حتما برای شما هم پیش آمده است واژه «تعلل» را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (تعلل یعنی چه ?).

معنی تعلل
معنی تعلل

واژه تعلل

مترادف و معادل واژه تعلل:

 • اهمال
 • بهانه جویی
 • بهانه تراشی
 • تأخیر
 • تکاهل
 • درنگ
 • بهانه تراشی کردن
 • بهانه جستن
 • سستی
 • طفره
 • کوتاهی
 • مسامحه
 • بهانه آوردن
 • بهانه کردن
 • درنگ کردن
 • طفره رفتن
اشتباه تایپی: jugg
آوا: /ta~allol/
نقش: اسم
جمع تعلل:تعللات
تعلل به انگلیسی:delay
procrastination
making excuses
تعلل
تلفظ تعلل

معنی تعلل

معنی تعلل در لغتنامه معین ?

(تَ عَ لُّ ) [ ع ] (مص ل) =
۱ – درنگ کردن
۲ – بهانه آوردن

معنی تعلل در فرهنگ عمید ?

۱- علت تراشیدن، بهانه آوردن
۲- [مجاز] درنگ کردن
۳- خود را به چیزی سرگرم ساختن

تعلل در لغتنامه دهخدا

تعلل [ ت َ ع َل ْ ل ُ ] ( ع مص ) مشغول داشتن در کار یابسنده کردن به آن ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) مشغول شدن به کاری ( آنندراج ) || روزگار گذاشتن و به چیزی بهانه کردن ( تاج المصادر بیهقی ) بهانه کردن ( زوزنی ) ( دهار ) علت انگیختن و سبب پرسیدن و معنی تأخیر و بهانه جویی از آن مراد باشد…. حجت انگیختن و چون حجت باعث درنگ باشدو تأخیر میشود لهذا مجازاً بمعنی درنگ و تأخیر مستعمل می شود ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ) تأخیر و درنگی و دفعالوقت.

عذر و بهانه و ایراد و اعتراض ( ناظم الاطباء )…. حجت آشکار کردن و تمسک به آن ( از اقرب الموارد ): اگر آنچه مثال دادیم و به تعلل و مدافعتی مشغول شده اند ناچار ما را باز باید گشت.

تعلل به کار جهان کی رواست
که تأخیر را فتنه ها در قفاست( از خزان بهار کاشف شیرازی )

|| بازی کردن بازن ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) || بیرون آمدن زن از ایام نفاس ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء )( از اقرب الموارد ) || علالت ناقه دوشیدن و آن شیر جمعشده میان روز، بعد از دوشیدن اول است ( از اقرب الموارد ) || به اصطلاح اطباء اندک اندک خوردن چیزی را ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ).

تعلل کردن درلغتنامه دهخدا

تعلل کردن [ ت َ ع َل ْ ل ُ ک َ دَ ] ( مص مرکب ) عذر انگیختن، بهانه آوردن ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) تأخیر کردن، سستی کردن، و رجوع به تعلل و ماده قبل شود.

تعلل ورزیدن

مترادف و معادل تعلل ورزیدن:

 • درنگ کردن
 • اهمال ورزیدن
 • مسامحه کردن
 • طفره رفتن
 • اهمال کردن
 • بهانه آوردن
 • بهانه جستن
 • عذرتراشی کردن

مطالب پیشنهادی

تعلل یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 235

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir