حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « مذمت » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (مذمت یعنی چه ?).

معنی مذمت
معنی مذمت

معنی مذمت

مترادف و معادل واژه مذمت:

 • بدگویی
 • توبیخ
 • خرده گیری
 • زشت یاد
 • سرزنش
 • غیبت
 • بدگفتن
 • نکوهش کردن
 • سرزنش کردن
 • نکوهش
آوا: /mazemmat/
متضاد مذمت: محمدت
ستایش
ستایش کردن
نقش: اسم
اشتباه تایپی: lblj
مذمت به انگلیسی:reproach
deprecation
slander
فارسی به عربی:رفض
معنی مذمت
معنی مذمت در لغتنامه معین ?

(مَ ذَ مَّ ) [ ع مذمة ] (اِمص) نکوهش، سرزنش
( صفت ) بدگویی کننده : نکوهنده : زن صاحب جمال هر چند که در حسن و جمال رسیده باشد مذمت کنند، خود را گم و کم نیابد .

معنی مذمت در فرهنگ عمید ?

۱. بد گفتن از کسی یا چیزی.
۲. بدگویی، نکوهش.

تلفظ مذمت

معنی مذمت کردن

مترادف و معادل «مذمت کردن»:

 • سرزنش کردن
 • نکوهش کردن
 • بد گفتن
 • نکوهیدن
 • بدگویی کردن
 • ذم کردن

مذمت در لغتنامه دهخدا

مذمت [م َ ذَم ْ م َ ] ( از ع اِمص ) ذم، مذمة، نکوهش کردن، نکوهیدن، بد گفتن ( یادداشت مؤلف ) رجوع به مذمة شود || ( اِمص ) نکوهش، بدگوئی، مقابل محمدت.

 • (مصدر) مذمت کردن: بدگوئی کردن، عیب جوئی کردن، ذم کردن.
 • مذمت کننده: بدگوئی کننده، نکوهنده ( فرهنگ فارسی معین )، عیب گوینده، عیب نهنده: زن صاحب جمال هر چند که در حسن و جمال رسیده باشد مذمت کننده خود را گم و کم نیابد ( تاریخ قم از فرهنگ فارسی معین ).

مذمة [ م َ ذَم ْ م َ ] ( ع مص ) ذم.هجو کردن و عیب نهادن ( از متن اللغة ) مقابل مدح به معنی ستودن ( از اقرب الموارد ) نکوهیدن || ( اِمص ) نکوهش ( مهذب الاسماء ) ( دستورالاخوان ) ملامة ( متن اللغة ) خلاف محمدت ( اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ) ج، مذام، مذمت رجوع به مذمت شود || زفتی ( منتهی الارب ) بخل ( متن اللغة ) || حق، واجب، حرمت و آبرو ( منتهی الارب ) ذمام و حرمت ( متن اللغة ) حق و حرمت. گویند: هو یحفظ مذمته: ای حقه و حرمته ( اقرب الموارد ) || رجل ذومذمة: مرد گران بر مردم ( منتهی الارب )، ثقیل بر مردم ( اقرب الموارد ) کل بر مردم، ذومَذِمَّة ( از متن اللغة ).

مطالب پیشنهادی

مذمت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 456

هنوز کسی رای نداده...