مجموعه ی تعبیر خواب خورشید از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن خورشید و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب خورشید
تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب خورشید

مشاهده خورشید در خواب مطلق مثبت یا منفی نیست و به حالت خورشید و سایر جزئیات بستگی دارد، در ادامه حالت های مختلف را ذکر میکنیم.

تعبیر خورشید چیست ?

باید در ابتدا ویژگی های خورشیدی که در خواب مشاهده کرده اید را با موارد ذکر شده در منابع معتبر مقایسه کنید تا نزدیک ترین حالت با پیدا کنید و از تعبیر آن مطلع شوید.

زمان مشاهده خواب خورشید در تعبیرش موثر است ?

بطور کلی خواب هایی که مربوط به طبیعت اطراف ما می‌باشند در قید ساعت و زمان مشاهده آنها نیستند.

تعبیر خواب لرزیدن خورشید

اگر در عالم رویا مشاهده کنید که خورشید در آسمان شروع به لرزیدن میکند نشانه مشکلات جدی با دوستان و آشنایان می‌باشد، این مشکلات میتواند آسیب جدی به شما بزند.

خواب سیاه شدن خورشید

هر گاه در خواب بینید که خورشید ناگهان سیاه می‌شود و همه جا تاریک میشود علامت فوت شدن یکی از نزدیکان در آینده خیلی نزدیک است. در صورت مشاهده این خواب توصیه میشود که با دادن صدقه و قربانی کردن دفع بلا کنید.

خواب سیاه شدن خورشید
خواب سیاه شدن خورشید

تعبیر خواب خورشید از نظر حضرت دانیال نبی

حضرت دانیال برای مشاهده خورشید در خواب چهار حالت را ذکر کرده است:

نخست، اگر در عالم خواب خورشید با اراده شما در آسمان حرکت کند نشانه آن است که به زودی جایگاه و مقام دنیایی شما بسیار بالا میرود.

دوم آنکه اگر خورشید در آسمان نارنجی رنگ شود نشانه خبر های خوش خواهد بود.

سوم آنکه اگر خود فرد خورشید عالم تاب شده باشد نشانه نزدیکی مرگ و پایان زندگی می‌باشد.

در حالت چهام اگر خورشید در حال انفجار و پاشیدن آتش به اطراف خود باشد علامت آشوب و دعوا در زندگی فرد می‌باشد.

تعبیر خواب خورشید از نظر امام جعفر صادق ع

گفته میشود حضرت تعبیر این خواب را بر هشت تعبیر آورده اند:

  1. منفعت مالی
  2. صاحب و رئیس
  3. ازدواج
  4. کار نیکو
  5. جانشینی
  6. عدالت در امور سایرین
  7. ماموریت مهم
  8. روزی رسانی

دیدگاه جابر مغربی

معبر بزرگ جابر مغربی در مورد خواب خورشید گفته است: اگر با دیدن خورشید حس خوبی داشته باشید آن پدر شماست و هرچه به شما بگوید یا نشان بدهد از جانب پدر شما خواهد بود.

اگر خورشید نور بسیار زیاد را به داخل خانه شما بتاباند نشانه ازدواج شما با فرد صالح و درستکار خواهد بود.

خورشید گرفتگی در عالم خواب طبق نظر جابر مغربی علامت تغییر وضع بزرگان و ثروتمندان خواهد بود، اگر خورشید را تاریک ببینید که ناگهان روشن شود علامت رسوایی شما خواهد بود.

تعبیر خواب خورشید حضرت یوسف نبی ع

حضرت یوسف علیه السلام در این باب نوشته است: خورشید دلیل قطعی است و دیدن آن در خواب، سبب می‌شود هر چه در خواب دیده اید در واقعیت هم مشاهده کنید.

اگر در خواب هیچ چیزی جز خورشید مشاهده نکنید منعت از بزرگان و حاکمان خواهید برد.

مشاهده ماه و خورشید در کنار هم به نشانه دست یافتن به نسلی پاک و مومن از فرزندان شما خواهد بود.

تعبیر خواب انفجار خورشید

هر گاه فرد در خواب ببیند که خورشید در آسمان منفجر میشود و نور بسیار زیادی آسمان را پر میکند به این تعبیر است که کسب و کاری ایجاد خواهد که سود بسیار به او میدهد.

تعبیر خواب انفجار خورشید
تعبیر خواب انفجار خورشید

تعبیر خورشید سرخ در خواب

خورشید سرخ نماد نگرانی می‌باشد، فردی که در خواب میبیند خورشید سخ رنگ شده است، در عالم واقع رسوا می‌شود و هر چه آبرو و مال و اموال دارد به باد میرود.

تعبیر خورشید سرخ در خواب
تعبیر خورشید سرخ در خواب

تعبیر خورشید در خواب ابن سیرین

ابن سیرین میگوید اجرام آسمانی نشانه و علامت بزرگان هستند، خورشید بزرگترین فردی است که در زندگی شخص خواب بیننده وجود دارد، اگر خورشید را با حس امنیت مشاهده کند یعنی خیر و برکت به سمت او جاری میشود اما اگر خورشید به او حس ترس و حشت بدهد، از ناحیه این شخص آسیب جدی خواهد دید.

تعبیر خواب خورشید پشت ابر

دیدن خورشید پشت ابرها نشانه رسیدن خبر بد به شما خواهد بود این خواب در تعبیر معبرین غربی به دردسر و چالش بزرگ در زندگی تعبیر شده است.

تعبیر خواب خورشید در حال طلوع

طلوع خورشید در خواب نشانه زندگی خوب برای مدت طولانی و آرامش بسیار زیاد خواهد بود، مشاهده این خواب از بهترین خواب ها است.


تعبیر خواب خورشید در حال طلوع
تعبیر خواب خورشید در حال طلوع

تعبیر خواب غروب خورشید

این خواب برعکس طلوع خورشید از بدترین خواب ها خواهد بود، غروب خورشید نشانه پایان خوشی ها و آغاز عذاب دنیایی خواهد بود. توصیه می‌شود برای دفع بلا صدقه بدهدید.

تعبیر دو خورشید در آسمان

مشاهده دو خورشید در آسمان یعنی کسی رقیب شما است که با نزدیکان قدرتمند خود میخواهد شما را نبود کند و از سر راه خود بردارد، بسیار مراقب باشید زیرا او توانایی بسیار زیادی دارد و نمیتوان او را دست کم گرفت.

تعبیر خواب خورشید روی زمین

این خواب دو حالت دارد نخست اینکه خورشید بر روی زمین قرار داد، در این حالت نشانه بیماری و گرفتاری است اما اگر خورشید از آسمان بر روی زمین سقوط کند نشانه حادثه در زندگی فرد خواب بیننده خواهد بود.

تعبیر کلمه خورشید

دیدن کلمه خورشید بر روی کاغذ نشانه خبر خوب است اما اگر بروی پوست حیوانات و چوب نوشته شده باشد علامت خبر بد خواهد بود. کلمه خورشید در متن نامه هم به این تعبیر است که فردی را که دوست دارید به زودی خواهید دید.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 27

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir