تعبیر گاز گرفتن جن

اگر در خواب ببینید که جن شما را گاز گرفته یا صدمه‌ای به شما رسانده است، تعبیرش آن است که عاشق می‌شوید یا با کسی که مدت‌ها در انتظارش بودید و مشتاق دیدارش بودید رابطه برقرار می‌کنید.

تعبیر دیدن جن نورانی

هر گاه فرد جن نورانی را در منزل خویش ببیند می‌تواند وعده و بشارتی باشد برای ثروت و مقام او در آینده ای نه چندان دور، همچنین اگر جن نورانی را در مکانی مقدس مشاهده کنید رفع مشکلات بزرگ به شما نوید داده شده است.

تعبیر خواب ازدواج با جن

تعبیر این خواب این است که یا به لحاظ مالی گرفتار و تنگدست خواهید شد و یا اینکه به طور کلی زندگی و احوالات شما دستخوش تغییرات و دگرگونی هایی خواهد شد.

تعبیر خواب تجاوز به جن

اگر مردی در خواب ببیند که به جن تجاوز جنسی میکند، این خواب نشان می‌دهد که فرد در گذشته مرتکب خطا و اشتباهی شده که هنوز عذاب وجدان او را راحت نمی گذارد.

تعبیر خواب تجاوز به جن
تعبیر خواب تجاوز به جن

تعبیر خواب دیدن انگشتر در دست جن

اگر در خواب ببینید که انگشتر شما در دست یک جن قرار داد نشانه خیانت دوستان و اقوام به شما خواهد بود و اگر حلقه ازواج خود را در دست یک جن مشاهده کردید، نشانه نظر داشتن یک فرد آشنا به همسر شما خواهد بود.

تهدید کردن جن در خواب

اگر در خواب ببنید که یک جن را با اسلحه تهدید می کنید به این معنی است که با غرور و خشمتان به دیگران آسیب می زنید.


مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب جن و بسم الله گفتن

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.2 تعداد آرا: 78

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir