حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « منویات » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (منویات یعنی چه ?).

معنی منویات
معنی منویات

معنی منویات

مترادف و معادل واژه منویات:

  • نیات
  • اهداف
  • نیت ها
  • مرادها
  • منوی ها
آوا: /manviyyAt/
نقش: اسم
اشتباه تایپی: lk,dhj
متضاد منویات: اعمال
منویات به انگلیسی:intentions
معنی منویات
معنی منویات در لغتنامه معین ?

(مَ ) [ ع ] (اِمف) نیت کرده شده، قصد شده.

منویات در فرهنگ عمید ?

نیت شده، قصد شده.

تلفظ منویات

منویات در لغتنامه دهخدا

منویات [ م َن ْ وی یا ] ( ع ص ، اِ ) ج ِ منویة، قصدها، نیتها، نیت شده ها، مقاصد، رجوع به منوی و منویة و نیت شود.

( اسم ) جمع منویه ( منوی ) توضیح در تداول فارسی غالبابمعنی نیتها بکار رود : [ منویات ملوکانه … ]

منویة لغت نامه دهخدا

منویة [ م َن ْ وی ی َ ] ( ع ص ) تأنیث منوی، ج ، منویات ( یادداشت مرحوم دهخدا ) رجوع به منوی و منویات شود.

معنی منوی

مترادف و معادل واژه منوی:

  • قصد
  • مراد
  • نقشه
  • نیت
  • هدف

/manvi/

منوی در لغتنامه دهخدا

منوی [ م َ ن َ وی ی ] ( ص نسبی ) منسوب به مناة که نام بتی است ( ناظم الاطباء ) رجوع به مناة شود. منوی [ م َ ن َ وی ی / م َ ن َ ] ( ص نسبی ) منسوب به مانی. مانوی:

حدیث رقعه توزیع بر تو عرضه کنم
چنانکه عرضه کند دین به مانوی منوی.

( دیوان چ دبیرسیاقی ص 127 ).(منوچهری)

[ م َ ن َ وی ی / م َ ن َ ] ( ع ص نسبی ) منسوب به منی ، آب مرد.
– شریان منوی: در مردان به بیضه ها متفرق شده ، در زنان به تخمدان و رحم و شیپورهای آن میرود… در مردان، در کنار مجرای ناقل منی واقع و با آن و با اورده منویه بند بیضه را مشکل کرده از مجرای اربیه می گذرد… رجوع به جواهرالتشریح میرزا علی ص 385 و منی شود.

منوی [ م َن ْ وی ی ] ( ع ص ) نیت کرده شده ( غیاث ) ( آنندراج ) نیت شده، آهنگ کرده، در دل گرفته ( یادداشت مرحوم دهخدا ) مَنویَة: قصدشده، رجوع به مدخل بعد شود.

مطالب پیشنهادی

منویات یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 456

هنوز کسی رای نداده...