مجموعه ی تعبیر خواب زنبور عسل از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن زنبور عسل و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب زنبور
تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور به روایت امام صادق

اگر ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد. تعبیرهای زنبور عبارتند از:

 1. غوغا و هیاهو
 2. انسان‌های پست و حقیر
 3. لشکر و جنگ
 4. ملخ و آفت
 5. دشمن و بدخواه
 6. فرزندان
تعبیر خواب زنبور به روایت امام صادق
تعبیر خواب زنبور به روایت امام صادق

تعبیر جابر مغربی

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب زنبور میگوید این خواب چند حالت دارد: اگر زنبور، عسل خود را در اختیار شما قرار داد نشانه آشنایی با افرادی است که منفعت بسیاری برای شما خواهند داشت.

اگر زنبور ها بر روی بدن شما تجمع کنند، نشانه از دست دادن مال و اموال است. نیش زنبور علامت عذاب و سختی بزرگ است که میتواند فرد را تا نابودی کامل پیش ببرد.

اگر مشاهده کردید زنبور ها در حال خوردن عسل هستند، به این معنی است که اموال شما از سوی برخی افراد مورد سرقت قرار میگیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی

در کتاب منوچهر مطیعی تهرانی حالت های متعددی در مورد خواب زنبور آورده شده است:

 • کشتن زنبور: نشانه غلبه شما بر دشمنان و بدخواهان است.
 • زنبور در محیط خانه: افرادی که به ظاهر خیرخواه شما هستند در حال دسیسه چینی برای ضربه زدن به شما هستند.
 • زنبور قرمز: آزار و اذیت شما توسط فردی که قدرت بسیار زیادی دارد.
 • نیش زدن زنبور: شنیدن سخنان تلخ از کسی که دوستش دارید و تخریب رابطه شما با آن فرد.
 • زنبور غول پیکر: از دست داده افرادی که برای شما بسیار مهم هستند.

خواب زنبور از نظر کارل یونگ

یونگ در مورد دیدن زنبور در خواب میگوید که سعادت و خوشبختی، خوش شانسی، رزق فراوان، روابط نیکو و چیز های مثبت بسیار دیگر در آن است. دوستی با زنبور و عسل گرفتن از آنها نشانه سختکوشی، تلاش و موفقیت در امور مالی می‌باشد.

زنبور ملکه نماد زن مقتدر و باهوش است که در زندگی شما حضور دارد و تاثیر بسیار زیادی بر افعال شما دارد، اگر در خواب با زنبور ملکه مشکل داشتید یعنی در دنیای واقعی هم با یک زن مقندر و باهوش به مشکل میخورید اما اگر زنبور ملکه برای شما عسل آورد نشانه دوستی و رابطه نیکو با همچین زنی خواهد بود.

زنبور تمام سیاه نماد مرد خبیث و بد ذات است، اگر زنبور سیاه به شما نیش بزند علامت آسیب دیدن از سوی یک مرد خبیث می‌باشد.

کتاب رسالت یک رویا خواب زنبور

کتاب معتبر و قدیمی رسالت یک رویا در فصل حشرات بخش زنبور عسل نوشته است: زنبور نماد نعمت الهی است اگر در عالم خواب با زنبور در وضع خوبی قرار داشتید نشانه موفقیت و نعمت فراوان خواهد بود.

اما اگر زنبور شما را نیش بزند یا اینکه تعداد زیادی از زنبور ها به شما حمله کنند، علامت بلا و مصیبت است، بیماری و از دست دادن مال است.

زنبور از نظر لوک اویتنهاو

 • گرفتن زنبور: ناراحتی و غم و حتی افسردگی عمیق.
 • له کردن زنبور زیر پا: گناه و عقوبت بسیار بد ناشی از گناه.
 • آسیب زدن به کندو: اگر فرد در خواب ببیند در حال تخریب یک کندو است، نشانه این است که با لجبازی در حال نابودی خود می‌باشد.
 • همراهی زنبور های زیاد: اگر زنبور ها بدون نیش زدن در کنار شما پرواز کنند علامت خبر خوش و رسیدن به نعمت های بسیار است.
 • نشستن زنبور روی صورت: در اوج نا امیدی امداد غیبی به فرد میرسد.

تعبیر آنلی بیتون

آنلی بیتون بر خلاف سایر معبرین زنبور را یک علامت منفی میداند و میگوید، اگر در خواب زنبور را در حال پرواز ببینید نشانه نفرت و کینه است، اگر زنبور در جایی نشسته باشد نشانه حسادت و اگر در کندو باشد نشانه دزدی خواهد بود.

اگر سر کسی را بر روی بدن زنبور مشاهده کردی باید بدانید آن فرد قصد آسیب زدن به شما را دارد و باید از آن دوری کنید.

تعبیر خواب به روایت مغربی

هرگاه خواب بیننده مشاهده نمود که زنبور در حال جمع آوری عسل هست، یعنی خبر های خوش و امیدوار کننده ای خواهد شنید. اما در نقطه مقابل اگر زنبور ها به بدن وی نیش بزنند نشانه خبر های بد و مصیبت های بزرگ خواهد بود.

تعبیر خواب زنبورعسل حضرت یوسف

زنبور عسل در مصر باستان نماد رزق و روزی بوده و اینگونه آورده اند که خیر و برکت از جانب فردی به زندگی شخص خواب بیننده سرازیر می‌شود. اگر زنبور عسل بر سر یا دستان فرد بشیند آنقدر تعبیر مثبت دارد که آورده اند امکان دارد فرد حکومت یک سرزمین را به دست آورد.

تعبیر خواب زنبورعسل حضرت یوسف
تعبیر خواب زنبورعسل حضرت یوسف

تعبیر خواب کندو عسل

کندو عسل در خواب نماد چیزهای مختلفی است از جمله:

 1. سعادت و عاقبت به خیری
 2. افزایش رزق و روزی
 3. پایان یافتن دوری و فراغ از عزیزان
 4. آزادی زندانی یا شفا بیمار
 5. خبر های خوب از آشنایان

اگر کندو در حالت غیر عادی باشد، مثلا خالی از عسل باشد و با آسیب دیده باشد تعبیرش موارد زیر است:

 • بیماری و مصیبت برای خانواده
 • مهاجرت از شهر و دیار
 • از دست دادن شغل
 • دعوا و مشاجره بسیار

تعبیر خوردن زنبور

اگر فرد در خواب ببیند که زنبور میخورد تعبیرش این است که به زودی بیماری و کسالت برایش اتفاق می‌افتد. اگر با خوردن زنبور در خواب احساس خوبی نداشتید نشانه از دست دادن دوست یا همسایه می‌باشد.

تعبیر خوردن زنبور
تعبیر خوردن زنبور

تعبیر جای نیش زنبور

گاهی ممکن است فرد در خواب زنبور را مشاهده نکند ولی بدن نیش خورده خود را ببیند و حس کند این نیش متعلق به زنبور می‌باشد، در این حالت فرد با فرد یا افرادی آشنا میشود که در نهایت از طریق آنها ضربه میخورد و اموال بسیاری را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب آتش زدن کندو عسل


تعبیر زنبور مرده

مشاهده زنبور مرده در تعداد کم یا زیاد به معنی آغاز یک مصیبت می‌باشد که حداقل چندین سال ادامه خواهد داشت، در این حالت توصیه می‎‌شود با پرداخت صدقه و قربانی کردن بلا را از خود و خانواده خود دور کنید.

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب زنبور عسل

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 27

هنوز کسی رای نداده...