حتما برای شما هم پیش آمده است واژه «فقید» را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (فقید یعنی چه ?).

معنی فقید
معنی فقید

معنی فقید

مترادف و معادل واژه فقید:

  • ازدست رفته
  • درگذشته
  • شادروان
  • گم شده
  • مرحوم
  • فوت شده
  • مفقود
  • گم کرده شده
آوا: /faqid/
اشتباه تایپی: trdn
نقش: صفت
متضاد واژه فقید: حی
فقید به انگلیسی:lost
missing
dead
deceased
معنی فقید
معنی فقید در فرهنگ معین ?

(فَ ) [ ع ] (ص) =
۱ – گم شده، از دست رفته
۲ – کنایه از: مرده، درگذشته.

معنی واژه فقید در فرهنگ عمید ?

۱- [مجاز] درگذشته، مرده
۲- مفقود، گم شده.

معنی فقید در لغتنامه دهخدا

فقید [ ف َ] ( ع ص ) گم کرده شده، مات غیر فقید و لاحمید؛ یعنی بمرد و کسی پروای آن نکرد ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) در تداول امروز، برای مرده ای که بخواهند از او به احترام یاد کنند به کار برند ( یادداشت مؤلف ).
– فقیدالمثل: بی مثل وعدیم النظیر ( غیاث ) ( آنندراج ).

فقد در لغتنامه دهخدا

فقد [ ف َ ] ( ع اِ ) گیاهی است || می مویز || می عسل || می کشوث || ( مص ) گم کردن چیزی را ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) رجوع به فقدان شود. || گم شده را جستن ( ترجمان علامه جرجانی ترتیب عادل بن علی ). [ ف َ ] ( اِ ) فقد گیاهی است دوائی که آن را پنج انگشت میگویند و در علت استسقا به کار آید و بعضی گویند تخم پنج انگشت است وعربی است ( برهان ) بذرالفقد، حب الفقد، حب الفنجنگست ( یادداشت مؤلف ) حب الفقد ( فهرست مخزن الادویه ).

معنی فقدان در لغتنامه دهخدا

فقدان [ ف ِ / ف ُ ] ( ع مص ) گم کردن کسی را ( منتهی الارب ) فقد، فقود ( اقرب الموارد) گم یافتن ( تاج المصادر بیهقی ) گم کردن، از دست دادن، نبودن ( یادداشت مؤلف ) :

میگویم اگر تاب شنیدن داری
فقدان شباب و فرقت احباب است(خاقانی)

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 335

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir