مجموعه ای از نمونه نامه درخواست ملاقات در این صفحه گردآوری شده است . امیدواریم برای مقاصد مورد نظر شما مفید و موثر باشند . سعی شده است تنوع کافی در نمونه نامه ها وجود داشته باشد .

نامه درخواست ملاقات

سرکار خانم / جناب آقای  ……

مسوول دفتر محترم

موضوع : در خواست وقت ملاقات

باسلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب …… بمنظور معرفی فعالیت شرکت  متبوع / بعلت پاره ای مسایل و مشکلات شخصی / بعلت برخی مشکلات اداری پیش آمده برای اینجانب / جهت برطرف نمودن سوء تفاهم پیش آمده / درخواست ملاقات با جنابعالی / جناب آقای ………… مدیر محترم عامل را دارم.

خواهشمند است درخواست اینجانب با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید بمنظور برگزاری جلسه در تاریخ …/…/…. یا …/…/…. برای بررسی موارد کاری و مباحثه فنی بررسی و اقدام لازم مبذول و نتیجه را جهت هماهنگی های لازم به این امور اعلام فرمایند.

نامه درخواست ملاقات
نامه درخواست ملاقات

درخواست ملاقات محترمانه


جناب آقای ………

مدیر محترم محترم

موضوع : در خواست وقت ملاقات حضوری

باسلام و احترام

بدینوسیله ضمن تشکر و سپاس از حمایت ها و راهنمایی های جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره درخصوص موضوعات کاری، اعضای هیات مدیره این انجمن تقاضا دارند فرصت مناسبی را جهت ملاقلات جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره تعیین فرمایید تا در این مرحله حساس توضیحاتی را درخصوص موضوع الف و ب حضور جنابعالی و اعضای هیات مدیره ارایه نموده و از راهنمایی های جنابعالی و دیگر اعضای محترم برخوردار گردند.

پیشاپیش از فرصت مناسبی که تعیین خواهید نمود سپاسگزاری می نمایم.

با تقدیم احترام
جناب آقای فلانی

درخواست ملاقات محترمانه
درخواست ملاقات محترمانه

نمونه متن نامه درخواست وقت ملاقات حضوری

جناب آقای  ……

مسوول دفتر محترم

موضوع : در خواست وقت ملاقات

باسلام و احترام

بدینوسیله پیرو نامه شماره ……. مورخ ……… درخصوص معرفی زمینه فعالیت این شرکت به استحضار می رساند کارشناسان این شرکت آقایان …….. و ………….. شنبه یا یکشنبه هفته آینده مصادف با …/…/… و …/…/… وقت ملاقاتی را از از آن مدیریت محترم برای بررسی موارد کاری و مباحثه فنی با کارشناسان فنی آن شرکت خواستارند.

لذا خواهشمند است درصورت مناسب بودن زمان عنوان شده، هماهنگی های لازم مبذول و از نتیجه این شرکت را مطلع فرمایند.

نمونه متن نامه درخواست وقت ملاقات حضوری
نمونه متن نامه درخواست وقت ملاقات حضوری

نامه رسمی درخواست ملاقات

جناب آقای  ……

مسوول دفتر محترم

موضوع : در خواست وقت ملاقات حضوری

باسلام و احترام

بدینوسیله پیرو نامه شماره …….. مورخ ……. پیرو مذاکرات تلفنی بعمل آمده با جنابعالی خواهشمند است وقت ملاقاتی جهت مدیرعامل این شرکت در وقت مقتضی جهت ارایه و معرفی حضوری و بررسی راهکارهای مناسب جهت همکاری های فی مابین منظور فرمایید.

خاطر نشان می‌سازد شرکت ما تولید کننده / توزیع کننده / نماینده انحصاری ……… شرکت بوده و آمادگی خود جهت ارایه خدمات را بحضور اعلام می نماید.

همچنین شرکت ما در حال حاضر همکاری های گسترده ای در زمینه های مربوطه با شرکتهای الف، ب و… داشته و شرح برخی از فروش های انجام شده به برخی از این شرکتها بشرح زیر می باشد:

1- …..

2- …..

پیشاپیش از بذل توجهی که میفرمایید کمال تشکر را دارم.

با تشکر

فلانی

مدیرعامل

نامه رسمی درخواست ملاقات
نامه رسمی درخواست ملاقات

نامه درخواست ملاقات با نمایندگان مجلس

جناب آقای  …

مسوول دفتر محترم آقای لاریجانی

موضوع : ملاقات حضوری

با سلام

اینجانب … مدیرعامل شرکت … سهامی خاص درخواست ملاقات حضوری، با آقای لاریجانی را دارم. این دیدار جهت مطرح کردن برخی از مشکلات در زمینه قوانین مشکل آفرین برای تولید ملی، و کسب راهنمایی و مساعدت از ایشان خواهد بود.

پیشاپیش از بذل توجهی که میفرمایید کمال تشکر را دارم.

با تشکر

فلانی

مدیرعامل

نحوه نوشتن نامه درخواست ملاقات

جناب آقای  …………

مسوول دفتر محترم

موضوع : در خواست وقت ملاقات حضوری

باسلام و احترام

بدینوسیله  پیرو نامه شماره فلان مورخ ……………..پیرو مذاکرات تلفنی بعمل آمده با جنابعالی خواهشمند است وقت ملاقاتی جهت مدیرعامل این شرکت در وقت مقتضی جهت ارایه و معرفی حضوری و بررسی راهکارهای مناسب جهت همکاری های فی مابین منظور فرمایید.

خاطر نشان می سازد شرکت ما تولید کننده / توزیع کننده / نماینده انحصاری فلان شرکت بوده و آمادگی خود جهت ارایه خدمات را بحضور اعلام می نماید.

همچنین شرکت ما در حال حاضر همکاری های گسترده ای در زمینه های مربوطه با شرکتهای …… و ……… و …… داشته و شرح برخی از فروشهای انجام شده به برخی از این شرکتها بشرح زیر می باشد:

درخصوص معرفی زمینه فعالیت این شرکت به استحضار می رساند کارشناسان این شرکت آقایان ……… و ………… شنبه یا یکشنبه هفته آینده مصادف با …………و …………وقت ملاقاتی را از از آن مدیریت محترم برای بررسی موارد کاری و مباحثه فنی با کارشناسان فنی آن شرکت خواستارند.

لذا خواهشمند است درصورت مناسب بودن زمان عنوان شده، هماهنگی های لازم مبذول و از نتیجه این شرکت را مطلع فرمایند.

1-       شرکت ………..: خرید محصول ……….و …………

پیشاپیش از بذل توجهی که میفرمایید کمال تشکر را دارم.

با تشکر

……………

مدیرعامل

نحوه نوشتن نامه درخواست ملاقات
نحوه نوشتن نامه درخواست ملاقات

در خواست وقت ملاقات

بنام خدا

جناب آقای  …………
مسوول محترم …….
 موضوع : در خواست وقت ملاقات

باسلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ……. جهت معرفی فعالیت شرکت متبوع / بعلت پاره ای مسایل و مشکلات شخصی / بعلت برخی مشکلات اداری پیش آمده برای اینجانب / جهت برطرف نمودن سوء تفاهم پیش آمده / درخواست ملاقات با جنابعالی / جناب آقای ……. مدیر محترم عامل را دارم.

خواهشمند است درخواست اینجانب با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد. 

با تشکر

نمونه نامه اداری و رسمی

جناب آقای  …………
تاریخ …….
مسوول محترم ……
موضوع : در خواست وقت ملاقات

باسلام و احترام

 بدینوسیله  پیرو نامه شماره ……. مورخ …… در خصوص معرفی زمینه فعالیت این شرکت به استحضار می رساند کارشناسان این شرکت آقایان…… و …… شنبه یا یکشنبه هفته آینده مصادف با …… و …… وقت ملاقاتی را از از آن مدیریت محترم برای بررسی موارد کاری و مباحثه فنی با کارشناسان فنی آن شرکت خواستارند.

لذا خواهشمند است درصورت مناسب بودن زمان عنوان شده، هماهنگی های لازم مبذول و از نتیجه این شرکت را مطلع فرمایند.

با تشکر ……

نامه اداری جهت درخواست ملاقات حضوری

جناب آقای ……
رییس محترم ……
                             موضوع : ملاقات حضوری

با سلام و احترام
نظر به اینکه اینجانب در روز …… مورخ …… جهت شنیدن مشکلات و ملاقات با همکاران عزیز درسالن جلسات شرکت حضور خواهم داشت لذا خواهشمند است به نحو مقتضی مراتب به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسیده تا درصورت تمایل برای ملاقات از ساعت …… تا ……  و همچنین …… تا …… به سالن جلسات مراجعه نمایند.با تشکر ……

چگونه نامه درخواست ملاقات حضوری

بنام خدا

جناب آقای …………

مسوول دفتر محترم

موضوع : درخواست وقت ملاقات

باسلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ……… بمنظور معرفی فعالیت شرکت متبوع / بعلت پاره ای مسایل و مشکلات شخصی / بعلت برخی مشکلات اداری پیش آمده برای اینجانب / جهت برطرف نمودن سوء تفاهم پیش آمده / درخواست ملاقات با جنابعالی / جناب آقای فلانی مدیر محترم عامل را دارم.

خواهشمند است درخواست اینجانب با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد.

نامه درخواست وقت ملاقات به انگلیسی

Dear Mr.Jones

آقای جونز عزیز

I am concerned about the difficulties you are having with the goods we supplied earlier this year.

من نگران مشکلاتی هستم که شما با کالاهایی که ما اوایل امسال برای شما تامین کردیم دارید.

I shall be in your area next week and would very much like the opportunity to discuss this matter with you personally. Do you have some time to meet me on 13 or 14 September?

من هفته آینده در منطقه شما خواهم بود و مشتاق فرصتی هستم که درباره این موضوع با شما شخصا تبادل نظر داشته باشم. آیا شما زمانی برای ملاقات با من در 13 یا 14 سپتامبر دارید؟

Many thanks

متشکرم

Dear Mrs Graham

خانم گراهام

Thanks for your email.

بابت ایمیلتان ممنونم.

I would be very pleased to meet you at my office on 14 September. Is 2.30 pm good for you?

من خیلی خوشحال خواهم شد تا شما را در دفترم ملاقات کنم در 14 سپتامبر. آیا 2.30 بعد از ظهر برای شما مناسب خواهد بود؟

I look forward to seeing you.

مشتاق هستم که شما را ببینم.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 51

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir