حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « مناقله » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (مناقله یعنی چه ?).

معنی مناقله
معنی مناقله

معنی مناقله

مترادف و معادل واژه مناقله:

  • با یکدیگر سخن گفتن
  • انتقال دادن شی از جایی به جای دیگر
معنی مناقله در لغتنامه معین ?

(مُ قَ لَ یا قِ لِ ) [ ع مناقلة ] (مص ل) به سرعت اسب تاختن.

معنی مناقله در فرهنگ عمید ?

۱- با یکدیگر سخن گفتن
۲- برای یکدیگر حکایت و روایت آوردن

اشتباه تایپی: lkhrgi
آوا:monāqele
معنی مناقله

معنی مناقله در لغتنامه دهخدا

مناقله [ م ُ ق َ ل َ ] ( ع مص ) پای بر جایگاه دست نهادن اسب ( تاج المصادر بیهقی ) دویدن ستور چنانکه دو پایش بر آنجا آید که دو دستش بوده باشد ( زوزنی ).

|| زودزود بردارنده قوائم گردیدن اسب ( آنندراج ) ( از منتهی الارب ): ناقل الفرس مناقلة و نقالا، زود بزود برداشت دست و پا را آن اسب در دویدن ( ناظم الاطباء ).

زودبه زود برداشتن اسب دست و پای خود را در دویدن یا رفتن بین عَدْوْ و خَبَب ( از اقرب الموارد ) || نوعی از رفتار و نهادن اسب دست و پای را بر غیر سنگ بجهت حسن نقل او در سنگستان ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) || با هم سخن گفتن ( منتهی الارب ) ( آنندراج ): ناقلته الحدیث مناقلة، آنچه او می دانست به من گفت ( ناظم الاطباء ) با هم سخن گفتن و مجادله کردن ( از اقرب الموارد ) || به یکدیگر رسانیدن قدح در مجلس شراب ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) دست به دست دادن پیاله شراب و به همدیگر رسانیدن ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).

تعریف مناقله در فقه

«مناقله»، بر وزن مفاعله است ازمادّه «نقل» به معنای انتقال دادن شی ء از جایی به جای دیگر (لسان العرب، ذیل مادّه «نقل») مناقله در اصطلاح همان مقایضه است.

مناقله و استبدال در معنا نزدیک به هم هستند و هرگاه یکی از آنها اطلاق شود دیگری نیز داخل در آن می باشد. چنانچه در یک کلام با هم بیایند: مراد از مناقله، مقایضه است.

یعنی موقوفه به طور مستقیم به ملک حر دیگری فروخته شده، ملک دوم به جای اولی وقف می شود و موقوفه فروخته شده آزاد می باشد، و مراد از استبدال این است که موقوفه به پول فروخته شود بعد با آن پولها ملک دیگری خریده می شود که به جای اولی وقف می باشد.

لفظ مناقله در کلام برخی از فقها در غیر باب وقف نیز ذکر شده است مثل باب شفعه کتاب الشرح الکبیر دردیر که چنین آمده است: مناقله فروختن عقار است به مثل آن(المناقله و الاستبدال بالاوقاف، ابن قاضی الجبل الخبلی – رساله اول ضمن «مجموع فی المناقله والاستبدال بالاوقاف»، ص 47).

مطالب پیشنهادی

مناقله یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 235

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir